ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก"

# '''แก้ว''' ได้รับสถาปนาเป็น'''[[สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์]]''' ในรัชกาลที่ 1
# '''ทองด้วง''' ปราบดาภิเษกเป็น'''[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]'''
# '''บุญมา''' เป็น[[กรมพระราชวังบวรสถานมงคล]]ในรัชกาลที่ 1 แล้วเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น'''[[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท]]'''ในรัชกาลที่ 61
และมีพระโอรสธิดาอีก 2 พระองค์กับภรรยาอื่น ได้แก่
# '''กุ''' เฉลิมพระนามเป็น'''[[พระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี]]''' ในรัชกาลที่ 5
ผู้ใช้นิรนาม