ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ มี 5 สาขากระจายทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่
; สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร : [[ถนนแจ้งวัฒนะ]] [[แขวงทุ่งสองห้อง]] [[เขตหลักสี่]] [[กรุงเทพมหานคร]]
; สาขาเชียงใหม่ :ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
; สาขานครราชสีมา : เลขที่ 10 หมู่ 8 บ้านละลมโพธิ์ ต.พุดซา [[อำเภอเมืองนครราชสีมา|อ.เมืองนครราชสีมา]] [[จ.นครราชสีมา]]
; สาขาขอนแก่น : 11 อาคารแก่นนครออฟฟิศ พาร์ค (ชั้น 2) ถ.ศรีธาตุประชาสันติ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
; สาขาภูเก็ต : อาคารศูนย์บริการวิชาการ [[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] สะพานหิน ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ [[อำเภอเมืองภูเก็ต|อ.เมืองภูเก็ต]] [[จังหวัดภูเก็ต|จ.ภูเก็ต]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม