ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
| image = Spd 20100529235819 b.jpg
| order = [[องคมนตรีไทย|องคมนตรี]]
| primeminister =
| term_start = 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
| term_end = 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
== ครอบครัว ==
หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร เป็นพระโอรสใน[[พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ]] กับ[[หม่อมหลวงบัว กิติยากร]] (ราชสกุลเดิม สนิทวงศ์) เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2473 มีชื่อเล่นว่า '''คุณชายอ้วน'''<ref>[[หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา ปกมนตรี]]. ''เขียนถึงสมเด็จ''. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:เลมอนที. 2547, หน้า 74</ref> มีพี่น้อง 4 คน คือ [[หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร]], [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]], และ[[ท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์]] และเป็นพระมาตุลาใน[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ สมรสกับ [[หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/059/2125.PDF ประกาศสำนักพระราชวัง ที่ ๓/๒๔๙๙ เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ (หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล)], เล่ม ๗๓, ตอน ๕๙, ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ หน้า ๒๑๒๖</ref> (พระธิดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล กับหม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล) เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2499<ref>{{อ้างหนังสือ
| ผู้แต่ง = กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์
| ชื่อหนังสือ = สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง
| URL = http://www.dmgbooks.com/site/product.asp?intProdID=233
| จังหวัด = กรุงเทพฯ
| พิมพ์ที่ = ดีเอ็มดี
| ปี = พ.ศ. 2551
| ISBN = 978-974-312-022-0
| จำนวนหน้า = 290
}}
</ref> มีธิดา 2 คน<ref>http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~royalty/thailand/i75.html</ref> คือ
 
# [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ|หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร]] (ประสูติ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2500) ต่อมาได้รับสถาปนาเป็น ''พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/013/62.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร], เล่ม ๙๔, ตอน ๑๓ ก, ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐, หน้า ๖๒</ref> และ ''พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/140/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ เฉลิมพระนาม (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ)], เล่ม ๑๐๘, ตอน ๑๔๐ก ฉบับพิเศษ, ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑</ref> อภิเษกสมรสกับ[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ขณะยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชธิดา 1 พระองค์ ได้แก่ [[สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา|สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา]]
# [[หม่อมหลวงสราลี กิติยากร]] (เกิด 8 เมษายน พ.ศ. 2509) สมรสกับธีรเดช จิราธิวัฒน์ มีบุตร 2 คน<ref>[http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=3788 เปิดธุรกิจส่วนตัวสะใภ้จิราธิวัฒน์]</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* {{ป.จ.ฝ่ายหน้า|2534}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/078/1.PDF] เล่ม ๑๐๘ ตอน ๗๘ ฉบับพิเศษ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ หน้า ๑</ref>
* {{ม.ป.ช.|2532}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/214/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย)]เล่ม ๑๐๖ ตอน ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ หน้า ๑</ref>
{{ม.ว.ม.|2528}}<ref name="พ.ศ. 2528">[http://www.dol.go.th/personnel/24%20%2060/01%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A22528.pdf แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๑๐๓, ตอน ๑๒ ฉบับพิเศษ, ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๔</ref>
{{ร.จ.พ.|2531}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/D/216/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา], เล่ม ๑๐๕, ตอน ๒๑๖, ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๑</ref>
{{ahnentafel top|width=100%|ลำดับสาแหรกของ{{PAGENAME}}}}
{{ahnentafel-compact5
| style = font-size: 90%; line-height: 110%;
| border = 1
| boxstyle = padding-top: 0; padding-bottom: 0;
| boxstyle_1 = background-color: #fcc;
| boxstyle_2 = background-color: #fb9;
| boxstyle_3 = background-color: #ffc;
| boxstyle_4 = background-color: #bfc;
| boxstyle_5 = background-color: #9fe;
| 1 = 1. '''{{PAGENAME}}'''
| 2 = 2. [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ]]
| 3 = 3. [[หม่อมหลวงบัว กิติยากร]]
| 4 = 4. [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ]]
| 5 = 5. [[หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร]]
| 6 = 6. [[เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)]]
| 7 = 7. [[ท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)]]
| 8 = 8. [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| 9 = 9. [[เจ้าจอมมารดาอ่วม พิศลยบุตร|เจ้าจอมมารดาอ่วม]]
| 10 = 10. [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ]]
| 11 = 11. [[หม่อมใหญ่ เทวกุล ณ อยุธยา]]
| 12 = 12. [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์]]
| 13 = 13. หม่อมเขียน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
| 14 =
| 15 =
| 16 = 16. (=20) [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| 17 = 17. [[สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี]]
| 18 = 18. พระยาพิสณฑ์สมบัติบริบูรณ์ (เจ้าสัวยิ้ม)
| 19 =
| 20 = 20. (=16) [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| 21 = 21. [[สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา]]
| 22 = 22. [[เจ้าพระยาศิริรัตนมนตรี (หงส์ สุจริตกุล)]]
| 23 = 23. คุณหญิงตาด
| 24 = 24. [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านวม กรมหลวงวงศาธิราชสนิท]]
| 25 =
| 26 =
| 27 =
| 28 =
| 29 =
| 30 =
| 31 =
}}</center>
{{ahnentafel bottom}}
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{เรียงลำดับ|อดุลกิติ์ กิติยากร}}
{{องคมนตรีไทย}}
{{โครงชีวประวัติ}
<br />
 
[[หมวดหมู่:องคมนตรี]]