ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| สูงกว่า = [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]]
| เสมอ =
| รองมา = [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ|รามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ]]
| หมายเหตุ =
}}
14

การแก้ไข