ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก"

และมีพระโอรสธิดาอีก 2 พระองค์กับภรรยาอื่น ได้แก่
# '''กุ''' เฉลิมพระนามเป็น'''[[พระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี]]''' เป็นพระกนิษฐาต่างพระชนนีในรัชกาลที่ 1
# '''ลา''' ได้รับสถาปนาเป็น'''[[สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา]]''' เป็นพระราชอนุชาต่างพระมารดาในในรัชกาลที่ 1
 
พระน้องนางของพระอัครชายา (ดาวเรืองหรือหยก) มีชื่อว่า (กู่) ตามเอกสารเดิมที่อยู่ในจังหวัดอุทัยธานี
ผู้ใช้นิรนาม