ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวเดอร์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== โลเมี่ยน ===
ครูสอนทำอาหารของมุงฯ ชอบเล่าเรื่องที่น่าอายเกี่ยวกับมุงให้คนอื่นฟังอยู่บ่อยๆ
 
=== ทรัฟเฟิล (Truffles) ===
54

การแก้ไข