ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดอุดรธานี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*2538 [[อำเภอนายูง]] แยกจาก[[อำเภอน้ำโสม]]
*2540 [[อำเภอพิบูลย์รักษ์]] แยกจาก[[อำเภอหนองหาน]]
*2540 [[อำเภอนาวัง]] แยกจาก[[อำเภอนากลาง]](เขตจังหวัดหนองบัวลำภู)
*2551 [[อำเภอกู่แก้ว]] แยกจาก[[อำเภอหนองหาน]]
*2551 [[อำเภอประจักษ์ศิลปาคม]] แยกจาก[[อำเภอกุมภวาปี]]