ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลอ็อนฮาร์ท ดีนท์เซินโฮเฟอร์"

** Curia Sancti Lamperti
** บูรณะอารามคาร์เมลไล้ท์ (Carmelite monastery) และโบสถ์ (ค.ศ. 1692 - ค.ศ. 1707)
* อารามบันซ์ (Kloster Banz) กับโยฮันโจฮาน (ค.ศ. 1695 - ค.ศ. 1704)
* อารามเอบราค (Kloster Ebrach) (ค.ศ. 1686)
* งานที่เมืองไกบาค (Gaibach)
47,914

การแก้ไข