ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เมียหลวง"

เพิ่มขึ้น 6,525 ไบต์ ,  6 เดือนที่ผ่านมา
ย้อนการแก้ไขที่ 8687525 สร้างโดย 134.196.41.204 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 8687525 สร้างโดย 134.196.41.204 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{| class = "wikitable"
|-
! '''ละครโทรทัศน์''' || '''พ.ศ. 2512''' || '''พ.ศ. 2521''' || '''พ.ศ. 2524''' || '''พ.ศ. 2532''' || '''พ.ศ. 2542''' || '''พ.ศ. 2552''' || '''พ.ศ. 2560'''
|-
| '''รูปแบบ''' || [[ช่อง 4]] || ภาพยนตร์สี 35 มม. เสียงพากย์ในฟิล์ม || ละคร [[ช่อง 5]] || [[ช่อง 7]] || [[ช่อง 3]] || [[ช่อง 7]] || [[ช่อง 3]]
| '''รูปแบบ''' ||[[ช่อง 3]]
|-
| '''ผู้จัด''' || [[อารีย์ นักดนตรี]] || ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น || กนกวรรณ ด่านอุดม || [[สุรางค์ เปรมปรีดิ์]] || [[ช่อง 3]] [[ทีวีซีน]] || [[ดาราวิดีโอ]] || [[กันตนา|ดีวันทีวี]]
|-
|'''ทีมผลิต''' || [[อารีย์ นักดนตรี]] || ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น || รัศมีดาวการละคร || [[ดาราวิดีโอ]] || [[ทีวีซีน]] || [[ดาราวิดีโอ]] || [[กันตนา]]
|'''ทีมผลิต''' ||[[กันตนา]]
|-
| '''บทการแสดง''' || || || || [[ศัลยา]] || เอกลิขิต || ภาวิต|| เอื้องอรุณ สมิตสุวรรณ <br> จุฑามาศ สาคร <br> วิริยาภรณ์ จุนหะวิทยะ
|-
| '''กำกับการแสดง''' || || คุณาวุฒิ || [[สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์]] || [[มานพ สัมมาบัติ]] || [[มารุต สาโรวาท]] || สิทธิวัชร์ ทับแป้น || อนุวัฒน์ ถนอมรอด
|-
! '''บทบาท''' || colspan = "7" align = "center"| '''นักแสดงหลัก'''
!'''นักแสดงหลัก'''
|-
| อนิรุทธิ์ ศัลวิทย์ || [[สะอาด เปี่ยมพงษ์ศานต์]] || [[จตุพล ภูอภิรมย์]]|| [[ภิญโญ ทองเจือ]] || [[ยุรนันท์ ภมรมนตรี]]|| [[จอนนี่ แอนโฟเน่]] || [[ธีรภัทร์ สัจจกุล]] || [[กฤษฎา พรเวโรจน์]]
|-
| วิกันดา พันธ์ภากร || [[อารีย์ นักดนตรี]] || [[วงเดือน อินทราวุธ]] || สีตลา เรืองศิริ || [[ปรียานุช ปานประดับ]] || [[สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์]] || [[ปิยธิดา วรมุสิก]] || [[วรัทยา นิลคูหา]]
|-
| อรอินทร์ || [[ศิริพร วงศ์สวัสดิ์]] || [[วิยะดา อุมารินทร์]] || [[อุทุมพร ศิลาพันธ์]] || [[อภิรดี ภวภูตานนท์]] || [[พรชิตา ณ สงขลา]] || [[พัชราภา ไชยเชื้อ]] || [[คริส หอวัง]]
| อรอินทร์ ||[[คริส หอวัง]]
|-
| เจนจบ ล้ำวณิชย์ || || สมเกียรติ ไสยานนท์ || ||อภิชาติ หาลำเจียก || [[สันติสุข พรหมศิริ]] || [[วัชรบูล ลี้สุวรรณ]] || [[เอกพงศ์ จงเกษกรณ์]]
|-
| เค็น || || || || || วรวิทย์ นัยสำราญ || Takato Kitamoto || [[ชานนท์ อักขระชาตะ]]
|-
| นุดี || อรวรรณ โปร่งมณี || อรชุมา ธีรวรรณ || [[อัจฉรา รอดศาสตรา]] || [[ทัศนีย์ ชลหวรรณ]] || [[อริสรา กำธรเจริญ]] || [[กัญญา รัตนเพชร์]] || [[คาริสา สปริงเก็ตต์]]
| นุดี ||[[คาริสา สปริงเก็ตต์]]
|-
! '''บทบาท''' || colspan = "7" align = "center"| '''นักแสดงสมทบ'''
!'''นักแสดงสมทบ'''
|-
| ยุทธการ || || || || ชาญ วรานุรังษี || วัชเรศ บุญทศ || [[พิชยดนย์ พึ่งพันธ์]] || [[ปวรพัฒน์ จารุศักดิ์วีรกุล]]
|-
| อนงค์นารถ || || || || [[ศิรินันท์ โรจนธรรม]] || [[วาสนา พูนผล]] || [[ภารดี อยู่ผาสุข]] || [[พริมรตา เดชอุดม]]
|-
| ฉวีเพ็ญ || || || || [[กาญจนาพร ปลอดภัย]] || สุปราณี เจริญผล || [[มัณฑนา หิมะทองคำ]] || [[เวธกา ศิริวัฒนา]]
|-
| นวลรัตน์ || [[เมตตา รุ่งรัตน์]] || สันทนา สาตร์เพ็ชร || ภัทรี นวรัตน์ || วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง || [[ศิริพร อยู่ยอด]] || [[อินทิรา เกตุวรสุนทร]] || [[วรรณปิยะ ออมสินนพกุล]]
|-
| นงคราญ (คิตตี้) || || || || || [[กุ้งนาง ปัทมสูต]] || [[นุสรา สุขหน้าไม้]] || พรหมภัสสร เจียมสกุลศักดิ์
|-
| ท่านผู้หญิงวิภารดี || || || ||[[อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา]] || colspan = "3" align = "center"| [[สุพรรษา เนื่องภิรมย์]]
|[[สุพรรษา เนื่องภิรมย์]]
|-
| คุณหญิงแวววรรณ || || || ||[[นกน้อย อุไรพร]] || [[เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์]] || [[รัชนี ศิระเลิศ]] || [[อาภาศิริ นิติพน]]
|-
| เถกิงศักดิ์ || || || || || [[สุเชาว์ พงษ์วิไล]] || อนุสรณ์ เดชะปัญญา || [[ทนงศักดิ์ ศุภการ]]
|-
| สีหนาท || || || || || || [[สุรวุฑ ไหมกัน]] || กฤษณ์ ไตรรัตน์
|-
| พลเวทย์ || || || || || || [[ศตวรรษ ดุลยวิจิตร]] || ธัญนพ ตระกูลโชคดี
|-
| ถาวร || || || || || [[อรรถชัย อนันตเมฆ]] || [[ปราบ ยุทธพิชัย]] || [[สัจจากาจ จิตรพึงธรรม]]
|-
| พศิน || || || || || || || [[ปีเตอร์ ไนท์]]
|-
| ชาติ || || || || || || || [[ทรงวุฒิ ศรีเชิดชูธรรม]]
|-
| วรนารี (เชอรี่ / วอ) || || || || [[วาสนา สิทธิเวช]] || [[รัญญา ศิยานนท์]] || [[พิชญ์นาฏ สาขากร]] || รัศมิ์ประภา วิสุมา
|-
| ฝ้าย || || || || [[อรสา พรหมประทาน]] || || || พิมพ์ดาว รวิมงคลเสถียร
|-
| ช็อบ || || || || || || || ชีวานันท์ จำศรี
|-
| ฟ้า || || || || [[ปิยะดา เพ็ญจินดา]] || || || ภรัณยา ลาภอุดมสกุล
|-
| โหน่ง || || || || ด.ช.ปอ เนติลักษณ์ || ด.ช.อนวัช ซื่อตรง || ด.ช.[[ชญานิน เต่าวิเศษ]] || ด.ช.[[ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์]]
|-
| นุ่น || || || || ด.ญ.มารยาท คำนึงเนตร || ด.ญ.นิสาลักษณ์ ชูวัน || ด.ญ.สุพิชชา พันธยอด || ด.ญ.เปมิกา วรรณสนธยา
|-
| นิ่ม || || || || || ด.ญ.ภาสุรี มิเกลลี || ด.ญ.[[รมิตา รัตนภักดี]] || ด.ญ.พิชชา ชินวัตร
|-
! '''บทบาท''' || colspan = "7" align = "center"| '''นักแสดงรับเชิญ'''
!'''นักแสดงรับเชิญ'''
|-
| วาทิน || || || || [[สันติสุข พรหมศิริ]] || [[อภิชาติ พัวพิมล]] || [[วีรภาพ สุภาพไพบูลย์]] || [[ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง]]
|-
| เมเบิ้ล (เมโร่) || || || || [[อำภา ภูษิต]] || || || [[เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์]]
|-
| นิรมล || || || || [[มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา]] || || || [[นันทวัน เมฆใหญ่]]
|-
| ดารัน || || || || || || || [[สุชาดา พูนพัฒนสุข]]
|-
| วาริน || || || || || || || [[พรสุดา ต่ายเนาว์คง]]
|-
| คุณฉัตร || || || || || || || [[นวลปรางค์ ตรีชิต]]
|-
| หมอเสน่ห์ || || || || || || || [[ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย]]
|-
| คุณแม่ของสีหนาท || || || || [[อมรา อัศวนนท์]] || || || [[วิยะดา อุมารินทร์]]
|-
| นิ้งหน่อง || || || || || || || [[ธีรศักดิ์ พันธุจริยา]]
|-
| สุนทร || || || || [[สรพงษ์ ชาตรี]] || || || [[จิรกิตติ์ สุวรรณภาพ]]
|-
| หนิง || || || || || || || พิมพ์ศิริ ภูวนัย
|-
| กุ๊กไก่ || || || || || || || อคิฒ์ราภ์ ถายะเดช
|-
| จามจุรี || || || || || || || ปภาวริญทร์ บ่ออยู่สุข
|-
| บรรณาธิการ || || || || || || || พันธ์วริศ วงศ์สกุล
|-
| แขกในงานแต่ง || || || || || || || นพวรรณ ดุจศรีวัชร์
|-
| แขกในงานแต่ง|| || || || || || || ขวัญข้าว วิเศษน้อย
|-
| แขกในงานแต่ง || || || || || || || ณนนท์ อินทนนท์
|-
| แขกในงานแต่ง || || || || || || || เอษณีย์ คุณสว้สดิกูล
|-
| แขกในงานแต่ง || || || || || || || อัญชลีกา ณ พัทลุง
|-
| แขกในงานแต่ง || || || || || || || สุชาณี นิลเชน
|-
| แขกในงานแต่ง || || || || || || || สพัฎร์ฐิตา ดูร์มาซ
|-
| แขกในงานแต่ง || || || || || || || ณัฐฐาสินี ป้องขันธ์
|-
| แขกในงานแต่ง || || || || || || || ธีรภัทร์ ติดชัยภูมิ
|-
| พ่อเจนจบ || || || || || || || [[สิทธิโชค อักษรนันทน์|อิทธิพัทธ์ อักษรนันทน์]]
|-
| แม่เจนจบ || || || || || || || ชลมารค ธ. เชียงทอง
|-
| ภรรยาพี่ชายเจนจบ || || || || || || || เพ็ญวิสาข์ ใจเกื้อ
|-
| พี่ชายเจนจบ || || || || || || || ชวิศ โภไคธเนศ
|-
| แขกในงานแต่ง || || || || || || || เอกสิทธิ์ แสงศิริ
|-
| แขกในงานแต่ง || || || || || || || ภาคินี ทิพา
|-
| แขกในงานแต่ง || || || || || || || ภรัณยู เพ็ชรคุป
|-
| อีจุน || || || || || || || [[อีจุน]]
|-
| ยุน || || || || || || || Yun Sa Rang
|-
| || || || || || || || Yun Seong Jun
|-
| มาดามฮง || || || || || || || Hong Ji Hee
|-
| มิแร || || || || || || || Kim Mi Rae
|-
| อิม แจ โฮ || || || || || || || Lim Jae Ho
|-
| ตำรวจ || || || || || || || [[วิวรรธน์ รัตนพิทักษ์]]
|}
 
442

การแก้ไข