ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรัชญาญี่ปุ่น"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== ศาสนาคริสต์และสังคมนิยม ===
ชาว[[คริสต์ศาสนิกชน|คริสเตียน]] และ นัก[[สังคมนิยม]] ผู้ซึ่งต่อสู้กับความขัดแย้งทางสังคมที่เกิดจาก[[ ความทันสมัย |ความเป็นสมัยใหม่]]ของญี่ปุ่น ขบวนการทางสังคมของชาวคริสเตียนมีการเคลื่อนไหวหลังจากเหตุการณ์[[สงครามจีน–ญี่ปุ่นครั้งที่หนึ่ง|สงครามจีน - ญี่ปุ่น ครั้้งที่ครั้งที่ 1]] และ [[สงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น|สงครามรัสเซีย - ญี่ปุ่น]] ซึ่งได้นำ[[ทุนนิยม|ระบบทุนนิยม]] และความขัดแย้งมาสู่สังคมญี่ปุ่น นักสังคมนิยมชาวญี่ปุ่นหลายคนได้รับอิทธิพลจากแนวคิด[[ มนุษยนิยมของคริสเตียน |มนุษยนิยมแบบคริสเตียน]] ในตอนนั้นพวกเขามีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับ[[ศาสนาคริสต์]]
 
ศาสนาคริสต์ถูกต่อต้านโดย[[รัฐบาลเอโดะ|รัฐบาลโทคุงาวะ]] ซึ่งมีอิทธิพลต่อปัญญาชนเมจิหลายคน [[ Uchimura Kanzō |อูชิมุระ คันโซ]] ได้พัฒนา "หลักการ two Js" เพื่อรวมแนวคิด[[บูชิโด]]และจิตวิญญาณแบบคริสเตียนเข้าด้วยกัน เขาเชื่อว่าหน้าที่ของเขาคือรับใช้ "ประเทศญี่ปุ่น" และ "พระเยซู" เขาโต้แย้งสำหรับ[[ การเคลื่อนไหวแบบ nonchurch |เคลื่อนไหวที่ปราศจากศาสนจักร]] เขาท้าทาย[[ จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ด้านการศึกษา |พระราชกฤษฎีกาของจักรพรรดิด้านการศึกษา]] และกล่าวต่อต้าน[[สงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น|สงครามรัสเซีย - ญี่ปุ่น]] <ref>''How I became a Christian'' (1895)</ref> [[ Nitobe Inazō |นิโทะเบะ อินะโซ]] เป็น[[ เควกเกอร์ |สมาชิกสมาคมเควกเกอร์]]ซึ่งพยายามรวม[[วัฒนธรรมญี่ปุ่น]]และศาสนาคริสต์ เขาทำให้วัฒนธรรมญี่ปุ่นให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศและกลายเป็นเลขาธิการของ[[สันนิบาตชาติ|สมาคมสันนิบาตแห่งชาติ]] [[ Joseph Hardy Neesima |Joseph Hardy Neesima]] ได้ศึกษา[[เทววิทยา]]ในสหรัฐอเมริกา เขาก่อตั้ง[[มหาวิทยาลัยโดชิชะ]]ที่เมืองเกียวโตและเขามีส่วนร่วมในการก่อสร้างสัญลักษณ์ทางศาสนาคริสต์
 
ในช่วงเวลาของสงครามจีน - ญี่ปุ่นและสงครามรัสเซีย - ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการระดมทุนผ่านการ[[การปฏิวัติอุตสาหกรรม|ปฏิวัติอุตสาหกรรม]]ทันทีที่ระบบ[[สังคมนิยม]]แผ่ขยายต่อต้านระบบ[[ทุนนิยม]] อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวทางสังคมถูกระงับโดยกฎหมาย[[ ตำรวจรักษาความปลอดภัย |ตำรวจรักษาความปลอดภัย]]ฉบับปี 1900 และ[[ เหตุการณ์กบฏสูง |เหตุการณ์กบฎ]]เมื่อปี 1910 ชาวสังคมนิยมถูกกดขี่โดยทหารและรัฐบาล[[ลัทธิฟาสซิสต์|ฟาสซิสต์]] [[ Kawakami Hajime |คะวะคะมิ ฮะจิเมะ]]ได้เขียนบทความเกี่ยวกับ[[ความยากจน]]ลงหนังสือพิมพ์ เขาเน้นการปรับปรุงตัวปัจเจกบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในตอนแรก อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นชาว[[ลัทธิมากซ์|มาร์กซิสต์]] และเขาโต้แย้งสำหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยการบังคับทางสังคม [[ KōtokuShūsui |โคโทะคุ ชูซุย]] เดิมพยายามที่จะตระหนักถึงลัทธิสัจสังคมนิยมผ่าน[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ญี่ปุ่น)|สภานิติบัญญัติแห่งชาติญี่ปุ่น]] แต่เขากลับกลายเป็นสมาชิก[[สหภาพแรงงาน]] และเขาโต้แย้งสำหรับการกระทำโดยตรงโดย[[การนัดหยุดงานทั่วไป]] เขาถูกประหารชีวิตในฐานะผู้บงการของเหตุการณ์กบฏในปี 1910 [[ Osugi Sakae |โอะสุกิ สะกะเอะ]] โต้เถียงเพื่อ[[ เสรีภาพทางการเมือง |เสรีภาพ]]ส่วนบุคคลโดยใช้หลักการของ[[อนาธิปไตย]]และ[[สหภาพแรงงาน]] เขาถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลและถูกลอบสังหารโดย[[ ตำรวจทหาร |ตำรวจทหาร]] ในความผิดปกติหลังจากเกิดเหตุการณ์[[แผ่นดินไหวครั้งใหญ่คันโต พ.ศ. 2466|แผ่นดินไหวครั้งใหญ่คันโต ค.ศ.1923]]
 
=== การพัฒนาความเป็นญี่ปุ่น ===
255

การแก้ไข