ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษากอกบอรอก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|name=ภาษากอกโบรอก
|states=[[อินเดีย]] และ [[บังกลาเทศ]]
|region=[[ตรีตริปุระ]], [[อัสสัม]], [[ไมโซรัมมิโซรัม]], [[บังกลาเทศ]]
|speakers=800,000
658,000 ในอินเดีย(2537); 105,000 ในบังกลาเทศ(2536)
 
'''ภาษากอกโบรอก''' เป็นภาษาพื้นเมืองของชาวตรีปุระ ในรัฐ[[ตรีปุระ]] และบริเวณใกล้เคียงใน[[บังกลาเทศ]] เป็นภาษาตระกูลทิเบต-พม่า คำว่า กอกโบรอก มาจาก “kok” แปลว่า “ภาษา” และ “borok” ที่แปลว่าผู้ชาย ซึ่งใช้แทนชาวตรีปุระทั้งหมดด้วย ดังนั้น กอกโบรอก จึงหมายถึง “ภาษาของชาวตรีปุระ”
 
==ไวยากรณ์==
===การเรียงประโยค===
* ประธาน-คำถาม-กริยา เช่น Nwng (คุณ) tamoni bagwi (ทำไม) phai (มา) = คุณมาทำไม
* ประธาน-กริยา-คำสั่ง เช่น Nwng (คุณ) thangdi (จงไป) = คุณจงไป
 
===บุคคล===
ภาษากอกโบรอกไม่มีการเปลี่ยนรูปกริยาตามบุคคล
 
===จำนวน===
มี 2 แบบ คือ พหูพจน์ กับเอกพจน์ คำที่ใช้แสดงพหูพจน์ มี 2 คำ คือ rok และ sung ใช้ต่อท้ายคำนามหรือสรรพนาม rok ใช้ได้ทั่วไป แต่ sung ใช้กับคำนามที่เป็นบุคคลเท่านั้น คำนามที่มีคุณศัพท์ขยาย จะแสดงพหูพจน์ทีคุณศัพท์แทน เช่น
 
O bwrwi naithokrok kaham rwchabo = ผู้หญิงสวยเหล่านั้นร้องเพลงได้ดี
 
===เพศ===
มี 4 เพศ คือ บุรุษลึงค์ (เพศชาย) สตรีลึงค์ (เพศหญิง) อลึงค์ (เพศไม่ปรากฏ) และ นปุงสกลึงค์ (ไม่มีเพศ) เช่น borok (ผู้ชาย) เป็นบุรุษลึงค์ bwrwr (ผู้หญิง) เป็น สตรีลึงค์ chwari (เด็ก) เป็น อลึงค์ buphang (ต้นไม้) เป็น นปุงสกลึงค์
 
====การเปลี่ยนเพศของคำ====
ทำได้หลายวิธี เช่น
* เติม jwk ต่อท้ายรูปบุรุษ เช่น bwsa (ลูกชาย) – bwsajwk (ลูกสาว); kwra (พ่อตา) – kwrajwk (แม่ยาย)
* คำที่เป็นอลึงค์ ทำให้อยู่ในรูปบุรุษโดยเติมปัจจัย sa, chwla, joa ทำให้อยู่ในรูปสตรีโดยเติม ma, jwk, bwrwi เช่น pun (แพะ)- punjua (แพะตัวผู้) – punjuk (แพะตัวเมีย); tok (ไก่) tokchwla (ไก่ตัวผู้) – tokma (ไก่ตัวเมีย); takhum (เป็ด) – takhumchwla (เป็ดตัวผู้) – takhumbwrwi (เป็ดตัวเมีย)
 
===การกและการลงท้ายการก===
ภาษากอกโบรอก มีการกประธาน การกกรรม การกเครื่องมือ การกคำนาม การกความเป็นเจ้าของ และการกสถานที่ การลงท้ายของแต่ละการกคือ o (ประธาน) nu (กรรม) ha (เครื่องมือ) ni (คำนาม) ni (ความเป็นเจ้าของ) และ o (สถานที่) โดยการลงท้ายเหล่านี้ ใช้ต่อท้ายคำนามและคำสรรพนาม ไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบของคำนาม
 
===คำคุณศัพท์===
วางต่อจากคำที่ขยาย ซึ่งใช้กับคำคุณศัพท์ดั้งเดิมเท่านั้น คำคุณศัพท์ ทิ่เป็นคำยืม อาจเรียงแบบอื่นได้ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ คำคุณศัพท์บริสุทธิ์ คำคุณศัพท์ประกอบ คำคุณศัพท์ขยายกริยา และคำคุณศัพท์ชนิดเค (k) ระดับแรกเป็นได้ทั้งคำดั้งเดิมและคำยืม ส่วนแบบที่ 4 พบเฉพาะคำดั้งเดิมเท่านั้น
 
===ตัวเลข===
มีทั้ง[[เลขฐาน 10]] และ[[เลขฐาน 20]] การนับเลขได้แก่
37,396

การแก้ไข