ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์''' ([[3 กันยายน]] [[พ.ศ. 2497|2497]] - ) หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีเป็น[[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภูมิสถาปนิก]]ในปัจจุบัน(พ.ศ. 2554-)ชาวไทย อาจารย์ประจำ[[ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] เคยดำรงตำแหน่งคณบดี[[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] อดีตผู้อำนวยการ [[สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]](พ.ศ. 2552-2554) อดีตหัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม (พ.ศ. 2540-2545) อดีตนายก[[สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย]](พ.ศ. 2542 – 2544) [[สภาสถาปนิกอาเซียน]] (ASEAN Architect Council -AAC) อดีตกรรมการ[[สภาสถาปนิก]] ตัวแทนสาขาภูมิสถาปัตยกรรม 2 วาระ (พ.ศ. 2547-2550) และ (พ.ศ. 2550-2553) การศึกษาจบปริญญาเอก จาก[[มหาวิทยาลัยบริทิชโคลัมเบีย]] เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ในสาขาเกี่ยวกับการวางแผนชุมชนและภูมิภาค อาจารย์มีผลงานการวิจัยและวางแผนหลายชิ้น ทั้งในนามของภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
 
รองศาสตราจารย์ พงศ์ศักดิ์ จบการศึกษาจากภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยเกียรตินิยม จากนั้นได้ศึกษาระดับปริญญาโทด้านภูมิสถาปัตยกรรมที่[[มหาวิทยาลัยมิชิแกน]] ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นจึงศึกษาต่อในสาขาเกี่ยวกับการวางแผนชุมชนและภูมิภาค จนจบปริญญาเอก ณ [[มหาวิทยาลัยบริทิชโคลัมเบีย]] [[เมืองแวนคูเวอร์]] [[ประเทศแคนาดา]] รองศาสตราจารย์ พงศ์ศักดิ์ มีผลงานการวิจัยและวางแผนหลายชิ้น ทั้งในนามของภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
ปัจจุบัน ผศ.พงศ์ศักดิ์ ยังเป็นประธาน[[สภาสถาปนิกอาเซียน]] (ASEAN Architect Council -AAC)
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
4,659

การแก้ไข