ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย"

| คณะเศรษฐศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยแม่โจ้]]
|-
|[http://management.mfu.ac.th/ สำนักวิชาการจัดการ] สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]]
|-
| [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|คณะเศรษฐศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยรังสิต]]
697

การแก้ไข