ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไทยเชื้อสายญวน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
เสนาะวิณิน : นายสิบโท มาณิต
 
วันเจริญ : พระวิจิตโอภาส(ผ่าน)
 
เอกะสิงห์ : หลวงอนุกรรณกิจ(ชื้น) , ขุนอัครปรีชา(ชุ่ม)