ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Lolitacon"

บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น คุยกับผู้ใช้:Ehime
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางเสียไปยังหน้าเป้าหมายการย้าย คุยกับผู้ใช้:Renamed user EPgiXc0zK4m0gk8j)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น คุยกับผู้ใช้:Ehime)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
 
#เปลี่ยนทาง [[คุยกับผู้ใช้:Renamed user EPgiXc0zK4m0gk8jEhime]]
154,508

การแก้ไข