ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภูวดล เวชวงศา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== การศึกษา ==
* จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จาก[[โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์]]
* กำลังศึกษา{{อ้างอิง}}ระดับปริญญาตรีที่[[มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]]และ[[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
 
== ผลงาน ==
398

การแก้ไข