ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สวัสดีคุณครู"

เพิ่มขึ้น 7,561 ไบต์ ,  6 เดือนที่ผ่านมา
ย้อนการแก้ไขที่ 8693049 สร้างโดย 112.119.122.169 (พูดคุย) // ย้อนการลบเนื้อหาโดยไม่อภิปราย
(ย้อนการแก้ไขที่ 8693049 สร้างโดย 112.119.122.169 (พูดคุย) // ย้อนการลบเนื้อหาโดยไม่อภิปราย)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
 
== นักแสดงในครั้งต่างๆ ==
{| class="wikitable"
|-
! ปี || พ.ศ. 2529 || พ.ศ. 2541 || พ.ศ. 2550
|-
| '''สถานีออกอากาศ''' || [[ช่อง 9]] || [[ช่อง 7]] || [[ช่อง 3]]
|-
| '''ชื่อเรื่อง''' || สวัสดีคุณครู || สวัสดีคุณครู || สวัสดีคุณครู
|-
| '''วันเวลาออกอากาศ''' || วันเสาร์ - วันอาทิตย์<br>เวลา 21.00 – 21.00 น. || วันจันทร์ - วันอาทิตย์<br>เวลา 18.30 - 19.25 น. || วันจันทร์ – ศุกร์<br>เวลา 19.00 - 19.45 น.
|-
| '''ผู้จัดละคร''' || || || [[ชลลัมพี โปรดักชั่น]]
|-
| '''ผู้กำกับการแสดง''' || || อภิชาต โพธิไพโรจน์<br />นำโชค แดงพุด || ตระกูล อรุณสวัสดิ์
|-
| '''ผู้ขับร้องเพลงนำ''' || || แจ็ค อิสชื่น || [[ลิฟท์กับออย]]
|-
| '''บทการแสดง''' || || น้องนุช ชวาลา || เบญจมาศ ตาลหิรัญรัตน์<br />อภิวัฒน์ เล่าสกุล<br />หทัยรัตน์ ขาวบริสุทธิ์
|-
| ครูทินกร อานนสังข์ || || [[นุติ เขมะโยธิน]] || [[ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ]]
|-
| ครูระริน || [[สาวิตรี สามิภักดิ์]] || [[ปรายฟ้า สิริวิชชา]] || [[ธัญญาเรศ เองตระกูล]]
|-
| เทพพนม || || [[ธนะรัตน์ ลิขิตวาณิชกุล]] || [[กิตติคุณ สัมฤทธิ์พันธุ์สุข]]
|-
| สิริญ/จ่อย || || [[อัสรีนา ถมยาปริวัฒน์]] || [[จิตตาภา แจ่มปฐม]]
|-
| สันติ || || [[สุดหทัย ชมพนา]] || [[ศิวัช คูสกุลธรรม]]
|-
| ศรทอง || || [[สุรชัย แสงอากาศ]] || [[โชคชัย บุญวรเมธี]]
|-
| สงคราม || || [[จิระ จันทร์ทอง]] ||
|-
| แม่ของครูระรินและวิ || || [[สมฤทัย กล่อมน้อย]] || [[ดวงตา ตุงคะมณี]]
|-
| รองผู้ว่าสันธาน (พ่อของสันติ) || || [[ไพโรจน์ ใจสิงห์]] || [[ภาณุเดช วัฒนสุชาติ]]
|-
| สหเทพ (พ่อของเทพพนมและน้อยหน่า) || || [[พอเจตน์ แก่นเพชร]] || [[สถาพร นาควิไลโรจน์]]
|-
| ครูสมัคร (ครูฝ่ายปกครอง) || || [[ชลิต เฟื่องอารมย์]] || [[โจโจ้ ไมอ๊อคชิ]]
|-
| สาธิต || || [[กิตติพันธ์ พุ่มสุโข]] || [[พิชพงศ์ โสมกุล]]
|-
| สมชาย || || [[นิติ สัมมาทรัพย์]] || [[อชิตพล หงษ์ขจร|ปภาวิน หงษ์ขจร]]
|-
| เชอร์รี่ || || [[จุฑามาศ จันทรศร นิธิอนันตภร]] || [[เกตุกินรี สุขจินดาทอง]]
|-
| กานต์ดา (แม่ของเทพพนมและน้อยหน่า) || || [[เพชรลดา ชลาดล]] || [[วิรดา สุทธิชื่น]]
|-
| ครูประชา || || [[สรนันท์ ร.เอกวัฒน์]] || [[ญาณี ตราโมท]]
|-
| ผู้อำนวยการโรงเรียนสหเทพวิทยา || || [[สุเชาว์ พงษ์วิไล]] || [[หทัยทิพย์ สีสังข์]]
|-
| || || || [[วรรณกิตย์ ศิริพุฒ]]
|-
| ต้นศักดิ์ || || || [[เรืองฤทธิ์ วิศมล]]
|-
| ลูกน้องนายต้นศักดิ์ || || ||
|-
| คนรับใช้บ้านคุณสหเทพ || || [[ธัญพร วรประทีป]] || [[สุชญา สมทรัพย์]]
|-
| || || [[ปนัดดา โกมารฑัต]] ||
|-
| || || [[กุลนิษฐ์ เจริญอินทร์]] ||
|-
| || || [[มะลิวัลย์ ศรีสมัย]] ||
|-
| || || [[ธนากร ปาตัน]] ||
|-
| || || [[กิตติศักดิ์ ชีวสัจจากุล]] ||
|-
| || || [[ประถมาภรณ์ รัตนภักดี]] ||
|-
| || || [[สาวิตรี อินทรโชติ]] ||
|-
| || || [[รณรงค์ บูรณัติ]] ||
|-
| || || [[ปริญญา จันทร]] ||
|-
| || || [[อมิดดา ชินสำเร็จ]] ||
|-
| || || [[จตุรงค์ หลำสาคร]] ||
|-
| || || [[ฉันทชาติ โกสิยพันธ์]] ||
|-
| || || [[ฆธาวุธ ปิ่นทอง]] ||
|-
| || || [[หม่อมราชวงศ์มาลินี จักรพันธุ์]] ||
|-
| || || [[ราตรี วิทวัส]] ||
|-
| || || [[โกมุท จิตต์โกมุท]] ||
|-
| || || [[วชิรพจน์ บุรพรัตน์]] ||
|-
| || || [[พรรณวิภา ศรีวิไล]] ||
|-
| || || [[อรุโณทัย จิตตรีขันฒ์]] ||
|-
| || || [[วาสนา วรรณวงศ์]] ||
|-
| || || [[อาภาพร กรทิพย์]] ||
|-
| || || [[วชิรพจน์ บุรพรัตน์]] ||
|-
| || || [[มนต์ชัย ภราดรบัญชา]] ||
|-
| colspan = "4" align = "center"| '''นักแสดงรับเชิญ'''
|-
| พ่อของสิริญ (เจ้าของค่ายมวย ส.สทศักดิ์)|| || [[สามารถ พยัคฆ์อรุณ]] || [[กลศ อัทธเสรี]]
|-
| || || [[ดนัย บุษปะเกศ]] || [[คมกฤช ยุตติยงค์]]
|-
| วิ (น้องสาวของครูระริน)|| || [[หนึ่งฤทัย นาแล]] || [[ปาริฉัตร เบญจมสิทธิ์]]
|-
| น้อยหน่า || || เด็กหญิง[[รุจีรัตน์ เรือนประภัสสร]] || เด็กหญิง[[ภัชธร ธนวัฒน์]]
|-
| || || || [[กรรณิการ์ กัญญาวุฒิ]]
|-
| ครูวันนี || || [[ปทุมวดี โสภาพรรณ]] || [[ชลมารค ธ.เชียงทอง]]
|-
| ครูระรินวัยเด็ก || || ||
|-
| วิวัยเด็ก || || ||
|-
|}
 
==เพลงประกอบละคร==
; พ.ศ. 2529
440

การแก้ไข