ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Kinkku Ananas/Sandbox/01"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
!| โค้ด
|-
| {{cite encyclopedia |last=Aumann |first=R.J. |title=Game theory |encyclopedia=NewThe new Palgrave dictionary of economics |date=2008 |publisher=Palgrave Macmillan |isbn=978-1-349-95121-5 |location=London |doi=10.1057/978-1-349-95121-5_942-2}}
|| <pre><ref name="Palgrave Game Theory">{{cite encyclopedia |last=Aumann |first=R.J. |title=Game theory |encyclopedia=NewThe new Palgrave dictionary of economics |date=2008 |publisher=Palgrave Macmillan |isbn=978-1-349-95121-5 |location=London |doi=10.1057/978-1-349-95121-5_942-2}}</ref></pre>
|-
| {{cite book |last=Hart |first=Sergiu |editor-last1=Aumann |editor-first1=Robert J. |editor-last2=Hart |editor-first2=Sergiu |title=Handbook of game theory with economic applications |chapter=Games in extensive and strategic forms |volume=1 |publisher=Elsevier |date=1992 |pages=19-40 |doi=10.1016/S1574-0005(05)80005-0}}
|| <pre><ref name="van Damme">{{cite encyclopedia |last=van Damme |first=Eric |title=Game theory: Noncooperative games |editor-last=Wright |editor-first=James D. |encyclopedia=International encyclopedia of the social & behavioral sciences |edition=2 |date=2015 |location=Oxford |publisher=Elsevier |isbn=978-0-08-097087-5 |volume=9 |pages=582–591 |doi=10.1016/B978-0-08-097086-8.71048-8}}</ref></pre>
|-
| {{cite encyclopedia |last=Kreps |first=David M. |title=Nash equilibrium |encyclopedia=NewThe new Palgrave dictionary of economics |date=1987 |publisher=Palgrave Macmillan |isbn=978-1-349-95121-5 |doi=10.1057/978-1-349-95121-5_963-1}}
|| <pre><ref name="Palgrave Nash equilibrium">{{cite encyclopedia |last=Kreps |first=David M. |title=Nash equilibrium |encyclopedia=NewThe new Palgrave dictionary of economics |date=1987 |publisher=Palgrave Macmillan |isbn=978-1-349-95121-5 |doi=10.1057/978-1-349-95121-5_963-1}}</ref></pre>
 
|-
!| โค้ด
|-
| {{cite encyclopedia |last=Varian |first=Hal R. |title=Microeconomics |encyclopedia=NewThe new Palgrave dictionary of economics |date=1987 |publisher=Palgrave Macmillan |location=London |isbn=978-1-349-95121-5 |doi=10.1057/978-1-349-95121-5_1212-1}}
|| <pre><ref name="Palgrave Microeconomics">{{cite encyclopedia |last=Varian |first=Hal R. |title=Microeconomics |encyclopedia=NewThe new Palgrave dictionary of economics |date=1987 |publisher=Palgrave Macmillan |location=London |isbn=978-1-349-95121-5 |doi=10.1057/978-1-349-95121-5_1212-1}}</ref></pre>
|-
| {{cite encyclopedia |last=Janssen |first=Maarten C. W. |title=Microfoundations |encyclopedia=NewThe new Palgrave dictionary of economics |date=2008 |publisher=Palgrave Macmillan |location=London |isbn=978-1-349-95121-5 |doi=10.1057/978-1-349-95121-5_2707-1}}
|| <pre><ref name="Palgrave Microfoundations">{{cite encyclopedia |last=Janssen |first=Maarten C. W. |title=Microfoundations |encyclopedia=NewThe new Palgrave dictionary of economics |date=2008 |publisher=Palgrave Macmillan |location=London |isbn=978-1-349-95121-5 |doi=10.1057/978-1-349-95121-5_2707-1}}</ref></pre>
|-
| {{cite encyclopedia |last=Howitt |first=Peter |title=Macroeconomics: Relations with microeconomics |encyclopedia=NewThe new Palgrave dictionary of economics |date=1987 |publisher=Palgrave Macmillan |location=London |isbn=978-1-349-95121-5 |doi=10.1057/978-1-349-95121-5_691-1}}
|| <pre><ref name="Palgrave Macro relations with micro">{{cite encyclopedia |last=Howitt |first=Peter |title=Macroeconomics: Relations with microeconomics |encyclopedia=NewThe new Palgrave dictionary of economics |date=1987 |publisher=Palgrave Macmillan |location=London |isbn=978-1-349-95121-5 |doi=10.1057/978-1-349-95121-5_691-1}}</ref></pre>
|-
| {{cite encyclopedia |last=Tubaro |first=Paola |title=Microeconomics, History of |encyclopedia=International encyclopedia of the social & behavioral sciences |editor-last=Wright |editor-first=James D. |edition=2 |date=2015 |publisher=Elsevier |location=Oxford |isbn=978-0-08-097087-5 |pages=331–337}}
! |โค้ด
|-
| {{cite encyclopedia |last=Simon |first=Herbert A. |title=Behavioural economics |encyclopedia=NewThe new Palgrave dictionary of economics |date=1987 |location=London |publisher=Palgrave Macmillan |isbn=978-1-349-95121-5 |doi=10.1057/978-1-349-95121-5_413-1 }}
|| <pre><ref name="Simon 1987">{{cite encyclopedia |last=Simon |first=Herbert A. |title=Behavioural economics |encyclopedia=NewThe new Palgrave dictionary of economics |date=1987 |location=London |publisher=Palgrave Macmillan |isbn=978-1-349-95121-5 |doi=10.1057/978-1-349-95121-5_413-1 }}</ref></pre>
|-
| {{cite book |last1=Camerer |first1=Colin F. |last2=Loewenstein |first2=George |date=2003 |chapter=Behavioral economics: Past, present, future |editor1-last=Camerer |editor1-first=Colin F. |editor2-last=Loewenstein |editor2-first=George |editor3-last=Rabin |editor3-first=Matthew |title=Advances in behavioral economics |location=Princeton, NJ |publisher=Princeton University Press |isbn=978-0-691-11681-5}}
5,092

การแก้ไข