ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนครราชสีมา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| 2559 | 2,631,435
| 2560 | 2,639,226
| 2561 | 2,646,401
| 2562 | 2,648,927
| footnote = อ้างอิง:[[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)|กระทรวงมหาดไทย]]<ref name="ประชากรและบ้าน">สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากรและบ้าน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html] 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref>
}}
341

การแก้ไข