ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซูเปอร์เซ็นไตซีรีส์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
; {{แถบสี|cyan}} สีฟ้าอ่อน หรือ ไซอันและสกายบลู
:ปรากฏตัวครั้งแรกใน เคียวริวเจอร์ ชื่อเคียวริวไซอัน
; {{แถบสี|brown}} สีน้ำตาล
:ปรากฏตัวครั้งแรกใน ริวโซลเจอร์ ชื่อริวโซลบราวน์
; สีที่ไม่ระบุชัดเจน
:มีชุดสีที่ไม่ระบุชัดเจนคือเดกะมาสเตอร์ จาก เดกะเรนเจอร์ เดิมเคยถูกนับเป็นนักรบสีสตีลบลู {{แถบสี|steelblue}} แต่ทว่าในเกมกลับถูกนับเป็นสีดำแทน
31,419

การแก้ไข