ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย"

แก้แม่แบบ
(แก้แม่แบบ)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
​{{issues|ปรับภาษา=yes|ีคต้องการลอ้างทอิงต้องการอ้างทอิง=yes||ล้าสมัสยล้าสมัย=yes}}{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
|ชื่อหน่วยงาน = องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
|ชื่อในภาษาแม่_1 = Thai Public Broadcasting Service
449

การแก้ไข