ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2"

l
(l)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
'''สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2''' หรือ '''เจ้าสามพระยา''' เป็น[[พระมหากษัตริย์ไทย]]รัชกาลที่ 7 แห่ง[[อาณาจักรอยุธยา]] ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 1967 - พ.ศ. 1991
 
พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถในการปกครอง และการรบ ดังจะเห็นได้จากกรณีการตี[[อาณาจักรล้านนา]]และ[[ประเทศกัมพูชา]] นับเป็นการขยายพระราชอาณาเขตของ อาณาจักรอยุธยาตอนต้นอย่างเป็นรูปธรรมthe handsome felix
 
== พระราชประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม