ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรรคชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2499)"

หมวดหมู่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(หมวดหมู่)
{{กล่องข้อมูล พรรคการเมือง|ชื่อพรรค=พรรคชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2513)|สี=black|logo=|ก่อตั้ง=4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513|ยุบ=17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ({{อายุปีและวัน|2514|02|4|2514|11|17}})|หัวหน้าพรรค=พันเอก [[หม่อมราชวงศ์น้ำเพชร เกษมสันต์]]|รองหัวหน้าพรรค=[[ไพโรจน์ วัฒนกุล]]|เลขาธิการ=พันตรี [[ชลอ มีชูอรรถ]]|ประเทศ=ไทย}}'''พรรคชาติประชาธิปไตย''' ({{lang-en|Democratic National Party}}) เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 โดยยื่นจดทะเบียนต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2513/D/017/856.PDF [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2513/D/017/856.PDF] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคชาติประชาธิปไตย)]</ref> ทั้งนี้ พรรคชาติประชาธิปไตยเคยจดทะเบียนจัดตั้งมาครั้งหนึ่งแล้วภายใต้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 โดยผู้ก่อตั้งคนเดียวกัน คือ พันเอก หม่อมราชวงศ์น้ำเพ็ชร เกษมสันต์ ในการจัดตั้งครั้งใหม่นี้ หม่อมราชวงศ์ น้ำเพ็ชร เกษมสันต์ ยังคงเป็นหัวหน้าพรรค และมีรองหัวหน้าพรรคคือ นายไพโรจน์ วัฒนกุล เลขาธิการพรรคคือ พันตรี ชลอ มีชูอรรถ กรรมการอำนวยการอื่นของพรรค ได้แก่ นายชฏิล กุลไพบูลย์ นายอิทธิพงศ์ อินทรัมพรรย์ นายเทียนชัย ภู่พิพัฒน์ นายเกียรติ ศรีเสริมโภค นายมนตรี คุ้มไพโรจน์ นายสุวิทย์ วรรณศิริ เรือโท อมร เรียงประยูร นายมงคล ไชยรัตน์ นายยนต์ สิตกรโกวิท นายสืบศักดิ์ ทวีชาติ นายกองแก้ว ตุ่นคำ หม่อมหลวงสมศักดิ์ เกษมสันต์ นายอุทัย เอกนก
 
== ยุบพรรค ==
* สุจิต บุญบงการ, '''การพัฒนาการเมืองของไทย: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน''', กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
* เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช, '''การสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองในประเทศไทย''', วิทยานิพนธ์หลักสูตรชั้นปริญญาโท ภาค 2 ทางรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519
 
{{เรียงลำดับ|ชาติประชาธิปไตย}}
[[หมวดหมู่:พรรคการเมืองไทยในอดีต]]
5,092

การแก้ไข