ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรัชญาญี่ปุ่น"

→‎ปรัชญาญี่ปุ่นร่วมสมัย: เพิ่มแหล่งอ้างอิง
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(→‎ปรัชญาญี่ปุ่นร่วมสมัย: เพิ่มแหล่งอ้างอิง)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
 
=== ปรัชญาญี่ปุ่นร่วมสมัย ===
หลังสงครามโลกครั้งที่สองนักปรัชญาทางวิชาการหลายคนได้ตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับปรัชญาภาคพื้นทวีปยุโรปและปรัชญาอเมริกัน ในบรรดาเหล่านั้น [[ โชโซโอโมริ |โชโซ โอะโมะริ]], [[ Wataru Hiromatsu |วะทะรุ ฮิโระมัทสึ]], [[ Yasuo Yuasa |ยะสุโอะ ยุอะสะ]] และ [[ Takaaki Yoshimoto |ทะคากิ โยะชิโมะโตะ]] พวกเขาสร้างผลงานต้นฉบับภายใต้อิทธิพลของ[[ลัทธิมากซ์|ลัทธิมาร์กซิสต์]] [[ปรากฏการณ์วิทยา]] และ [[ ปรัชญาการวิเคราะห์ |ปรัชญาวิเคราะห์]] โชโซ โอะโมะริ ได้สร้างญาณวิทยาแบบเอกนิยมซึ่งเป็นหนึ่งเดียวอันมีพื้นฐานมาจากแนวคิดของ "เอกนิยมตัวแทน", "การพรรณาซ้ำ" และ "วิญญาณนิยมเชิงภาษา" วะทะรุ ฮิโรมัทสึ พัฒนาทฤษฎี "โครงสร้างทางภววิทยาเกี่ยวกับความเป็นอัตวิสัยของโลก" ของเขา ยะสุโอะ ยุอะสะ ได้พัฒนาทฤษฎีร่างกายใหม่ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก [[ Merleau-Ponty |Merleau-Ponty]] และภาพร่างกายที่พบในวงการ[[แพทย์แผนจีน]] ทะคากิ โยะชิโมะโตะ มีชื่อเสียงในเรื่อง "ทฤษฎีภาพลวงตาที่ใช้ร่วมกัน" ของเขาและบทความทางปรัชญาที่หลากหลายเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น วันนี้นักวิชาการ เช่น [[ Kojin Karatani |โคจิน คะระทะนิ]] ([[ ทฤษฎีวรรณคดี |ทฤษฎีวรรณกรรม]]), [[ ฮิโตชินากาอิ |ฮิโทชิ นะงะอิ]] ([[ solipsism |เอกัตนิยม]]), [[ Shigeki Noya |ชิเงะคิ โนะยะ]] ([[ ปรัชญาการวิเคราะห์ |ปรัชญาวิเคราะห์]]), [[ Masahiro Morioka |มะสะฮิโระ โมะริโอะกะ]] ([[ ปรัชญาแห่งชีวิต |ปรัชญาชีวิต]]) และ [[ Motoyoshi Irifuji |โมะโทะโยะชิ อิริฟูจิ]] ( [[ ปรัชญาการวิเคราะห์ |ปรัชญาวิเคราะห์]] ) ได้รับการพิจารณาให้เป็นนักปรัชญาที่มีลักษณะเฉพาะในวงการวิชาการญี่ปุ่น <ref>See for example, [http://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/09/4/092161+.html Collected works of Shozo Omori] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151222083024/http://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/09/4/092161+.html |date=2015-12-22 }}, [http://enojp.org/2015/03/26/omori-shozo-bibliography/ Shozo Omori bibliography],[https://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/09/9/092021+.html Collected works of Wataru Hiromatsu] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150502190649/https://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/09/9/092021+.html |date=2015-05-02 }}, [http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA44187842 Collected works of Yasuo Yuasa], [http://www.yoshimototakaaki.com/ Collected works of Takaaki Yoshimoto], [https://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/02/9/026486+.html Collected works of Kojin Karatani] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151222110149/https://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/02/9/026486+.html |date=2015-12-22 }}</ref>
 
== ดูเพิ่มเติม ==
255

การแก้ไข