ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหงียน ฟู้ จ่อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
{{ประธานาธิบดีเวียดนาม}}
{{ผู้นำรัฐคอมมิวนิสต์}}
{{ผู้นำประเทศในความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก}}
{{เกิดปี|2487}}
84,014

การแก้ไข