ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟฟ้าสายสีชมพู"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 เดือนที่ผ่านมา
! ลำดับที่
! เนื้องาน
! ความคืบหน้า<br>{{small|(ณ สิ้นเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)}}<ref>https://www.facebook.com/MRTA.PR/photos/a.1409211292628934/24120731656760702436659376550782/?type=3&theater</ref>
|-
|colspan="2"|ระยะที่ 1 - ออกแบบและก่อสร้างงานโยธา รวมถึงจัดหาระบบรถไฟฟ้า||
|-
| 1.1 || งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับทั้งโครงการ<br>ระยะทาง {{km to mi|34.5|abbr=yes|precision=2|wiki=yes}}<br>งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง ||rowspan="8"| 5051.1096 %
|-
| 1.2 || งานปรับย้ายสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี งานก่อสร้าง Skywalk<br>เชื่อมต่อกับสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีของ[[รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม]]
| 1.8 || งานปรับแก้โครงการตามที่ถูกร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่
|-
|1.9 || งานจัดหาระบบรถไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบสื่อสาร ระบบจัดเก็บค่าโดยสาร ระบบ[[ประตูกั้นชานชาลา]]<br>และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง || 4547.1550 %
|-
|colspan="2"|ระยะที่ 2 - งานเดินรถไฟฟ้า และการซ่อมบำรุง ||
12,348

การแก้ไข