ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|colours={{color box|pink}} [[สีชมพู]]
}}
[[ไฟล์:Mahachulalongkornrajavidyalaya University Auditorium (I).jpg|300px|thumb|right|อาคารหอประชุม มวก 48 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ในวิทยาเขตวังน้อย]]
 
'''มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย''' (มจร.) คือสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงในรูปแบบมหาวิทยาลัย <ref>เว็บไซต์เครือข่ายกาญจนาภิเษก ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,[http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=39&chap=1&page=t39-1-infodetail03.html]</ref> ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนด้านพุทธศาสตร์เป็นสาขาแรก แล้วต่อมาได้ขยายการเรียนการสอนไปยังสาขาวิชาอื่นๆ คล้ายกับรูปแบบการก่อตั้ง [[มหาวิทยาลัยปารีส]] ประเทศฝรั่งเศส และ[[มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด]] ประเทศอังกฤษ ที่เริ่มต้นจากสาขาด้านศาสนาแล้วขยายไปยังสาขาอื่นอีกมายมาย
 
4,660

การแก้ไข