ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มิจฉาทิฐิ"

เพิ่มขึ้น 6 ไบต์ ,  11 เดือนที่ผ่านมา
→‎ประเภท: แก้ไขการสะกด
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(→‎ประเภท: แก้ไขการสะกด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
## '''นตฺถิ ปิตา''' บิดาไม่มีคุณ
## '''นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา''' สัตว์ที่เกิดผุดขึ้นไม่มี
## '''นตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมญฺจ โลกํ ปรญฺจ โลกํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺติ''' สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลก
# '''อเหตุกทิฐิ''' ความเห็นว่าไม่มีเหตุ
# '''อกิริยทิฏฐิ''' ความเห็นว่าไม่เป็นอันทำ