ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานียศเส"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
! สายที่ !! ต้นทาง !! ปลายทาง !! หมายเหตุ !!
|-
! colspan="45" style="background-color:green;color:white; height:25px" | องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
|-
| style="backgroundblackground-color:red;color:white;text-align:center;font-weight:bold" | 15 || เดอะมอลล์ท่าพระบางลำพู || บางลำพูอู่กัลปพฤกษ์ ||
|-
| style="backgroundblackground-color:redorange;color:white;text-align:center;font-weight:bold" | 4715 || กรมที่ดินบางลำพู || ท่าเรือคลองเคอยอู่กัลปพฤกษ์ ||
|-
| style="background-color:red;color:white;text-align:center;font-weight:bold" | 47 || กรมที่ดิน || ท่าเรือคลองเตย ||
|-
| style="background-color:red;color:white;text-align:center;font-weight:bold" | 53 || สนามหลวง || เทเวศร์ || วงกลม
|-
| style="background-color:red;color:white;text-align:center;font-weight:bold" | 204 || ห้วยขวางท่าน้ำราชวงศ์ || ท่าน้ำราชวงศ์ห้วยขวาง ||รถธรรมดา - เส้นทางผ่านถนนสุทธิสารวินิจฉัย-อนุสาวรีย์ชัยฯ
|-
| style="background-color:orange;color:white;text-align:center;font-weight:bold" | 204 || ห้วยขวางท่าน้ำราชวงศ์ || ท่าน้ำราชวงศ์ห้วยขวาง ||รถปรับอากาศ - เส้นทางผ่าน กทม.2
|-
| style="background-color:orange;color:white;text-align:center;font-weight:bold" | 508 || ปากน้ำ || ท่าราชวรดิษฐ์ || ปากน้ำ ||
|-
! colspan="4" style="background-color:yellow;color:black; height:25px" | รถเอกชนร่วมบริการ
|-
| style="background-color:#FFCC00;color:black;text-align:center;font-weight:bold" | 48 || วัดโพธิ์ || มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา || ท่าช้าง2 ||
|}
 
1,529

การแก้ไข