ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเฉลิมพระยศเจ้านาย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
พระยศเจ้านายในราชสกุลมี 2 ประเภท<ref>''จดหมายเหตุเรื่องทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 1'', หน้า 1</ref> คือ
# '''สกุลยศ''' คือ ยศที่เกิดเป็นเจ้านายชั้นต่าง ๆ
# '''อิสริยยศ''' คือ ยศที่พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนารักน้องพัดนะค่ะ
 
== การเฉลิมพระยศเจ้านาย ==
ผู้ใช้นิรนาม