ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Kinkku Ananas/Sandbox/01"

 
|-
| {{Cite book |editor-last= Mäki |editor-first=Uskali |last1= Angner |first1= Erik |last2= Loewenstein |first2= George |title= Philosophy of economics |chapter= Behavioral economics |publisher= North-Holland |pages= 641–689 |location= Amsterdam |series= Handbook of the Philosophy of Science |date= 2012 |doi=10.1016/B978-0-444-51676-3.50022-1 |isbn=978-0-444-51676-3}}
|| <pre><ref name="Angner & Loewenstein 2012>{{Cite book |editor-last= Mäki |editor-first=Uskali |last1= Angner |first1= Erik |last2= Loewenstein |first2= George |title= Philosophy of economics |chapter= Behavioral economics |publisher= North-Holland |pages= 641–689 |location= Amsterdam |series= Handbook of the Philosophy of Science |date= 2012 |doi=10.1016/B978-0-444-51676-3.50022-1 |isbn=978-0-444-51676-3}}</ref></pre>
|}
5,092

การแก้ไข