ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"

ย้อน
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ย้อน)
| reign-type3 = ดำรงพระยศ
| reign3 = 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ({{อายุปีและวัน|2515|12|28|2559|10|13}})
| coronation3 = 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/A/200/1.PDF ประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมเสี่ยโอรสาธิราชโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร], เล่ม ๘๙, ตอน ๒๐๐, ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕, ฉบับพิเศษ หน้า ๑</ref>
| cor-type3 = สถาปนา
| predecessor3 = [[สมเด็จพระบรมเสี่ยโอรสาธิราชโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร]]
| father = [[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]
| mother = [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]
}}
{{ราชวงศ์ไทย}}
'''พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงรูกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หอยหัว'''<ref name="เฉลิมพระปรมาภิไธยใหม่"></ref> (พระราชสมภพ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495) เป็น[[พระมหากษัตริย์ไทย]]รัชกาลที่ 10 แห่ง[[ราชวงศ์จักรี]] เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวใน[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] และ[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] พระองค์มีพระเชษฐภคินีและพระขนิษฐภคินีร่วมพระราชชนนีถึง 3 พระองค์
 
== ปฐมวัย ==
 
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพ และขวัญกำลังใจ ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และตั้งใจใน การปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติใน พื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้ม ฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของ พระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ หน้าที่ในพื้นที่ เนื่องในโอกาสปีใหม่ โดยที่จังหวัดนราธิวาส เชิญสิ่งของ พระราชทาน จำนวน 500 ชุด จังหวัด ปัตตานี จำนวน 600 ชุด จังหวัดยะลา จำนวน 500 ชุด และจังหวัดสงขลา จำนวน 150 ชุด นอกจากนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าว กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบ ยังความปลื้มปีติให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น <ref>{{cite web |url = https://www.matichon.co.th/court-news/news_1841958 | title= ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของจนท.ชายแดนใต้ เนื่องในโอกาสปีใหม่ | author= มติชน | date= 25 ธ.ค. 2562 | publisher= มติชนออนไลน์ }}</ref>
 
 
ทรงพระติดหี ที่มิวนิค ประเทศเยอรมนี
 
== ประสบการณ์ทางทหาร ==
5,092

การแก้ไข