ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานันดรศักดิ์ยุโรป"

แก้ไขไวยากรณ์
(แก้ไขไวยากรณ์)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
'''บรรดาศักดิ์ยุโรป''' หมายถึงระบบชั้นและชั้นยศของขุนนางในทวีปยุโรป ปัจจุบันยังปรากฏมากอยู่ใน[[สหราชอาณาจักร]]และยังปรากฏในประเทศอื่นๆ ที่ปกครองด้วยระบอบราชาธิบไตยด้วย เช่น[[เดนมาร์ก]] และ [[สวีเดน]] เป็นต้น
 
ระบบขุนนางในยุโรปนี้เป็นระบบ[[ขุนนางสืบตระกูล]] ทายาทที่อาวุโสที่สุดจะได้ขึ้นสืบบรรดาศักดิ์ มีสิทธิและเกียรติฐานะเทียบเท่ากับเจ้าบรรดาศักดิ์เดิม ซึ่งแตกต่างกับระบบขุนนางในประเทศในแถบเอเชีย ที่บรรดาศักดิ์ขุนนางจะเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลเท่านั้น ไม่มีการสืบทอดไปยังรุ่นลูกหลาน
 
== ยศและบรรดาศักดิ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม