ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระแสไฟฟ้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มลิงก์ จัดการข้อมูลให้ถูกต้อง)
กระแสไฟฟ้าก่อให้เกิดผลหลายอย่าง เช่น [[ความร้อน]] ([[Joule heating]]) ซึ่งผลิต [[แสงสว่าง]] ใน[[หลอดไฟ]] และยังก่อให้เกิด [[สนามแม่เหล็ก]] อีกด้วย ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายใน [[มอเตอร์]], [[ตัวเหนี่ยวนำ]], และ[[เครื่องกำเนิดไฟฟ้า]]
 
[[อนุภาค]]ที่นำพาประจุถูกเรียกว่า [[พาหะของประจุไฟฟ้า]] ใน [[โลหะ]] ตัวนำไฟฟ้า อิเล็กตรอนจากแต่ละอะตอมจะยึดเหนี่ยวอยู่กับอะตอมอย่างหลวม ๆ และพวกมันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระอยู่ภายในโลหะนั้นภายใต้สภาวะการณ์หนึ่ง อิเล็กตรอนเหล่านี้เรียกว่า [[อิเล็กตรอนนำกระแส]] ({{lang-en|conduction electron}}) พวกมันเป็นพาหะของประจุในโลหะตัวนำนั้น
 
กระแสไฟฟ้า  (I)  เกิดขึ้นจากการไหลของอิเล็กตรอนผ่านวัสดุชนิดหนึ่ง นั่นคือการถ่ายโอนประจุไฟฟ้า  อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ถ้าอยู่ใน[[สนามไฟฟ้า]]ซึ่งสร้าง[[ความต่างศักย์ไฟฟ้า]]ระหว่างสองบริเวณ เพราะฉะนั้นความต่างศักย์ไฟฟ้าจึงจำเป็นในการทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเป็นวงจรปิด ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
75

การแก้ไข