ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านแพรก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| province = พระนครศรีอยุธยา
| area = 39.1
| population = 811,979224
| population_as_of = 2562
| density = 229287.6406
| postal_code = 13240
| geocode = 1416
ผู้ใช้นิรนาม