ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Kinkku Ananas/Sandbox/01"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| {{cite book |last1=Camerer |first1=Colin F. |last2=Loewenstein |first2=George |date=2003 |chapter=Behavioral economics: Past, present, future |editor1-last=Camerer |editor1-first=Colin F. |editor2-last=Loewenstein |editor2-first=George |editor3-last=Rabin |editor3-first=Matthew |title=Advances in behavioral economics |location=Princeton, NJ |publisher=Princeton University Press |isbn=978-0-691-11681-5}}
| <pre><ref name="Camerer & Loewenstein 2003">{{cite book |last1=Camerer |first1=Colin F. |last2=Loewenstein |first2=George |date=2003 |chapter=Behavioral economics: Past, present, future |editor1-last=Camerer |editor1-first=Colin F. |editor2-last=Loewenstein |editor2-first=George |editor3-last=Rabin |editor3-first=Matthew |title=Advances in behavioral economics |location=Princeton, NJ |publisher=Princeton University Press |isbn=978-0-691-11681-5}}</ref></pre>
|-
| {{Cite book |editor-last= Mäki |editor-first=Uskali |last1= Angner |first1= Erik |last2= Loewenstein |first2= George |title= Philosophy of economics |chapter= Behavioral economics |publisher= North-Holland |pages= 641–689 |location= Amsterdam |series= Handbook of the Philosophy of Science |date= 2012 |doi=10.1016/B978-0-444-51676-3.50022-1 |isbn=978-0-444-51676-3}}
|| <pre>{{Cite book |editor-last= Mäki |editor-first=Uskali |last1= Angner |first1= Erik |last2= Loewenstein |first2= George |title= Philosophy of economics |chapter= Behavioral economics |publisher= North-Holland |pages= 641–689 |location= Amsterdam |series= Handbook of the Philosophy of Science |date= 2012 |doi=10.1016/B978-0-444-51676-3.50022-1 |isbn=978-0-444-51676-3}}</pre>
|}
5,092

การแก้ไข