ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทรูวิชั่นส์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 1 มกราคม พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ช่อง คือ
** '''Flex 102.5''' (ทางช่อง 721)
 
 
* 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ช่อง คือ
** '''TVD 3''' (ทางช่อง 47)
** '''Sanook Shopping''' (ทางช่อง 53)
* 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ช่อง คือ
** '''Youtube Premium''' (ทางกล่อง TrueIDTV)
** '''Netfilx ''' (ทางกล่อง TrueIDTV)
* 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ช่อง คือ
** '''VoiceTV''' (ทางช่อง 54)
 
== เหตุการณ์ทรูวิชั่นส์หลังออกอากาศจริง ==
83

การแก้ไข