ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรัชญาญี่ปุ่น"

(สร้างขึ้นโดยการแปลหน้า "Japanese philosophy")
 
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ในทางตรงกันข้าม ความเชื่อของ[[ Jodo |นิกายโจโด]]ที่ต้องอาศัยการพึ่งพา ศาสนาพุทธ[[เซน|นิกายเซน]]พยายามเน้นการตรัสรู้อย่างเฉียบพลันด้วยตนเอง โดย[[ ซาเซ็น |การทำสมาธิแบบเซน]] [[ Eisai |เอไซ]] ได้ศึกษานิกาย[[สำนักรินไซ|รินไซ]]จากประเทศจีน เขาตั้งปัญหาให้แก่ลูกศิษย์ และให้พวกเขาแก้ปัญหาด้วยตนเองและพวกเขาก็จะได้รับความรู้ด้วยตนเอง สำนักรินไซเซนได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากชนชั้นซามูไรใน[[ยุคคามากูระ|ยุคคามาคุระ]] [[ Dōgen |โดเกน]] ศึกษานิกาย[[ Sōtō |โซโต]]จากประเทศจีน <ref>For a philosophical study of Dōgen's concept of language cf. Ralf Müller: [http://www.verlag-alber.de/suche/details_html?k_tnr=48610 Dōgens Sprachdenken: Historische und symboltheoretische Perspektiven] [Dōgen’s language thinking: Systematic perspectives from history and the theory of symbols], Welten der Philosophie, vol. 13. Freiburg/München: Verlag Karl Alber, 2013; reviewed by Steffen Döll in Philosophy East & West Volume 65, Number 2 April 2015 636–639.</ref> ซึ่งตรงกันข้ามกับเอไซ เขาเน้นกา่รตรัสรู้ด้วยการนั่งสมาธิอย่างจริงจัง ([[ ซาเซ็น |ซาเซน]]) สำนักโซโตเซนได้รับการสนับสนุนจากซามูไรในท้องถิ่น
 
สำนักส่วนใหญ่ของ[[นิจิเร็ง|พุทธศาสนานิกายนิชิเรน]] (ญี่ปุ่น: {{Lang|ja|法華系仏教}} {{Transl|ja|Hokke-kei Bukkyō}} ) อ้างถึงพระอาจารย์ในฐานะบิดาผู้ก่อตั้ง[[พระนิจิเร็ง|นิกายนิชิเรน]] ในคำสอนของเขาได้ขีดเส้นใต้ถึงจิตใจของเขาและความยิ่งใหญ่ของ[[สัทธรรมปุณฑรีกสูตร|คัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร]] เขาสนับสนุนการบรรลุของโพธิจิตในช่วงชีวิตของเขาและถือว่าการตีความคำสอนของพุทธศาสนาเป็นรูปแบบที่ถูกต้องของการปฏิบัติสำหรับกฎหมาย [[ Mappo |Three Ages of Buddhism]] ในปัจจุบัน หนึ่งในบทความสำคัญของเขา คือ "Rissho Ankoku Ron" (สร้างคำสอนที่ถูกต้องเพื่อความสงบสุขของแผ่นดิน) ในปัจจุบันนี้ การสวดมนต์แบบ[[มนตร์|มันตระ]] "[[นามูเมียวโฮเร็งเงเกียว|นามู เมียวโฮ เร็งเง เคียว]]" เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติของโรงเรียนและองค์กรทางศาสนาพุทธนิกายนิชิเรนเกือบทุกแห่ง
 
== ความคิดสมัยใหม่ตอนต้น ==
255

การแก้ไข