ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสันป่าตอง"

 
* รถเหลือง เชียงใหม่-น้ำบ่อหลวง
* รถแดง เชียงใหม่-น้ำบ่อหลวง (ยกเลิกแล้ว)
* รถเมล์ เชียงใหม่-จอมทอง-ฮอด-ดอยเต่า
* รถเมล์ เชียงใหม่-จอมทอง-ฮอด-อมก๋อย
* รถเมล์ เชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
* แท็กซี่มิเตอร์ เชียงใหม่
ผู้ใช้นิรนาม