ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ศ.ดร.[[สวัสดิ์ ตันตระรัตน์]] (อดีตผู้อำนวยการ) ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ [[ราชบัณฑิตยสถาน]] และผู้อำนวยการ[[สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย]]
* ผศ.ดร.[[การดี เลี่ยวไพโรจน์]] (ศิษย์เก่า) (อดีตอาจารย์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ[[คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]], พิธีกรรายการข่าว
==บุคคลที่มีชื่อเสียง==
* [[ชนันภรณ์ รสจันทน์]] (ศิษย์เก่า) [[มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส]] 2548, ชุดแต่งกายประจำชาติยอดเยี่ยม [[มิสยูนิเวิร์ส 2005 ไทยแลนด์]]
* [[วริษฐา จตุรภุช]] (สต๊อป) ศิลปินจาก The star
* [[สพล อัศวมั่นคง]] (ศิษย์เก่า) นักแสดงช่อง 7
 
== งานวิจัย ==
ผู้ใช้นิรนาม