Difference between revisions of "ภาคอีสาน (ประเทศไทย)"

นำเมืองใหญ่สุดกลับมา
(นำเมืองใหญ่สุดกลับมา)
|}
 
=== สถิติประชากรแบ่งตามจังหวัด ===
{| class="wikitable" border="1" style="font-size:98%;"
! อันดับ !! จังหวัด !! จำนวน (คน) <br> <small> (31 ธันวาคม 2558) <ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat58.htm http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat58.htm] 2558. สืบค้น 16 กุมภาพันธ์ 2559.</ref>
|}
 
=== เมืองใหญ่สุด ===
ภาคอีสาน
<center>'''รายชื่อเมืองใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน 20 อันดับแรก เรียงตามจำนวนประชากร'''</center>
{{เมืองใหญ่สุด
| name = ภูมิภาคของประเทศไทย
| country = ภาคอีสาน
| stat_ref = ธันวาคม 2560 (จากฐานข้อมูลกรมการปกครอง)<ref>[http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php]</ref>
| list_by_pop = รายชื่อเมืองใหญ่ของประเทศไทยเรียงตามจำนวนประชากร
| class = nav
| div_name = จังหวัด
| div_link = จังหวัดของประเทศไทย{{!}}จังหวัด
 
| city_1 = เทศบาลนครอุดรธานี{{!}}อุดรธานี | div_1 = อุดรธานี | pop_1 = 130,274 | img_1 =
| city_2 = เทศบาลนครนครราชสีมา{{!}}นครราชสีมา | div_2 = นครราชสีมา | pop_2 = 129,680 | img_2 = Square - panoramio (8).jpg
| city_3 = เทศบาลนครขอนแก่น{{!}}ขอนแก่น | div_3 = ขอนแก่น | pop_3 = 120,143 | img_3 = ขอนแก่นHumble NK2.jpg
| city_4 = เทศบาลนครอุบลราชธานี{{!}}อุบลราชธานี | div_4 = อุบลราชธานี | pop_4 = 76,271 | img_4 = ubonfest.jpg
| city_5 = เทศบาลนครสกลนคร{{!}}สกลนคร | div_5 = สกลนคร | pop_5 = 53,237
| city_6 = เทศบาลเมืองมหาสารคาม{{!}}มหาสารคาม | div_6 = มหาสารคาม | pop_6 = 52,507
| city_7 = เทศบาลเมืองศิลา{{!}}ศิลา | div_7 = ขอนแก่น | pop_7 = 51,691
| city_8 = เทศบาลเมืองหนองคาย{{!}}หนองคาย | div_8 = หนองคาย | pop_8 = 47,949
| city_9 = เทศบาลตำบลบ้านเป็ด{{!}}บ้านเป็ด | div_9 = ขอนแก่น | pop_9 = 42,772
| city_10 = เทศบาลเมืองศรีสะเกษ{{!}}ศรีสะเกษ | div_10 = ศรีสะเกษ | pop_10 = 41,246
| city_11 = เทศบาลเมืองสุรินทร์{{!}}สุรินทร์ | div_11 = สุรินทร์ | pop_11 = 39,168
| city_12 = เทศบาลเมืองชัยภูมิ{{!}}ชัยภูมิ | div_12 = ชัยภูมิ | pop_12 = 36,817
| city_13 = เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด{{!}}ร้อยเอ็ด | div_13 = ร้อยเอ็ด | pop_13 = 35,671
| city_14 = เทศบาลเมืองปากช่อง{{!}}ปากช่อง | div_14 = นครราชสีมา| pop_14 = 34,947
| city_15 = เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์{{!}}กาฬสินธุ์ | div_15 = กาฬสินธุ์ | pop_15 = 33,745
| city_16 = เทศบาลเมืองมุกดาหาร{{!}}มุกดาหาร | div_16 = มุกดาหาร | pop_16 = 33,696
| city_17 = เทศบาลเมืองชุมแพ{{!}}ชุมแพ | div_17 = ขอนแก่น | pop_17 = 31,347
| city_18 = เทศบาลเมืองหนองสำโรง{{!}}หนองสำโรง | div_18 = อุดรธานี | pop_18 = 28,247
| city_19 = เทศบาลเมืองบ้านไผ่{{!}}บ้านไผ่ | div_19 = ขอนแก่น | pop_19 = 28,153
| city_20 = เทศบาลเมืองวารินชำราบ{{!}}วารินชำราบ | div_20 = อุบลราชธานี| pop_20 = 27,249
}}
 
== การขนส่ง ==
=== ทางอากาศ สนามบิน ===
7,503

edits