ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เดิมพระองค์เป็นนายทหารในรัชกาล[[สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์]] ต่อมา พ.ศ. 2310 เกิด[[การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง]] พระองค์ได้เป็นผู้นำขับไล่ทหารพม่าที่ยึดครองกรุงศรีอยุธยาอยู่ในเวลานั้น และได้ปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาอีกเจ็ดเดือนถัดมา<ref name="ปราบดาภิเษก">จรรยา ประชิตโรมรัน. (2548). '''สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช'''. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 55</ref> โดยพระองค์ย้ายเมืองหลวงไปยัง[[อาณาจักรธนบุรี|กรุงธนบุรี]] และรวบรวมแผ่นดินซึ่ง[[สภาพจลาจลหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง|มีขุนศึกก๊กต่าง ๆ ปกครอง]]ให้กลับเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง เช่นเดียวกับการขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังทรงฟื้นฟูราชอาณาจักรในด้านต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม ทั้งส่งเสริมกิจการด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และการศึกษา ภายหลังรัฐบาลไทยประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน" และยังทรงได้รับสมัญญานาม[[รายพระนามกษัตริย์ที่ได้รับสมัญญานามมหาราช|มหาราช]]
 
พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เมื่อพระชนพรรษาชนมพรรษา 48 พรรษา หลังถูก[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช|สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก]]ซึ่งเป็นพระสหายสำเร็จโทษ และสืบราชสมบัติต่อเป็นต้น[[ราชวงศ์จักรี]]ในปัจจุบัน รวมเวลาครองราชย์ 15 ปี พระองค์มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น 30 พระองค์<ref name="บุตร-ธิดา">{{cite book|author=ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ| title = ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช| location = Bangkok| publisher = สำนักพิมพ์บรรณกิจ| ISBN = 974-222-648-2| page = 490| language = Thai}}</ref> พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ของชาติไทยที่ประชาชนรู้จักดีและเป็นที่เคารพสักการะมากที่สุดพระองค์หนึ่ง นอกจากนี้ยังมีพระบรมราชานุสรณ์ของพระองค์มีประดิษฐานมากที่สุดและมักได้รับการกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์มาก
 
== พระราชประวัติก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ ==
{{ดูเพิ่มที่|การสวรรคตของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี}}
[[ไฟล์:Wat Intharam (Wat Bang Yi Ruea Nok) - The stupa of King Taksin (1).JPG|thumb|150px|พระสถูปบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน้าพระอุโบสถหลังเดิม [[วัดอินทารามวรวิหาร]] ภายหลังมีผู้ขนานพระสถูปนี้ว่า "พระเจดีย์กู้ชาติ" ร่วมกับพระสถูปอีกองค์หนึ่งที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งเชื่อกันว่าบรรจุพระบรมอัฐิของ[[กรมหลวงบาทบริจา]] พระอัครมเหสีของพระองค์]]
ครั้นถึงปี พ.ศ. 2325 ขณะนั้นกรุงธนบุรีมีอายุได้ 15 ปี พระยาสรรค์กับพวกได้ก่อกบฏ [[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช|สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก]]ซึ่งขณะนั้นไปทำศึกกับเขมรจึงกลับมายังกรุงธนบุรี เห็นว่าความไม่สงบของบ้านเมืองเกิดจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระสติวิปลาส จึงให้นำไปสำเร็จโทษด้วยการตัดพระเศียร<ref>''พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา'', กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2548, หน้า 230</ref> ณ [[ป้อมวิไชยประสิทธิ์]] แล้วฝังพระบรมศพที่[[วัดบางยี่เรือใต้]] (วัดอินทารามวรวิหาร) เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325<ref name="นามานุกรม"/> เสด็จสวรรคตขณะมีพระชนมายุชนมพรรษาได้ 48 พรรษา สิริรวมครองราชย์ได้ 15 ปี และถือเป็นจุดสิ้นสุดของ[[อาณาจักรธนบุรี|กรุงธนบุรี]] จากนั้นจึงได้สืบสวนความผิดของผู้ก่อกบฏ แล้วตัดสินให้นำพระยาสรรค์กับพวกไปประหารชีวิตในเวลาต่อมา<ref>สมชาย พุ่มสอาด, เบื้องหลังกบฏพระยาสรรค์, '''ศิลปวัฒนธรรม''', ปีที่ 4 ฉบับที่ 6, เมษายน 2526 หน้า 8-15</ref>
 
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากแนวคิดดังกล่าวแล้ว ยังมีแนวคิดอื่น เช่น ที่เสนอว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงถูกสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทำรัฐประหาร และแนวคิดที่ว่าพระองค์ทรงสละราชบัลลังก์และลาผนวชไปยังนครศรีธรรมราช เป็นต้น<ref>ทศยศ กระหม่อมแก้ว. '''พระเจ้าตาก สิ้นพระชนม์ที่เมืองนคร'''. กรุงเทพฯ : กรีนปัญญาญาณ จำกัด, 2555. ISBN : 978-616-526-030-5</ref>
6,308

การแก้ไข