ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:คณะรัฐมนตรีคณะที่ 30 ของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
| group16 = [[รายนามโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย|โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]]
| list16 = <s>[[อำนวย ไชยโรจน์]]</s> • [[อาจศึก ดวงสว่าง]]
 
| below = <s>พ้นจากตำแหน่ง</s> : ''รัฐมนตรีช่วยว่าการ''