ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาคอีสาน (ประเทศไทย)"

| 7 || [[จังหวัดสุรินทร์|สุรินทร์]] || align="right" | 1,395,024 || align="right" | 1,391,636 || align=right | 1,388,194 || align=right |1,386,277 || align=right | 1,380,399 || align=right |1,381,761
|-
| 8 || [[จังหวัดร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]] || align="right" | 1,308,166 || align="right" |1,308,318 || align=right |1,308,958 || align=right |1,308,570 || align=right | 1,305,058 || align=right |1,309,708
|-
| 9 || [[จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]] || align="right" | 1,142,737 || align="right" | 1,138,609 || align=right | 1,134,322 || align=right |1,129,174 || align=right | 1,123,351 || align=right |1,122,905
|-
| align = center style="background:#cccccc;"| — ||style="background:#cccccc;"| รวม || align=right style="background:#cccccc;" |21,916,034 || align=right style="background:#cccccc;" | 21,845,254 || align=right style="background:#cccccc;" |21,775,407 || align=right style="background:#cccccc;" | 21,701,335 || align=right style="background:#cccccc;" | 21,585,883 || align=right style="background:#cccccc;" |21,573,318
|}
 
ภาคอีสาน
== ประชากร ==
===รายชื่ออำเภอเรียงตามจำนวนประชากร===
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
:
{| class="wikitable sortable" style="line-height:125%"
!อันดับ
(ปีล่าสุด)
![[อำเภอ]]ใน[[ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]]
!สังกัด [[จังหวัด]]
!พ.ศ. 2561
!พ.ศ. 2560
!พ.ศ. 2559
!พ.ศ. 2558
!พ.ศ. 2557
!พ.ศ. 2556
!พ.ศ. 2555
!พ.ศ. 2554
!พ.ศ. 2553
!พ.ศ. 2552
!พ.ศ. 2551
|-
| align="center" |1
| [[อำเภอเมืองนครราชสีมา|เมืองนครราชสีมา]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 464,939
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 460,187
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 457,163
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 455,099
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 452,074
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 448,725
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 445,769
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 441,309
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 439,466
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 435,699
| align="right" | 433,838
|-
| align="center" |2
| [[อำเภอเมืองขอนแก่น|เมืองขอนแก่น]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 417,046
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 416,642
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 413,759
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 410,182
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 405,454
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 396,522
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 391,698
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 387,663
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 387,279
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 385,244
| align="right" | 382,156
|-
| align="center" |3
| [[อำเภอเมืองอุดรธานี|เมืองอุดรธานี]]
| [[อุดรธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 413,460
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 411,297
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 409,747
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 408,449
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 406,750
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 404,982
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 402,592
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 399,456
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 398,876
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 397,291
| align="right" | 397,049
|-
| align="center" |4
| [[อำเภอเมืองสุรินทร์|เมืองสุรินทร์]]
| [[สุรินทร์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 263,450
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 262,951
| align="right" style="background-color:#f96;" | 262,405
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 262,577
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 261,611
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 260,640
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 260,281
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 258,947
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 258,806
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 258,395
| align="right" | 257,845
|-
| align="center" |5
| [[อำเภอเมืองอุบลราชธานี|เมืองอุบลราชธานี]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 223,721
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 222,610
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 221,923
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 221,032
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 219,958
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 219,262
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 217,849
| align="right" style="background-color:#f96;" | 216,947
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 217,396
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 216,683
| align="right" | 215,772
|-
| align="center" |6
| [[อำเภอเมืองบุรีรัมย์|เมืองบุรีรัมย์]]
| [[บุรีรัมย์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 221,188
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 220,284
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 219,708
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 218,802
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 217,715
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 215,379
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 214,142
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 212,489
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 210,785
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 209,286
| align="right" | 207,850
|-
| align="center" |7
| [[อำเภอกันทรลักษ์|กันทรลักษ์]]
| [[ศรีสะเกษ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 202,451
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 201,964
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 201,533
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 201,239
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 200,608
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 199,969
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 199,331
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 197,941
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 197,555
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 196,318
| align="right" | 195,155
|-
| align="center" |8
| [[อำเภอเมืองสกลนคร|เมืองสกลนคร]]
| [[สกลนคร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 196,995
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 195,908
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 195,242
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 194,824
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 194,035
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 193,893
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 193,047
| align="right" style="background-color:#f96;" | 192,033
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 192,823
| align="right" style="background-color:#f96;" | 192,094
| align="right" | 192,325
|-
| align="center" |9
| [[อำเภอปากช่อง|ปากช่อง]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 196,140
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 194,812
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 193,824
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 193,197
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 192,080
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 190,982
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 189,952
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 188,350
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 187,050
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 185,620
| align="right" | 184,427
|-
| align="center" |10
| [[อำเภอเมืองชัยภูมิ|เมืองชัยภูมิ]]
| [[ชัยภูมิ]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 183,586
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 183,976
| align="right" style="background-color:#f96;" | 183,801
| align="right" style="background-color:#f96;" | 184,106
| align="right" style="background-color:#f96;" | 184,371
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 184,512
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 184,458
| align="right" style="background-color:#f96;" | 183,976
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 184,431
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 184,306
| align="right" | 184,222
|-
| align="center" |11
| [[อำเภอเดชอุดม|เดชอุดม]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 178,283
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 177,973
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 177,477
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 177,063
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 176,560
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 175,809
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 174,836
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 173,983
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 172,746
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 171,450
| align="right" | 170,686
|-
| align="center" |12
| [[อำเภอวารินชำราบ|วารินชำราบ]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 162,878
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 162,583
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 161,949
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 161,683
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 160,977
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 160,317
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 160,002
| align="right" style="background-color:#f96;" | 159,650
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 160,717
| align="right" style="background-color:#f96;" | 160,630
| align="right" | 160,999
|-
| align="center" |13
| [[อำเภอเมืองมหาสารคาม|เมืองมหาสารคาม]]
| [[มหาสารคาม]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 158,860
| align="right" style="background-color:#f96;" | 159,231
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 160,110
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 159,844
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 158,510
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 154,254
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 145,491
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 144,488
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 144,205
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 143,814
| align="right" | 143,281
|-
| align="center" |14
| [[อำเภอเมืองร้อยเอ็ด|เมืองร้อยเอ็ด]]
| [[ร้อยเอ็ด]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 158,538
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 157,875
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 157,271
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 156,824
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 156,579
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 156,409
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 156,133
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 155,693
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 155,433
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 155,114
| align="right" | 154,697
|-
| align="center" |15
| [[อำเภอปราสาท|ปราสาท]]
| [[สุรินทร์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 157,625
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 157,429
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 157,122
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 156,900
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 156,334
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 155,756
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 155,532
| align="right" style="background-color:#f96;" | 154,703
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 155,068
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 154,578
| align="right" | 154,226
|-
| align="center" |16
| [[อำเภอขุขันธ์|ขุขันธ์]]
| [[ศรีสะเกษ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 151,623
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 151,340
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 151,094
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 150,712
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 150,184
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 149,836
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 149,676
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 149,092
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 148,798
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 148,066
| align="right" | 147,396
|-
| align="center" |17
| [[อำเภอสว่างแดนดิน|สว่างแดนดิน]]
| [[สกลนคร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 151,587
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 151,481
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 151,261
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 150,786
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 150,443
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 149,937
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 149,422
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 148,743
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 148,735
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 148,253
| align="right" | 147,789
|-
| align="center" |18
| [[อำเภอเมืองหนองคาย|เมืองหนองคาย]]
| [[หนองคาย]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 150,818
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 150,629
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 149,868
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 149,337
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 148,485
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 147,386
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 146,248
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 145,507
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 145,472
| align="right" style="background-color:#f96;" | 144,565
| align="right" | 145,153
|-
| align="center" |19
| [[อำเภอเมืองกาฬสินธุ์|เมืองกาฬสินธุ์]]
| [[กาฬสินธุ์]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 146,372
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 146,443
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 146,272
| align="right" style="background-color:#f96;" | 146,194
| align="right" style="background-color:#f96;" | 146,355
| align="right" style="background-color:#f96;" | 146,394
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 146,546
| align="right" style="background-color:#f96;" | 146,120
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 146,643
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 146,287
| align="right" | 146,166
|-
| align="center" |20
| [[อำเภอเมืองนครพนม|เมืองนครพนม]]
| [[นครพนม]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 144,649
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 144,219
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 143,744
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 143,458
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 143,001
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 142,482
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 142,229
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 141,920
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 141,694
| align="right" style="background-color:#f96;" | 141,390
| align="right" | 141,997
|-
| align="center" |21
| [[อำเภอเมืองศรีสะเกษ|เมืองศรีสะเกษ]]
| [[ศรีสะเกษ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 139,714
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 139,511
| align="right" style="background-color:#f96;" | 139,347
| align="right" style="background-color:#f96;" | 139,678
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 139,753
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 138,642
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 136,692
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 136,078
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 136,054
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 135,512
| align="right" | 135,024
|-
| align="center" |22
| [[อำเภอประโคนชัย|ประโคนชัย]]
| [[บุรีรัมย์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 137,375
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 137,042
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 136,556
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 136,232
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 135,835
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 135,516
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 134,999
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 134,367
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 134,052
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 133,389
| align="right" | 133,190
|-
| align="center" |23
| [[อำเภอเมืองหนองบัวลำภู|เมืองหนองบัวลำภู]]
| [[หนองบัวลำภู]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 136,577
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 136,301
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 135,865
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 135,465
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 135,030
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 134,457
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 133,761
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 133,063
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 132,901
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 132,282
| align="right" | 131,794
|-
| align="center" |24
| [[อำเภอเมืองมุกดาหาร|เมืองมุกดาหาร]]
| [[มุกดาหาร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 136,485
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 135,431
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 134,674
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 133,903
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 132,844
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 131,945
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 131,340
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 130,442
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 129,830
| align="right" style="background-color:#f96;" | 129,162
| align="right" | 129,351
|-
| align="center" |25
| [[อำเภอศีขรภูมิ|ศีขรภูมิ]]
| [[สุรินทร์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 135,999
| align="right" style="background-color:#f96;" | 135,909
| align="right" style="background-color:#f96;" | 135,975
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 136,054
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 135,971
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 135,695
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 135,579
| align="right" style="background-color:#f96;" | 135,223
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 135,708
| align="right" style="background-color:#f96;" | 135,618
| align="right" | 135,954
|-
| align="center" |26
| [[อำเภอลำปลายมาศ|ลำปลายมาศ]]
| [[บุรีรัมย์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 134,333
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 134,223
| align="right" style="background-color:#f96;" | 134,014
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 134,414
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 134,274
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 134,168
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 133,900
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 133,331
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 132,934
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 132,566
| align="right" | 132,311
|-
| align="center" |27
| [[อำเภอพิบูลมังสาหาร|พิบูลมังสาหาร]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 132,603
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 132,388
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 132,105
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 131,982
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 131,237
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 130,776
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 130,255
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 129,764
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 129,599
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 129,230
| align="right" | 128,377
|-
| align="center" |28
| [[อำเภอเมืองอำนาจเจริญ|เมืองอำนาจเจริญ]]
| [[อำนาจเจริญ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 131,897
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 131,818
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 131,501
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 131,224
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 130,973
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 130,778
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 130,481
| align="right" style="background-color:#f96;" | 130,041
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 130,088
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 129,388
| align="right" | 128,992
|-
| align="center" |29
| [[อำเภอสังขะ|สังขะ]]
| [[สุรินทร์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 131,328
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 131,123
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 130,755
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 130,465
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 129,993
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 129,396
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 128,928
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 127,877
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 127,539
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 127,151
| align="right" | 126,872
|-
| align="center" |30
| [[อำเภอพิมาย|พิมาย]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 130,437
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 130,249
| align="right" style="background-color:#f96;" | 130,148
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 130,333
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 130,299
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 130,053
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 129,849
| align="right" style="background-color:#f96;" | 129,729
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 129,964
| align="right" style="background-color:#f96;" | 129,899
| align="right" | 129,943
|-
| align="center" |31
| [[อำเภอเมืองยโสธร|เมืองยโสธร]]
| [[ยโสธร]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 129,424
| align="right" style="background-color:#f96;" | 129,513
| align="right" style="background-color:#f96;" | 129,797
| align="right" style="background-color:#f96;" | 130,003
| align="right" style="background-color:#f96;" | 130,310
| align="right" style="background-color:#f96;" | 130,358
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 130,552
| align="right" style="background-color:#f96;" | 129,924
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 130,208
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 130,114
| align="right" | 129,994
|-
| align="center" |32
| [[อำเภอยางตลาด|ยางตลาด]]
| [[กาฬสินธุ์]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 129,033
| align="right" style="background-color:#f96;" | 129,324
| align="right" style="background-color:#f96;" | 129,372
| align="right" style="background-color:#f96;" | 129,465
| align="right" style="background-color:#f96;" | 129,563
| align="right" style="background-color:#f96;" | 129,790
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 130,123
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 129,806
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 129,718
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 129,302
| align="right" | 129,022
|-
| align="center" |33
| [[อำเภอด่านขุนทด|ด่านขุนทด]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 129,019
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 128,946
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 128,611
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 128,513
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 128,257
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 127,938
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 127,517
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 126,942
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 126,781
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 126,457
| align="right" | 125,970
|-
| align="center" |34
| [[อำเภอโนนสูง|โนนสูง]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 127,218
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 127,251
| align="right" style="background-color:#f96;" | 127,224
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 127,437
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 127,279
| align="right" style="background-color:#f96;" | 127,064
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 127,178
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 126,459
| align="right" style="background-color:#f96;" | 126,384
| align="right" style="background-color:#f96;" | 126,464
| align="right" | 126,684
|-
| align="center" |35
| [[อำเภอบ้านดุง|บ้านดุง]]
| [[อุดรธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 127,206
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 127,004
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 126,315
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 125,893
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 125,471
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 124,812
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 124,199
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 123,487
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 123,227
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 122,722
| align="right" | 122,269
|-
| align="center" |36
| [[อำเภอวานรนิวาส|วานรนิวาส]]
| [[สกลนคร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 126,049
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 125,718
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 125,284
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 124,985
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 124,421
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 123,647
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 123,034
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 122,392
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 122,059
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 121,610
| align="right" | 121,097
|-
| align="center" |37
| [[อำเภอสีคิ้ว|สีคิ้ว]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 126,039
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 125,935
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 125,619
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 125,514
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 125,071
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 124,256
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 123,559
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 122,796
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 122,671
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 122,067
| align="right" | 121,637
|-
| align="center" |38
| [[อำเภอภูเขียว|ภูเขียว]]
| [[ชัยภูมิ]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 124,491
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 124,583
| align="right" style="background-color:#f96;" | 124,569
| align="right" style="background-color:#f96;" | 124,690
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 124,769
| align="right" style="background-color:#f96;" | 124,727
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 124,736
| align="right" style="background-color:#f96;" | 124,247
| align="right" style="background-color:#f96;" | 124,297
| align="right" style="background-color:#f96;" | 124,314
| align="right" | 124,322
|-
| align="center" |39
| [[อำเภอชุมแพ|ชุมแพ]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 124,314
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 124,073
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 123,944
| align="right" style="background-color:#f96;" | 123,730
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 123,833
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 123,351
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 122,940
| align="right" style="background-color:#f96;" | 122,405
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 122,773
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 122,527
| align="right" | 122,150
|-
| align="center" |40
| [[อำเภอกุมภวาปี|กุมภวาปี]]
| [[อุดรธานี]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 124,166
| align="right" style="background-color:#f96;" | 124,241
| align="right" style="background-color:#f96;" | 124,599
| align="right" style="background-color:#f96;" | 124,985
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 125,090
| align="right" style="background-color:#f96;" | 124,907
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 125,036
| align="right" style="background-color:#f96;" | 124,823
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 125,095
| align="right" style="background-color:#f96;" | 125,040
| align="right" | 125,193
|-
| align="center" |41
| [[อำเภอเมืองเลย|เมืองเลย]]
| [[เลย]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 123,967
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 123,913
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 123,633
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 123,511
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 123,282
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 122,916
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 121,562
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 120,152
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 119,968
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 119,139
| align="right" | 118,743
|-
| align="center" |42
| [[อำเภอตระการพืชผล|ตระการพืชผล]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 122,733
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 122,670
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 122,487
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 122,451
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 122,168
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 121,816
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 121,372
| align="right" style="background-color:#f96;" | 120,721
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 121,807
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 121,193
| align="right" | 120,587
|-
| align="center" |43
| [[อำเภอโกสุมพิสัย|โกสุมพิสัย]]
| [[มหาสารคาม]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 120,103
| align="right" style="background-color:#f96;" | 120,121
| align="right" style="background-color:#f96;" | 120,147
| align="right" style="background-color:#f96;" | 120,370
| align="right" style="background-color:#f96;" | 120,584
| align="right" style="background-color:#f96;" | 120,603
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 120,654
| align="right" style="background-color:#f96;" | 120,370
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 120,502
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 120,096
| align="right" | 119,692
|-
| align="center" |44
| [[อำเภอเสลภูมิ|เสลภูมิ]]
| [[ร้อยเอ็ด]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 119,676
| align="right" style="background-color:#f96;" | 120,191
| align="right" style="background-color:#f96;" | 120,869
| align="right" style="background-color:#f96;" | 121,622
| align="right" style="background-color:#f96;" | 122,020
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 122,095
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 121,515
| align="right" style="background-color:#f96;" | 120,281
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 120,914
| align="right" style="background-color:#f96;" | 120,734
| align="right" | 120,896
|-
| align="center" |45
| [[อำเภอหนองหาน|หนองหาน]]
| [[อุดรธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 117,746
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 117,617
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 117,286
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 117,030
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 116,609
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 116,151
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 115,826
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 115,419
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 115,340
| align="right" style="background-color:#f96;" | 115,154
| align="right" | 115,293
|-
| align="center" |46
| [[อำเภอปักธงชัย|ปักธงชัย]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 117,473
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 117,590
| align="right" style="background-color:#f96;" | 117,409
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 117,629
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 117,466
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 117,271
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 116,950
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 116,267
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 116,146
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 115,714
| align="right" | 115,545
|-
| align="center" |47
| [[อำเภอเพ็ญ|เพ็ญ]]
| [[อุดรธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 116,167
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 115,796
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 115,541
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 115,170
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 114,640
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 114,008
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 113,422
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 112,518
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 111,956
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 111,516
| align="right" | 110,999
|-
| align="center" |48
| [[อำเภอสุวรรณภูมิ|สุวรรณภูมิ]]
| [[ร้อยเอ็ด]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 116,103
| align="right" style="background-color:#f96;" | 116,208
| align="right" style="background-color:#f96;" | 116,214
| align="right" style="background-color:#f96;" | 116,339
| align="right" style="background-color:#f96;" | 116,364
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 116,438
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 116,425
| align="right" style="background-color:#f96;" | 116,344
| align="right" style="background-color:#f96;" | 116,695
| align="right" style="background-color:#f96;" | 116,793
| align="right" | 116,917
|-
| align="center" |49
| [[อำเภอวาปีปทุม|วาปีปทุม]]
| [[มหาสารคาม]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 114,333
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 114,348
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 114,328
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 114,287
| align="right" style="background-color:#f96;" | 114,162
| align="right" style="background-color:#f96;" | 114,382
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 114,688
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 114,449
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 114,360
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 114,192
| align="right" | 114,020
|-
| align="center" |50
| [[อำเภอน้ำพอง|น้ำพอง]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 114,319
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 114,319
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 114,157
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 113,916
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 113,845
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 113,766
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 113,361
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 113,011
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 112,948
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 112,699
| align="right" | 112,414
|-
| align="center" |51
| [[อำเภอนางรอง|นางรอง]]
| [[บุรีรัมย์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 113,922
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 113,697
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 113,230
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 113,005
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 112,641
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 112,198
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 111,720
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 111,175
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 110,930
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 110,412
| align="right" | 110,076
|-
| align="center" |52
| [[อำเภอสตึก|สตึก]]
| [[บุรีรัมย์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 112,590
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 112,531
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 112,347
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 112,258
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 111,774
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 111,519
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 111,165
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 110,513
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 110,275
| align="right" style="background-color:#f96;" | 110,038
| align="right" | 110,228
|-
| align="center" |53
| [[อำเภอเกษตรสมบูรณ์|เกษตรสมบูรณ์]]
| [[ชัยภูมิ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 112,371
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 112,326
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 112,075
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 111,925
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 111,791
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 111,567
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 111,280
| align="right" style="background-color:#f96;" | 110,777
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 110,963
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 110,834
| align="right" | 110,690
|-
| align="center" |54
| [[อำเภอวังสะพุง|วังสะพุง]]
| [[เลย|เลย]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 112,182
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 112,025
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 111,769
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 111,737
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 111,480
| align="right" style="background-color:#f96;" | 111,143
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 111,191
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 110,618
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 110,398
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 109,944
| align="right" | 109,424
|-
| align="center" |55
| [[อำเภอศรีบุญเรือง|ศรีบุญเรือง]]
| [[หนองบัวลำภู]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 111,353
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 111,210
| align="right" style="background-color:#f96;" | 111,018
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 111,019
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 110,785
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 110,309
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 109,836
| align="right" style="background-color:#f96;" | 109,208
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 109,771
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 109,385
| align="right" | 109,156
|-
| align="center" |56
| [[อำเภอบ้านผือ|บ้านผือ]]
| [[อุดรธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 110,450
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 110,382
| align="right" style="background-color:#f96;" | 110,070
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 110,102
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 110,037
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 109,798
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 109,431
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 108,767
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 108,488
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 108,185
| align="right" | 107,965
|-
| align="center" |57
| [[อำเภอบรบือ|บรบือ]]
| [[มหาสารคาม]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 108,991
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 109,017
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 108,994
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 108,875
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 108,544
| align="right" style="background-color:#f96;" | 108,525
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 108,674
| align="right" style="background-color:#f96;" | 108,337
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 108,446
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 108,231
| align="right" | 107,888
|-
| align="center" |58
| [[อำเภอโพนทอง|โพนทอง]]
| [[ร้อยเอ็ด]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 108,458
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 108,601
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 108,438
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 108,286
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 108,138
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 108,026
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 107,869
| align="right" style="background-color:#f96;" | 107,632
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 107,838
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 107,664
| align="right" | 107,569
|-
| align="center" |59
| [[อำเภอเขื่องใน|เขื่องใน]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 108,153
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 108,305
| align="right" style="background-color:#f96;" | 108,174
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 108,187
| align="right" style="background-color:#f96;" | 108,165
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 108,352
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 108,347
| align="right" style="background-color:#f96;" | 108,249
| align="right" style="background-color:#f96;" | 108,436
| align="right" style="background-color:#f96;" | 108,578
| align="right" | 108,700
|-
| align="center" |60
| [[อำเภอขุนหาญ|ขุนหาญ]]
| [[ศรีสะเกษ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 108,047
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 107,988
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 107,645
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 107,338
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 106,799
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 106,516
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 106,212
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 105,499
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 105,085
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 104,449
| align="right" | 104,015
|-
| align="center" |61
| [[อำเภออุทุมพรพิสัย|อุทุมพรพิสัย]]
| [[ศรีสะเกษ]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 107,063
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 107,227
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 107,217
| align="right" style="background-color:#f96;" | 107,172
| align="right" style="background-color:#f96;" | 107,185
| align="right" style="background-color:#f96;" | 107,348
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 107,433
| align="right" style="background-color:#f96;" | 107,255
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 108,115
| align="right" style="background-color:#f96;" | 107,950
| align="right" | 107,960
|-
| align="center" |62
| [[อำเภอกระสัง|กระสัง]]
| [[บุรีรัมย์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 105,971
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 105,784
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 105,564
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 105,290
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 104,949
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 104,709
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 104,335
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 104,032
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 103,757
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 103,435
| align="right" | 103,159
|-
| align="center" |63
| [[อำเภอหนองบัวแดง|หนองบัวแดง]]
| [[ชัยภูมิ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 101,822
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 101,757
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 101,518
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 101,239
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 100,885
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 100,347
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 99,793
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 98,928
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 98,561
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 98,067
| align="right" | 97,501
|-
| align="center" |64
| [[อำเภอกุฉินารายณ์|กุฉินารายณ์]]
| [[กาฬสินธุ์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 101,643
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 101,643
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 101,491
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 101,481
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 101,399
| align="right" style="background-color:#f96;" | 101,398
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 101,490
| align="right" style="background-color:#f96;" | 101,169
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 101,493
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 101,410
| align="right" | 101,184
|-
| align="center" |65
| [[อำเภอบ้านไผ่|บ้านไผ่]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 100,554
| align="right" style="background-color:#f96;" | 100,634
| align="right" style="background-color:#f96;" | 100,735
| align="right" style="background-color:#f96;" | 100,991
| align="right" style="background-color:#f96;" | 101,110
| align="right" style="background-color:#f96;" | 101,214
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 101,270
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 101,108
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 101,082
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 100,874
| align="right" | 100,850
|-
| align="center" |66
| [[อำเภอกันทรารมย์|กันทรารมย์]]
| [[ศรีสะเกษ]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 100,117
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 100,193
| align="right" style="background-color:#f96;" | 100,164
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 100,205
| align="right" style="background-color:#f96;" | 100,055
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 100,153
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 100,116
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 99,926
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 99,833
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 99,680
| align="right" | 99,555
|-
| align="center" |67
| [[อำเภอโพนพิสัย|โพนพิสัย]]
| [[หนองคาย]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 98,915
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 98,846
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 98,566
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 98,477
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 98,084
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 97,835
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 97,585
| align="right" style="background-color:#f96;" | 97,184
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 97,321
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 96,622
| align="right" | 96,580
|-
| align="center" |68
| [[อำเภอเกษตรวิสัย|เกษตรวิสัย]]
| [[ร้อยเอ็ด]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 98,185
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 98,236
| align="right" style="background-color:#f96;" | 98,206
| align="right" style="background-color:#f96;" | 98,282
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 98,313
| align="right" style="background-color:#f96;" | 98,312
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 98,345
| align="right" style="background-color:#f96;" | 98,084
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 98,905
| align="right" style="background-color:#f96;" | 98,856
| align="right" | 98,888
|-
| align="center" |69
| [[อำเภอเลิงนกทา|เลิงนกทา]]
| [[ยโสธร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 96,884
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 96,880
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 96,594
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 96,452
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 96,180
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 95,873
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 95,505
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 94,993
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 94,672
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 94,483
| align="right" | 94,272
|-
| align="center" |70
| [[อำเภอท่าตูม|ท่าตูม]]
| [[สุรินทร์]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 96,862
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 96,900
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 96,889
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 96,880
| align="right" style="background-color:#f96;" | 96,721
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 96,820
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 96,788
| align="right" style="background-color:#f96;" | 96,609
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 96,667
| align="right" style="background-color:#f96;" | 96,473
| align="right" | 96,517
|-
| align="center" |71
| [[อำเภอครบุรี|ครบุรี]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 96,509
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 96,241
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 96,048
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 96,032
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 95,673
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 95,262
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 95,005
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 94,352
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 94,261
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 93,808
| align="right" | 93,444
|-
| align="center" |72
| [[อำเภอบุณฑริก|บุณฑริก]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 95,053
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 94,557
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 93,989
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 93,656
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 92,321
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 91,649
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 90,903
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 89,992
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 89,371
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 88,342
| align="right" | 88,177
|-
| align="center" |73
| [[อำเภอรัตนบุรี|รัตนบุรี]]
| [[สุรินทร์]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 93,877
| align="right" style="background-color:#f96;" | 94,103
| align="right" style="background-color:#f96;" | 94,184
| align="right" style="background-color:#f96;" | 94,246
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 94,251
| align="right" style="background-color:#f96;" | 94,221
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 94,328
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 94,276
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 94,210
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 93,850
| align="right" | 93,782
|-
| align="center" |74
| [[อำเภอแก้งคร้อ|แก้งคร้อ]]
| [[ชัยภูมิ]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 93,751
| align="right" style="background-color:#f96;" | 93,835
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 93,840
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 93,720
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 93,566
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 93,499
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 93,261
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 92,686
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 92,531
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 92,254
| align="right" | 91,972
|-
| align="center" |75
| [[อำเภอหนองเรือ|หนองเรือ]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 93,679
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 93,719
| align="right" style="background-color:#f96;" | 93,658
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 93,689
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 93,524
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 93,422
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 93,241
| align="right" style="background-color:#f96;" | 92,894
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 93,090
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 92,673
| align="right" | 92,499
|-
| align="center" |76
| [[อำเภอเมืองบึงกาฬ|เมืองบึงกาฬ]]
| [[บึงกาฬ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 92,951
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 92,609
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 92,216
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 92,039
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 91,589
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 90,971
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 89,978
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 88,461
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 87,129
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 86,162
| align="right" | 85,691
|-
| align="center" |77
| [[อำเภอนากลาง|นากลาง]]
| [[หนองบัวลำภู]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 92,724
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 92,793
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 92,736
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 92,534
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 92,321
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 91,982
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 91,468
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 91,095
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 90,974
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 90,568
| align="right" | 90,346
|-
| align="center" |78
| [[อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย|พยัคฆภูมิพิสัย]]
| [[มหาสารคาม]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 87,728
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 87,736
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 87,719
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 87,713
| align="right" style="background-color:#f96;" | 87,691
| align="right" style="background-color:#f96;" | 87,753
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 87,767
| align="right" style="background-color:#f96;" | 87,450
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 88,672
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 88,334
| align="right" | 88,124
|-
| align="center" |79
| [[อำเภอพล|พล]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 86,873
| align="right" style="background-color:#f96;" | 86,988
| align="right" style="background-color:#f96;" | 87,036
| align="right" style="background-color:#f96;" | 87,050
| align="right" style="background-color:#f96;" | 87,124
| align="right" style="background-color:#f96;" | 87,294
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 87,414
| align="right" style="background-color:#f96;" | 87,112
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 87,258
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 87,129
| align="right" | 86,986
|-
| align="center" |80
| [[อำเภอเซกา|เซกา]]
| [[บึงกาฬ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 86,857
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 86,675
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 86,335
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 86,087
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 85,657
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 85,329
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 84,660
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 83,829
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 83,137
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 82,472
| align="right" | 82,012
|-
| align="center" |81
| [[อำเภอกันทรวิชัย|กันทรวิชัย]]
| [[มหาสารคาม]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 85,782
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 85,184
| align="right" style="background-color:#f96;" | 84,934
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 86,420
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 83,951
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 82,964
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 80,615
| align="right" style="background-color:#f96;" | 77,921
| align="right" style="background-color:#f96;" | 78,051
| align="right" style="background-color:#f96;" | 78,275
| align="right" | 78,616
|-
| align="center" |82
| [[อำเภอม่วงสามสิบ|ม่วงสามสิบ]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 85,025
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 85,063
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 84,903
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 84,753
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 84,634
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 84,402
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 84,245
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 83,947
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 83,649
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 83,426
| align="right" | 83,180
|-
| align="center" |83
| [[อำเภอสูงเนิน|สูงเนิน]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 84,330
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 84,051
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 83,500
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 83,011
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 82,383
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 81,967
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 81,530
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 80,784
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 80,205
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 79,530
| align="right" | 79,122
|-
| align="center" |84
| [[อำเภอชุมพวง|ชุมพวง]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 83,375
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 83,319
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 83,241
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 83,113
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 83,096
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 82,828
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 82,623
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 82,453
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 82,311
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 82,093
| align="right" | 82,086
|-
| align="center" |85
| [[อำเภอธาตุพนม|ธาตุพนม]]
| [[นครพนม]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 83,055
| align="right" style="background-color:#f96;" | 83,273
| align="right" style="background-color:#f96;" | 83,311
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 83,347
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 83,343
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 83,336
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 83,270
| align="right" style="background-color:#f96;" | 83,088
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 83,257
| align="right" style="background-color:#f96;" | 83,104
| align="right" | 83,478
|-
| align="center" |86
| [[อำเภอบัวใหญ่|บัวใหญ่]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 82,956
| align="right" style="background-color:#f96;" | 83,009
| align="right" style="background-color:#f96;" | 83,043
| align="right" style="background-color:#f96;" | 83,107
| align="right" style="background-color:#f96;" | 83,223
| align="right" style="background-color:#f96;" | 83,233
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 83,362
| align="right" style="background-color:#f96;" | 83,139
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 83,760
| align="right" style="background-color:#f96;" | 83,639
| align="right" | 83,699
|-
| align="center" |87
| [[อำเภอท่าบ่อ|ท่าบ่อ]]
| [[หนองคาย]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 82,881
| align="right" style="background-color:#f96;" | 83,072
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 83,098
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 83,095
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 82,948
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 82,775
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 82,723
| align="right" style="background-color:#f96;" | 82,634
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 82,859
| align="right" style="background-color:#f96;" | 82,813
| align="right" | 83,954
|-
| align="center" |88
| [[อำเภอโชคชัย|โชคชัย]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 82,699
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 82,462
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 82,100
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 81,632
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 81,221
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 80,646
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 80,237
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 79,551
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,945
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,449
| align="right" | 77,947
|-
| align="center" |89
| [[อำเภอเขมราฐ|เขมราฐ]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 81,699
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 81,273
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 80,955
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 80,706
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 79,669
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 79,125
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,693
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,003
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 77,957
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 77,565
| align="right" | 77,427
|-
| align="center" |90
| [[อำเภอคง|คง]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 81,281
| align="right" style="background-color:#f96;" | 81,334
| align="right" style="background-color:#f96;" | 81,411
| align="right" style="background-color:#f96;" | 81,569
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 81,756
| align="right" style="background-color:#f96;" | 81,661
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 81,669
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 81,348
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 81,298
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 81,200
| align="right" | 81,173
|-
| align="center" |91
| [[อำเภอพรรณานิคม|พรรณานิคม]]
| [[สกลนคร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 80,679
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 80,497
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 80,456
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 80,274
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 80,081
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 79,871
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 79,598
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 79,444
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 79,429
| align="right" style="background-color:#f96;" | 79,333
| align="right" | 79,428
|-
| align="center" |92
| [[อำเภอราษีไศล|ราษีไศล]]
| [[ศรีสะเกษ]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 80,596
| align="right" style="background-color:#f96;" | 80,778
| align="right" style="background-color:#f96;" | 80,897
| align="right" style="background-color:#f96;" | 80,989
| align="right" style="background-color:#f96;" | 81,084
| align="right" style="background-color:#f96;" | 81,248
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 81,380
| align="right" style="background-color:#f96;" | 81,369
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 81,764
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 81,611
| align="right" | 81,535
|-
| align="center" |93
| [[อำเภอจตุรพักตรพิมาน|จตุรพักตรพิมาน]]
| [[ร้อยเอ็ด]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 80,409
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 80,537
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 80,397
| align="right" style="background-color:#f96;" | 80,357
| align="right" style="background-color:#f96;" | 80,399
| align="right" style="background-color:#f96;" | 80,500
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 80,638
| align="right" style="background-color:#f96;" | 80,505
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 81,444
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 81,357
| align="right" | 81,255
|-
| align="center" |94
| [[อำเภอกระนวน|กระนวน]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,991
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,983
| align="right" style="background-color:#f96;" | 78,932
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,981
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,930
| align="right" style="background-color:#f96;" | 78,765
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,790
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,436
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,306
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,084
| align="right" | 77,981
|-
| align="center" |95
| [[อำเภอหนองสองห้อง|หนองสองห้อง]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,339
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,276
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,214
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,085
| align="right" style="background-color:#f96;" | 78,030
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,086
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,013
| align="right" style="background-color:#f96;" | 77,816
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,813
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,573
| align="right" | 78,264
|-
| align="center" |96
| [[อำเภอสีชมพู|สีชมพู]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 78,283
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,414
| align="right" style="background-color:#f96;" | 78,390
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,458
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,292
| align="right" style="background-color:#f96;" | 78,268
| align="right" style="background-color:#f96;" | 78,304
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 78,397
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 77,985
| align="right" style="background-color:#f96;" | 77,736
| align="right" | 77,962
|-
| align="center" |97
| [[อำเภอประทาย|ประทาย]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 77,767
| align="right" style="background-color:#f96;" | 77,787
| align="right" style="background-color:#f96;" | 77,797
| align="right" style="background-color:#f96;" | 77,927
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 77,944
| align="right" style="background-color:#f96;" | 77,878
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 77,883
| align="right" style="background-color:#f96;" | 77,645
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 77,848
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 77,780
| align="right" | 77,561
|-
| align="center" |98
| [[อำเภอบ้านกรวด|บ้านกรวด]]
| [[บุรีรัมย์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 77,281
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 77,045
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 76,681
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 76,512
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 76,052
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 75,655
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 75,086
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 74,526
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 74,215
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 73,745
| align="right" | 73,208
|-
| align="center" |99
| [[อำเภอนาแก|นาแก]]
| [[นครพนม]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 76,951
| align="right" style="background-color:#f96;" | 76,942
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 76,968
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 76,850
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 76,684
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 76,403
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 76,162
| align="right" style="background-color:#f96;" | 75,795
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 75,971
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 75,904
| align="right" | 75,579
|-
| align="center" |100
| [[อำเภอห้วยแถลง|ห้วยแถลง]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 76,168
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 76,115
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 75,967
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 75,911
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 75,674
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 75,248
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 74,993
| align="right" style="background-color:#f96;" | 74,718
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 75,080
| align="right" style="background-color:#f96;" | 74,808
| align="right" | 75,074
|-
| align="center" |101
| [[อำเภอจัตุรัส|จัตุรัส]]
| [[ชัยภูมิ]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 75,078
| align="right" style="background-color:#f96;" | 75,354
| align="right" style="background-color:#f96;" | 75,419
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 75,720
| align="right" style="background-color:#f96;" | 75,697
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 75,798
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 75,783
| align="right" style="background-color:#f96;" | 75,706
| align="right" style="background-color:#f96;" | 75,865
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 75,936
| align="right" | 75,924
|-
| align="center" |102
| [[อำเภออาจสามารถ|อาจสามารถ]]
| [[ร้อยเอ็ด]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 74,226
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 74,404
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 74,352
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 74,333
| align="right" style="background-color:#f96;" | 74,331
| align="right" style="background-color:#f96;" | 74,379
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 74,504
| align="right" style="background-color:#f96;" | 74,336
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 74,568
| align="right" style="background-color:#f96;" | 74,492
| align="right" | 74,504
|-
| align="center" |103
| [[อำเภอละหานทราย|ละหานทราย]]
| [[บุรีรัมย์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 74,168
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 73,893
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 73,605
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 73,339
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 72,950
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 72,744
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 72,161
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,742
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,364
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,888
| align="right" | 70,825
|-
| align="center" |104
| [[อำเภอภูเวียง|ภูเวียง]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 72,749
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 72,672
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 72,435
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 72,426
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 72,247
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 72,085
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,972
| align="right" style="background-color:#f96;" | 71,621
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,918
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,743
| align="right" | 71,597
|-
| align="center" |105
| [[อำเภอโซ่พิสัย|โซ่พิสัย]]
| [[บึงกาฬ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 72,628
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 72,463
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 72,340
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 72,237
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,780
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,376
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,803
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,976
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,450
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,866
| align="right" | 68,753
|-
| align="center" |106
| [[อำเภอพนมไพร|พนมไพร]]
| [[ร้อยเอ็ด]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 72,005
| align="right" style="background-color:#f96;" | 72,436
| align="right" style="background-color:#f96;" | 72,687
| align="right" style="background-color:#f96;" | 72,909
| align="right" style="background-color:#f96;" | 73,116
| align="right" style="background-color:#f96;" | 73,287
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 73,394
| align="right" style="background-color:#f96;" | 73,387
| align="right" style="background-color:#f96;" | 74,109
| align="right" style="background-color:#f96;" | 74,168
| align="right" | 74,329
|-
| align="center" |107
| [[อำเภอจักราช|จักราช]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,782
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,716
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,403
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,308
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,993
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,753
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,665
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,333
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,117
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,794
| align="right" | 69,462
|-
| align="center" |108
| [[อำเภอโนนไทย|โนนไทย]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 71,775
| align="right" style="background-color:#f96;" | 71,922
| align="right" style="background-color:#f96;" | 71,944
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 72,039
| align="right" style="background-color:#f96;" | 72,021
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 72,085
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,850
| align="right" style="background-color:#f96;" | 71,579
| align="right" style="background-color:#f96;" | 72,259
| align="right" style="background-color:#f96;" | 72,378
| align="right" | 72,985
|-
| align="center" |109
| [[อำเภออากาศอำนวย|อากาศอำนวย]]
| [[สกลนคร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,761
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,474
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,213
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,870
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,508
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,085
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,757
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,429
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,256
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,652
| align="right" | 68,292
|-
| align="center" |110
| [[อำเภอชุมพลบุรี|ชุมพลบุรี]]
| [[สุรินทร์]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 71,723
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,787
| align="right" style="background-color:#f96;" | 71,698
| align="right" style="background-color:#f96;" | 71,725
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,774
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,734
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,533
| align="right" style="background-color:#f96;" | 71,277
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,293
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,020
| align="right" | 70,897
|-
| align="center" |111
| [[อำเภอมัญจาคีรี|มัญจาคีรี]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 71,371
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,494
| align="right" style="background-color:#f96;" | 71,479
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,638
| align="right" style="background-color:#f96;" | 71,634
| align="right" style="background-color:#f96;" | 71,738
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,768
| align="right" style="background-color:#f96;" | 71,681
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,963
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,868
| align="right" | 71,638
|-
| align="center" |112
| [[อำเภอบ้านม่วง|บ้านม่วง]]
| [[สกลนคร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 71,052
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,940
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,577
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,524
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,201
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,907
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,597
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,026
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,739
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,364
| align="right" | 68,231
|-
| align="center" |113
| [[อำเภอน้ำยืน|น้ำยืน]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,957
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,835
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,617
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,361
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,917
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,613
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,185
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,536
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,341
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 67,896
| align="right" | 67,420
|-
| align="center" |114
| [[อำเภอศรีเมืองใหม่|ศรีเมืองใหม่]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,904
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,837
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,559
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,274
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,639
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,327
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,771
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,220
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 67,649
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 67,126
| align="right" | 66,441
|-
| align="center" |115
| [[อำเภอหนองกี่|หนองกี่]]
| [[บุรีรัมย์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,705
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,678
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,428
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,258
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,992
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,823
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,631
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,333
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,324
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,906
| align="right" | 68,584
|-
| align="center" |116
| [[อำเภอเสิงสาง|เสิงสาง]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 70,587
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,668
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,527
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,363
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,022
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,737
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,364
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,889
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,628
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,387
| align="right" | 68,108
|-
| align="center" |117
| [[อำเภอเทพสถิต|เทพสถิต]]
| [[ชัยภูมิ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,362
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,080
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,783
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,598
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,044
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,689
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,133
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 67,529
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 67,138
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,710
| align="right" | 66,318
|-
| align="center" |118
| [[อำเภอศรีสงคราม|ศรีสงคราม]]
| [[นครพนม]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,822
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,741
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,619
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,485
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,206
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,016
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,578
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,179
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 67,788
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 67,287
| align="right" | 66,871
|-
| align="center" |119
| [[อำเภอกมลาไสย|กมลาไสย]]
| [[กาฬสินธุ์]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 69,353
| align="right" style="background-color:#f96;" | 69,431
| align="right" style="background-color:#f96;" | 69,591
| align="right" style="background-color:#f96;" | 69,731
| align="right" style="background-color:#f96;" | 69,858
| align="right" style="background-color:#f96;" | 69,944
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,253
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 70,018
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,946
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 69,700
| align="right" | 69,475
|-
| align="center" |120
| [[อำเภอสุวรรณคูหา|สุวรรณคูหา]]
| [[หนองบัวลำภู]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,773
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,636
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,484
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,475
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,234
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,132
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 67,995
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 67,685
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 67,559
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 67,247
| align="right" | 66,978
|-
| align="center" |121
| [[อำเภอธวัชบุรี|ธวัชบุรี]]
| [[ร้อยเอ็ด]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,190
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,189
| align="right" style="background-color:#f96;" | 68,189
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,218
| align="right" style="background-color:#f96;" | 68,084
| align="right" style="background-color:#f96;" | 68,268
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,373
| align="right" style="background-color:#f96;" | 68,140
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,229
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,104
| align="right" | 67,799
|-
| align="center" |122
| [[อำเภอคูเมือง|คูเมือง]]
| [[บุรีรัมย์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,146
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 67,990
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 67,835
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 67,633
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 67,420
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 67,219
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,927
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,717
| align="right" style="background-color:#f96;" | 66,655
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,715
| align="right" | 66,464
|-
| align="center" |123
| [[อำเภอปรางค์กู่|ปรางค์กู่]]
| [[ศรีสะเกษ]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 67,826
| align="right" style="background-color:#f96;" | 68,026
| align="right" style="background-color:#f96;" | 68,027
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,110
| align="right" style="background-color:#f96;" | 68,019
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,095
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,035
| align="right" style="background-color:#f96;" | 67,871
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,167
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 68,052
| align="right" | 68,000
|-
| align="center" |124
| [[อำเภอหนองพอก|หนองพอก]]
| [[ร้อยเอ็ด]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,994
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,889
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,720
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,453
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,100
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 65,923
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 65,683
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 65,498
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 65,436
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 65,214
| align="right" | 65,037
|-
| align="center" |125
| [[อำเภอหนองกุงศรี|หนองกุงศรี]]
| [[กาฬสินธุ์]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 66,882
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,933
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,876
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,794
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,764
| align="right" style="background-color:#f96;" | 66,595
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,675
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,352
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,204
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 65,959
| align="right" | 65,671
|-
| align="center" |126
| [[อำเภอคำเขื่อนแก้ว|คำเขื่อนแก้ว]]
| [[ยโสธร]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 66,618
| align="right" style="background-color:#f96;" | 66,818
| align="right" style="background-color:#f96;" | 67,012
| align="right" style="background-color:#f96;" | 67,298
| align="right" style="background-color:#f96;" | 67,410
| align="right" style="background-color:#f96;" | 67,699
| align="right" style="background-color:#f96;" | 67,881
| align="right" style="background-color:#f96;" | 67,946
| align="right" style="background-color:#f96;" | 68,012
| align="right" style="background-color:#f96;" | 68,199
| align="right" | 68,606
|-
| align="center" |127
| [[อำเภอกุดชุม|กุดชุม]]
| [[ยโสธร]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 66,532
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,622
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,504
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,475
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,390
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,352
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,262
| align="right" style="background-color:#f96;" | 66,085
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,295
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 66,180
| align="right" | 65,990
|-
| align="center" |128
| [[อำเภอกุดจับ|กุดจับ]]
| [[อุดรธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 65,906
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 65,823
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 65,637
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 65,533
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 65,346
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 64,948
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 64,555
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 63,986
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 63,827
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 63,598
| align="right" | 63,306
|-
| align="center" |129
| [[อำเภอโนนสัง|โนนสัง]]
| [[หนองบัวลำภู]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 65,372
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 65,313
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 65,242
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 65,169
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 65,065
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 64,823
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 64,699
| align="right" style="background-color:#f96;" | 64,318
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 64,459
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 64,404
| align="right" | 64,294
|-
| align="center" |130
| [[อำเภอหนองวัวซอ|หนองวัวซอ]]
| [[อุดรธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 63,609
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 63,550
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 63,368
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 63,211
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 63,099
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 62,969
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 62,682
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 62,374
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 62,103
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 61,851
| align="right" | 61,609
|-
| align="center" |131
| [[อำเภอสมเด็จ|สมเด็จ]]
| [[กาฬสินธุ์]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 62,288
| align="right" style="background-color:#f96;" | 62,352
| align="right" style="background-color:#f96;" | 62,377
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 62,409
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 62,317
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 62,170
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 62,045
| align="right" style="background-color:#f96;" | 61,894
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 61,928
| align="right" style="background-color:#f96;" | 61,829
| align="right" | 62,117
|-
| align="center" |132
| [[อำเภอคอนสาร|คอนสาร]]
| [[ชัยภูมิ]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 62,084
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 62,128
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 62,037
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 61,956
| align="right" style="background-color:#f96;" | 61,920
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 61,942
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 61,863
| align="right" style="background-color:#f96;" | 61,717
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 61,729
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 61,593
| align="right" | 61,510
|-
| align="center" |133
| [[อำเภอกาบเชิง|กาบเชิง]]
| [[สุรินทร์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 61,376
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 61,344
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 61,157
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 60,988
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 60,752
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 60,507
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 60,348
| align="right" style="background-color:#f96;" | 59,997
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 60,528
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 60,254
| align="right" | 59,963
|-
| align="center" |134
| [[อำเภอเชียงยืน|เชียงยืน]]
| [[มหาสารคาม]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 61,321
| align="right" style="background-color:#f96;" | 61,369
| align="right" style="background-color:#f96;" | 61,415
| align="right" style="background-color:#f96;" | 61,446
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 61,565
| align="right" style="background-color:#f96;" | 61,528
| align="right" style="background-color:#f96;" | 61,561
| align="right" style="background-color:#f96;" | 61,566
| align="right" style="background-color:#f96;" | 61,692
| align="right" style="background-color:#f96;" | 61,702
| align="right" | 61,704
|-
| align="center" |135
| [[อำเภอเชียงคาน|เชียงคาน]]
| [[เลย]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 61,182
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 61,176
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 61,147
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 61,145
| align="right" style="background-color:#f96;" | 60,251
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 60,283
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 60,192
| align="right" style="background-color:#f96;" | 59,890
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 59,923
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 59,702
| align="right" | 59,493
|-
| align="center" |136
| [[อำเภอนาเชือก|นาเชือก]]
| [[มหาสารคาม]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 61,140
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 61,171
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 61,089
| align="right" style="background-color:#f96;" | 61,071
| align="right" style="background-color:#f96;" | 61,155
| align="right" style="background-color:#f96;" | 61,239
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 61,377
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 61,176
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 61,155
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 61,022
| align="right" | 60,856
|-
| align="center" |137
| [[อำเภอหนองบุญมาก|หนองบุญมาก]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 60,892
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 60,778
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 60,534
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 60,512
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 60,401
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 60,174
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 59,932
| align="right" style="background-color:#f96;" | 59,607
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 59,729
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 59,484
| align="right" | 59,241
|-
| align="center" |138
| [[อำเภอจอมพระ|จอมพระ]]
| [[สุรินทร์]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 60,221
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 60,337
| align="right" style="background-color:#f96;" | 60,277
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 60,373
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 60,284
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 60,190
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 60,187
| align="right" style="background-color:#f96;" | 60,133
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 60,307
| align="right" style="background-color:#f96;" | 60,208
| align="right" | 60,256
|-
| align="center" |139
| [[อำเภอน้ำโสม|น้ำโสม]]
| [[อุดรธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 59,682
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 59,642
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 59,379
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 59,176
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 59,009
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 58,759
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 58,424
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 57,921
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 57,457
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 56,963
| align="right" | 56,549
|-
| align="center" |140
| [[อำเภอท่าอุเทน|ท่าอุเทน]]
| [[นครพนม]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 59,570
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 59,674
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 59,496
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 59,349
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 59,162
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 58,794
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 58,658
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 58,343
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 58,191
| align="right" style="background-color:#f96;" | 57,924
| align="right" | 57,926
|-
| align="center" |141
| [[อำเภอวังสามหมอ|วังสามหมอ]]
| [[อุดรธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 59,108
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 59,059
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 58,892
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 58,619
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 58,365
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 57,975
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 57,731
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 57,513
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 57,191
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 56,867
| align="right" | 56,593
|-
| align="center" |142
| [[อำเภอนาจะหลวย|นาจะหลวย]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 58,779
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 58,527
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 58,241
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 57,963
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 57,688
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 57,226
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 56,865
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 56,275
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 55,759
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 55,354
| align="right" | 54,867
|-
| align="center" |143
| [[อำเภอโพธิ์ชัย|โพธิ์ชัย]]
| [[ร้อยเอ็ด]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 58,250
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 58,181
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 58,158
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 58,131
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 57,992
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 57,855
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 57,800
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 57,620
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 57,602
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 57,410
| align="right" | 57,300
|-
| align="center" |144
| [[อำเภอโพนสวรรค์|โพนสวรรค์]]
| [[นครพนม]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 57,838
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 57,688
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 57,672
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 57,521
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 57,350
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 57,024
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 56,678
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 56,164
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 55,791
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 55,363
| align="right" | 54,951
|-
| align="center" |145
| [[อำเภอมหาชนะชัย|มหาชนะชัย]]
| [[ยโสธร]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 56,904
| align="right" style="background-color:#f96;" | 57,176
| align="right" style="background-color:#f96;" | 57,339
| align="right" style="background-color:#f96;" | 57,495
| align="right" style="background-color:#f96;" | 57,555
| align="right" style="background-color:#f96;" | 57,633
| align="right" style="background-color:#f96;" | 57,646
| align="right" style="background-color:#f96;" | 57,693
| align="right" style="background-color:#f96;" | 57,893
| align="right" style="background-color:#f96;" | 58,170
| align="right" | 58,301
|-
| align="center" |146
| [[อำเภอบ้านฝาง|บ้านฝาง]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 55,150
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 55,122
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 55,010
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 54,874
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 54,671
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 54,464
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 54,232
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,942
| align="right" style="background-color:#f96;" | 53,702
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,721
| align="right" | 53,534
|-
| align="center" |147
| [[อำเภอสิรินธร|สิรินธร]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 55,108
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 54,696
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 54,297
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 54,075
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,981
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,407
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,836
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,282
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 50,596
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 49,831
| align="right" | 49,264
|-
| align="center" |148
| [[อำเภอสำโรง|สำโรง]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 54,431
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 54,303
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 54,135
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,952
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,828
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,555
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,287
| align="right" style="background-color:#f96;" | 52,963
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,028
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,819
| align="right" | 52,453
|-
| align="center" |149
| [[อำเภอภูสิงห์|ภูสิงห์]]
| [[ศรีสะเกษ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 54,377
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 54,155
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,959
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,694
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,222
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,715
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,440
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,982
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,660
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,132
| align="right" | 50,664
|-
| align="center" |150
| [[อำเภอปลาปาก|ปลาปาก]]
| [[นครพนม]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 54,341
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 54,182
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 54,043
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,782
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,499
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,166
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,892
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,476
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,353
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,029
| align="right" | 51,728
|-
| align="center" |151
| [[อำเภอปทุมรัตต์|ปทุมรัตต์]]
| [[ร้อยเอ็ด]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,998
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,903
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,804
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,718
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,681
| align="right" style="background-color:#f96;" | 53,671
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,681
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,430
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,366
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,123
| align="right" | 53,080
|-
| align="center" |152
| [[อำเภอบำเหน็จณรงค์|บำเหน็จณรงค์]]
| [[ชัยภูมิ]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 53,927
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 54,012
| align="right" style="background-color:#f96;" | 53,974
| align="right" style="background-color:#f96;" | 53,998
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 54,020
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,958
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,811
| align="right" style="background-color:#f96;" | 53,528
| align="right" style="background-color:#f96;" | 53,583
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,619
| align="right" | 53,479
|-
| align="center" |153
| [[อำเภอคอนสวรรค์|คอนสวรรค์]]
| [[ชัยภูมิ]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 53,622
| align="right" style="background-color:#f96;" | 53,775
| align="right" style="background-color:#f96;" | 53,974
| align="right" style="background-color:#f96;" | 54,123
| align="right" style="background-color:#f96;" | 54,221
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 54,298
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 54,264
| align="right" style="background-color:#f96;" | 54,193
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 54,463
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 54,310
| align="right" | 54,232
|-
| align="center" |154
| [[อำเภอศรีรัตนะ|ศรีรัตนะ]]
| [[ศรีสะเกษ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,406
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,273
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,130
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,038
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,885
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,752
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,680
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,543
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,453
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,151
| align="right" | 51,933
|-
| align="center" |155
| [[อำเภอสำโรงทาบ|สำโรงทาบ]]
| [[สุรินทร์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,124
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,086
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,065
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,058
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,969
| align="right" style="background-color:#f96;" | 52,921
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,956
| align="right" style="background-color:#f96;" | 52,770
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,907
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,827
| align="right" | 52,721
|-
| align="center" |156
| [[อำเภอพังโคน|พังโคน]]
| [[สกลนคร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 53,049
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,990
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,893
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,828
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,769
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,665
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,417
| align="right" style="background-color:#f96;" | 52,276
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,384
| align="right" style="background-color:#f96;" | 52,165
| align="right" | 52,170
|-
| align="center" |157
| [[อำเภอวาริชภูมิ|วาริชภูมิ]]
| [[สกลนคร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,884
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,699
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,673
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,564
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,443
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,280
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,138
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,713
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,564
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,366
| align="right" | 51,283
|-
| align="center" |158
| [[อำเภอเฝ้าไร่|เฝ้าไร่]]
| [[หนองคาย]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,311
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,251
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,108
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,101
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,952
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,659
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,425
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 50,914
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 50,708
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 50,568
| align="right" | 50,523
|-
| align="center" |159
| [[อำเภอด่านซ้าย|ด่านซ้าย]]
| [[เลย]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 52,166
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,991
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,739
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,564
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,322
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,086
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 50,933
| align="right" style="background-color:#f96;" | 50,743
| align="right" style="background-color:#f96;" | 51,147
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,237
| align="right" | 51,061
|-
| align="center" |160
| [[อำเภอนาหว้า|นาหว้า]]
| [[นครพนม]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,870
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,713
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,591
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,381
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,223
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,090
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 50,907
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 50,584
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 50,456
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 50,189
| align="right" | 49,911
|-
| align="center" |161
| [[อำเภอห้วยเม็ก|ห้วยเม็ก]]
| [[กาฬสินธุ์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,396
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,395
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,282
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,272
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,203
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,030
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,025
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 50,734
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 50,605
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 50,435
| align="right" | 50,270
|-
| align="center" |162
| [[อำเภอบ้านเขว้า|บ้านเขว้า]]
| [[ชัยภูมิ]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 50,845
| align="right" style="background-color:#f96;" | 50,861
| align="right" style="background-color:#f96;" | 50,960
| align="right" style="background-color:#f96;" | 51,136
| align="right" style="background-color:#f96;" | 51,207
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,251
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 51,221
| align="right" style="background-color:#f96;" | 51,014
| align="right" style="background-color:#f96;" | 51,197
| align="right" style="background-color:#f96;" | 51,239
| align="right" | 51,277
|-
| align="center" |163
| [[อำเภอหนองหงส์|หนองหงส์]]
| [[บุรีรัมย์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 50,368
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 50,273
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 50,163
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 50,047
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 49,987
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 49,893
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 49,705
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 49,411
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 49,286
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 49,110
| align="right" | 48,759
|-
| align="center" |164
| [[อำเภอโนนสะอาด|โนนสะอาด]]
| [[อุดรธานี]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 50,206
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 50,216
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 50,102
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 49,952
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 49,773
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 49,564
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 49,361
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 49,094
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 49,022
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,821
| align="right" | 48,717
|-
| align="center" |165
| [[อำเภอวังหิน|วังหิน]]
| [[ศรีสะเกษ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 50,198
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 50,021
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 49,924
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 49,594
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 49,399
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 49,156
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,919
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,592
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,322
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 47,952
| align="right" | 47,681
|-
| align="center" |166
| [[อำเภอหัวตะพาน|หัวตะพาน]]
| [[อำนาจเจริญ]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 49,853
| align="right" style="background-color:#f96;" | 49,865
| align="right" style="background-color:#f96;" | 49,958
| align="right" style="background-color:#f96;" | 50,008
| align="right" style="background-color:#f96;" | 50,071
| align="right" style="background-color:#f96;" | 50,085
| align="right" style="background-color:#f96;" | 50,152
| align="right" style="background-color:#f96;" | 50,175
| align="right" style="background-color:#f96;" | 50,233
| align="right" style="background-color:#f96;" | 50,276
| align="right" | 50,339
|-
| align="center" |167
| [[อำเภอศรีธาตุ|ศรีธาตุ]]
| [[อุดรธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 49,045
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 49,018
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,976
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,849
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,771
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,695
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,572
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,474
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,417
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,226
| align="right" | 48,039
|-
| align="center" |168
| [[อำเภอคำม่วง|คำม่วง]]
| [[กาฬสินธุ์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,975
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,891
| align="right" style="background-color:#f96;" | 48,799
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,823
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,728
| align="right" style="background-color:#f96;" | 48,572
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,636
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,421
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,377
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,176
| align="right" | 48,033
|-
| align="center" |169
| [[อำเภอปทุมราชวงศา|ปทุมราชวงศา]]
| [[อำนาจเจริญ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,933
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,753
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,472
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,339
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,072
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 47,816
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 47,556
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 47,182
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 47,137
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,915
| align="right" | 46,685
|-
| align="center" |170
| [[อำเภอชนบท|ชนบท]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 48,409
| align="right" style="background-color:#f96;" | 48,437
| align="right" style="background-color:#f96;" | 48,643
| align="right" style="background-color:#f96;" | 48,756
| align="right" style="background-color:#f96;" | 48,841
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,853
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,810
| align="right" style="background-color:#f96;" | 48,619
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,758
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,673
| align="right" | 48,598
|-
| align="center" |171
| [[อำเภอไพรบึง|ไพรบึง]]
| [[ศรีสะเกษ]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 48,337
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,352
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,331
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,308
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,156
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,123
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 48,033
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 47,906
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 47,893
| align="right" style="background-color:#f96;" | 47,725
| align="right" | 47,766
|-
| align="center" |172
| [[อำเภอกุสุมาลย์|กุสุมาลย์]]
| [[สกลนคร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 47,738
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 47,576
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 47,333
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 47,121
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,820
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,598
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,240
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,018
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 45,833
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 45,656
| align="right" | 45,441
|-
| align="center" |173
| [[อำเภอคำชะอี|คำชะอี]]
| [[มุกดาหาร]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 47,468
| align="right" style="background-color:#f96;" | 47,538
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 47,569
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 47,526
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 47,490
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 47,434
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 47,397
| align="right" style="background-color:#f96;" | 47,281
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 47,332
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 47,151
| align="right" | 47,108
|-
| align="center" |174
| [[อำเภอโพธิ์ไทร|โพธิ์ไทร]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,990
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,756
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,492
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,197
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 45,238
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,840
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,512
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,008
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,651
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,245
| align="right" | 43,012
|-
| align="center" |175
| [[อำเภอศรีณรงค์|ศรีณรงค์]]
| [[สุรินทร์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,898
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,891
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,760
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,716
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,416
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,148
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,089
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 45,907
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 45,806
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 45,515
| align="right" | 45,465
|-
| align="center" |176
| [[อำเภอพุทไธสง|พุทไธสง]]
| [[บุรีรัมย์]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 46,490
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,576
| align="right" style="background-color:#f96;" | 46,557
| align="right" style="background-color:#f96;" | 46,639
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,738
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,695
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,652
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,589
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,503
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,381
| align="right" | 46,367
|-
| align="center" |177
| [[อำเภอเรณูนคร|เรณูนคร]]
| [[นครพนม]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 46,213
| align="right" style="background-color:#f96;" | 46,274
| align="right" style="background-color:#f96;" | 46,336
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,360
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,353
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,266
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 46,223
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 45,995
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 45,912
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 45,781
| align="right" | 45,570
|-
| align="center" |178
| [[อำเภอจังหาร|จังหาร]]
| [[ร้อยเอ็ด]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 45,791
| align="right" style="background-color:#f96;" | 45,971
| align="right" style="background-color:#f96;" | 46,118
| align="right" style="background-color:#f96;" | 46,318
| align="right" style="background-color:#f96;" | 46,579
| align="right" style="background-color:#f96;" | 46,895
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 47,085
| align="right" style="background-color:#f96;" | 47,075
| align="right" style="background-color:#f96;" | 47,304
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 47,367
| align="right" | 47,281
|-
| align="center" |179
| [[อำเภอปะคำ|ปะคำ]]
| [[บุรีรัมย์]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 45,697
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 45,741
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 45,689
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 45,580
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 45,376
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 45,189
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,964
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,678
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,443
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,220
| align="right" | 44,055
|-
| align="center" |180
| [[อำเภอบ้านแท่น|บ้านแท่น]]
| [[ชัยภูมิ]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 45,618
| align="right" style="background-color:#f96;" | 45,636
| align="right" style="background-color:#f96;" | 45,647
| align="right" style="background-color:#f96;" | 45,695
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 45,753
| align="right" style="background-color:#f96;" | 45,743
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 45,768
| align="right" style="background-color:#f96;" | 45,568
| align="right" style="background-color:#f96;" | 45,684
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 45,687
| align="right" | 45,649
|-
| align="center" |181
| [[อำเภอเจริญศิลป์|เจริญศิลป์]]
| [[สกลนคร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 45,216
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 45,106
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,992
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,701
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,466
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,108
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,747
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,465
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,301
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,073
| align="right" | 42,883
|-
| align="center" |182
| [[อำเภอพลับพลาชัย|พลับพลาชัย]]
| [[บุรีรัมย์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 45,154
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,912
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,671
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,468
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,293
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,041
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,811
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,551
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,315
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,088
| align="right" | 43,056
|-
| align="center" |183
| [[อำเภอวังน้ำเขียว|วังน้ำเขียว]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 45,133
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,925
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,639
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,259
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,891
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,535
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,089
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,576
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,070
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,636
| align="right" | 41,316
|-
| align="center" |184
| [[อำเภออุบลรัตน์|อุบลรัตน์]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 44,840
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,897
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,658
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,634
| align="right" style="background-color:#f96;" | 44,525
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,541
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,351
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,988
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,914
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,689
| align="right" | 43,543
|-
| align="center" |185
| [[อำเภอน้ำเกลี้ยง|น้ำเกลี้ยง]]
| [[ศรีสะเกษ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,545
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,393
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,188
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,009
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,852
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,819
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,720
| align="right" style="background-color:#f96;" | 43,446
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,753
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,572
| align="right" | 43,339
|-
| align="center" |186
| [[อำเภอดอนตาล|ดอนตาล]]
| [[มุกดาหาร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,447
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,349
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,134
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,006
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,609
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,392
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,178
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,824
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,688
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,431
| align="right" | 42,215
|-
| align="center" |187
| [[อำเภอนิคมคำสร้อย|นิคมคำสร้อย]]
| [[มุกดาหาร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,442
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,311
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,183
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,092
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,888
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,684
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,418
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,045
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,876
| align="right" style="background-color:#f96;" | 42,790
| align="right" | 42,792
|-
| align="center" |188
| [[อำเภอสนม|สนม]]
| [[สุรินทร์]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 44,358
| align="right" style="background-color:#f96;" | 44,441
| align="right" style="background-color:#f96;" | 44,543
| align="right" style="background-color:#f96;" | 44,583
| align="right" style="background-color:#f96;" | 44,637
| align="right" style="background-color:#f96;" | 44,712
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,813
| align="right" style="background-color:#f96;" | 44,762
| align="right" style="background-color:#f96;" | 44,994
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 45,044
| align="right" | 45,030
|-
| align="center" |189
| [[อำเภอพรเจริญ|พรเจริญ]]
| [[บึงกาฬ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,334
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,229
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 44,089
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,784
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,647
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,385
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,994
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,516
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,109
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,899
| align="right" | 41,546
|-
| align="center" |190
| [[อำเภอขามสะแกแสง|ขามสะแกแสง]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,354
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,300
| align="right" style="background-color:#f96;" | 43,288
| align="right" style="background-color:#f96;" | 43,348
| align="right" style="background-color:#f96;" | 43,403
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,435
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,394
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,307
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 43,259
| align="right" style="background-color:#f96;" | 43,170
| align="right" | 43,177
|-
| align="center" |191
| [[อำเภอสหัสขันธ์|สหัสขันธ์]]
| [[กาฬสินธุ์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,868
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,849
| align="right" style="background-color:#f96;" | 42,814
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,845
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,783
| align="right" style="background-color:#f96;" | 42,616
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,621
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,386
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,275
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,069
| align="right" | 41,879
|-
| align="center" |192
| [[อำเภอห้วยทับทัน|ห้วยทับทัน]]
| [[ศรีสะเกษ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,461
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,385
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,333
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,167
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,009
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,951
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,918
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,692
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,643
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,430
| align="right" | 41,390
|-
| align="center" |193
| [[อำเภอผาขาว|ผาขาว]]
| [[เลย]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,293
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,232
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,088
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,925
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,742
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,530
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,460
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,124
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,040
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,899
| align="right" | 40,600
|-
| align="center" |194
| [[อำเภอปากชม|ปากชม]]
| [[เลย]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,138
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,969
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,658
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,513
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,851
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,647
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,308
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,823
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,542
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,103
| align="right" | 38,889
|-
| align="center" |195
| [[อำเภอแวงน้อย|แวงน้อย]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 41,930
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,055
| align="right" style="background-color:#f96;" | 42,021
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,141
| align="right" style="background-color:#f96;" | 42,131
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,142
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,094
| align="right" style="background-color:#f96;" | 42,081
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,389
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,344
| align="right" | 42,296
|-
| align="center" |196
| [[อำเภอพระทองคำ|พระทองคำ]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 41,806
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,856
| align="right" style="background-color:#f96;" | 41,843
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,767
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,655
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,552
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,474
| align="right" style="background-color:#f96;" | 42,184
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,237
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 42,201
| align="right" | 42,120
|-
| align="center" |197
| [[อำเภอชานุมาน|ชานุมาน]]
| [[อำนาจเจริญ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,689
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,465
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,144
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,877
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,245
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,026
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,669
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,332
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,092
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,796
| align="right" | 38,520
|-
| align="center" |198
| [[อำเภอกุดข้าวปุ้น|กุดข้าวปุ้น]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,433
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,388
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,312
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,227
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,136
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,023
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,879
| align="right" style="background-color:#f96;" | 40,636
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,781
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,588
| align="right" | 40,403
|-
| align="center" |199
| [[อำเภอบัวเชด|บัวเชด]]
| [[สุรินทร์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,294
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,157
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,993
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,814
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,497
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,193
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,951
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,557
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,399
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,008
| align="right" | 38,713
|-
| align="center" |200
| [[อำเภอเสนางคนิคม|เสนางคนิคม]]
| [[อำนาจเจริญ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,149
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,133
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 41,019
| align="right" style="background-color:#f96;" | 40,889
| align="right" style="background-color:#f96;" | 40,923
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,946
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,677
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,659
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,531
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,427
| align="right" | 40,226
|-
| align="center" |201
| [[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดบุรีรัมย์)|เฉลิมพระเกียรติ]]
| [[บุรีรัมย์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,468
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,457
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,380
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,272
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,128
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,030
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,975
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,951
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,918
| align="right" style="background-color:#f96;" | 39,841
| align="right" | 39,855
|-
| align="center" |202
| [[อำเภอศรีวิไล|ศรีวิไล]]
| [[บึงกาฬ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,155
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,084
| align="right" style="background-color:#f96;" | 39,943
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,024
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,930
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,750
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,524
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,151
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,899
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,602
| align="right" | 38,434
|-
| align="center" |203
| [[อำเภอคำตากล้า|คำตากล้า]]
| [[สกลนคร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 40,028
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,989
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,874
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,676
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,482
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,276
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,022
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,854
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,796
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,583
| align="right" | 38,386
|-
| align="center" |204
| [[อำเภอไชยวาน|ไชยวาน]]
| [[อุดรธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,570
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,500
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,415
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,302
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,188
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,073
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,903
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,754
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,732
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,517
| align="right" | 38,419
|-
| align="center" |205
| [[อำเภอโนนคูณ|โนนคูณ]]
| [[ศรีสะเกษ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,562
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,492
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,434
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,384
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,198
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,063
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 39,011
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,773
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,752
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,465
| align="right" | 38,232
|-
| align="center" |206
| [[อำเภอดงหลวง|ดงหลวง]]
| [[มุกดาหาร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,954
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,820
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,655
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,503
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,217
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,934
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,673
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,323
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,212
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,970
| align="right" | 36,628
|-
| align="center" |207
| [[อำเภอรัตนวาปี|รัตนวาปี]]
| [[หนองคาย]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 38,739
| align="right" style="background-color:#f96;" | 38,768
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,806
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,743
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,599
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,352
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,199
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,897
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,602
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,345
| align="right" | 37,301
|-
| align="center" |208
| [[อำเภอหนองบัวระเหว|หนองบัวระเหว]]
| [[ชัยภูมิ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,600
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,526
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,321
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,264
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,063
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,989
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,708
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,168
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,001
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,678
| align="right" | 36,371
|-
| align="center" |209
| [[อำเภอเขาสวนกวาง|เขาสวนกวาง]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 38,451
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,498
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,381
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,344
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,286
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,207
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,001
| align="right" style="background-color:#f96;" | 37,752
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,814
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,555
| align="right" | 37,315
|-
| align="center" |210
| [[อำเภอโขงเจียม|โขงเจียม]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,199
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,953
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,742
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,460
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,981
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,749
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,335
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,845
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,442
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,094
| align="right" | 33,801
|-
| align="center" |211
| [[อำเภอนาตาล|นาตาล]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,129
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,950
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,706
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,528
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,648
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,552
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,312
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,089
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,985
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,692
| align="right" | 35,271
|-
| align="center" |212
| [[อำเภอท่าคันโท|ท่าคันโท]]
| [[กาฬสินธุ์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,098
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,071
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,941
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,839
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,734
| align="right" style="background-color:#f96;" | 37,583
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,588
| align="right" style="background-color:#f96;" | 37,500
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,542
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,376
| align="right" | 37,214
|-
| align="center" |213
| [[อำเภอพนมดงรัก|พนมดงรัก]]
| [[สุรินทร์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,016
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,013
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 38,000
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,846
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,695
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,551
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,399
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,116
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,111
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,746
| align="right" | 36,529
|-
| align="center" |214
| [[อำเภอห้วยราช|ห้วยราช]]
| [[บุรีรัมย์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,658
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,594
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,543
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,349
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,216
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,053
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,770
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,639
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,451
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,328
| align="right" | 36,125
|-
| align="center" |215
| [[อำเภอบึงโขงหลง|บึงโขงหลง]]
| [[บึงกาฬ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,588
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,572
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,470
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,300
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,055
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,807
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,547
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,197
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,808
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,523
| align="right" | 35,437
|-
| align="center" |216
| [[อำเภอนาดูน|นาดูน]]
| [[มหาสารคาม]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 37,492
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,510
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,422
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,279
| align="right" style="background-color:#f96;" | 37,224
| align="right" style="background-color:#f96;" | 37,294
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,299
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,139
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,064
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,910
| align="right" | 36,682
|-
| align="center" |217
| [[อำเภอนาวัง|นาวัง]]
| [[หนองบัวลำภู]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 37,318
| align="right" style="background-color:#f96;" | 37,388
| align="right" style="background-color:#f96;" | 37,389
| align="right" style="background-color:#f96;" | 37,412
| align="right" style="background-color:#f96;" | 37,429
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,434
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,312
| align="right" style="background-color:#f96;" | 37,182
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,204
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,027
| align="right" | 36,952
|-
| align="center" |218
| [[อำเภอแก้งสนามนาง|แก้งสนามนาง]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 37,274
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,286
| align="right" style="background-color:#f96;" | 37,190
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,264
| align="right" style="background-color:#f96;" | 37,206
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,217
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,211
| align="right" style="background-color:#f96;" | 37,097
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,484
| align="right" style="background-color:#f96;" | 37,452
| align="right" | 37,725
|-
| align="center" |219
| [[อำเภอเบญจลักษ์|เบญจลักษ์]]
| [[ศรีสะเกษ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,253
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,113
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,029
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,020
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,872
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,728
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,652
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,452
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,367
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,181
| align="right" | 36,053
|-
| align="center" |220
| [[อำเภอกุดรัง|กุดรัง]]
| [[มหาสารคาม]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 37,168
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,259
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,198
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,162
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,105
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,010
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,896
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,816
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,807
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,703
| align="right" | 36,443
|-
| align="center" |221
| [[อำเภอภูพาน|ภูพาน]]
| [[สกลนคร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,014
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,876
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,758
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,698
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,630
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,483
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,317
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,158
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,217
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,262
| align="right" | 36,264
|-
| align="center" |222
| [[อำเภอลืออำนาจ|ลืออำนาจ]]
| [[อำนาจเจริญ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,892
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,868
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,905
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,876
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,910
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,920
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,869
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,777
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,055
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,005
| align="right" | 36,912
|-
| align="center" |223
| [[อำเภอโพนนาแก้ว|โพนนาแก้ว]]
| [[สกลนคร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,856
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,788
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,613
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,532
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,445
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,179
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,006
| align="right" style="background-color:#f96;" | 35,838
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,029
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,880
| align="right" | 35,800
|-
| align="center" |224
| [[อำเภอนามน|นามน]]
| [[กาฬสินธุ์]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,770
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,796
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,697
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,640
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,255
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,041
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,968
| align="right" style="background-color:#f96;" | 35,796
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,887
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,750
| align="right" | 35,584
|-
| align="center" |225
| [[อำเภอยางชุมน้อย|ยางชุมน้อย]]
| [[ศรีสะเกษ]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,734
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,828
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,879
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,983
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,873
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,898
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,958
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,803
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,936
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 37,084
| align="right" | 37,024
|-
| align="center" |226
| [[อำเภอศรีสมเด็จ|ศรีสมเด็จ]]
| [[ร้อยเอ็ด]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,425
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,228
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,369
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,337
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,652
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,749
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,869
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,786
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,948
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,991
| align="right" | 36,964
|-
| align="center" |227
| [[อำเภอพยุห์|พยุห์]]
| [[ศรีสะเกษ]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,103
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,192
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,229
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,167
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,092
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,021
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,061
| align="right" style="background-color:#f96;" | 36,006
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,192
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 36,151
| align="right" | 36,009
|-
| align="center" |228
| [[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดนครราชสีมา)|เฉลิมพระเกียรติ]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,964
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,881
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,749
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,688
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,586
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,422
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,295
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,113
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,968
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,916
| align="right" | 34,890
|-
| align="center" |229
| [[อำเภอบ้านแพง|บ้านแพง]]
| [[นครพนม]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 35,547
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,555
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,493
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,457
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,193
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,064
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,811
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,555
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,512
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,435
| align="right" | 34,232
|-
| align="center" |230
| [[อำเภอชำนิ|ชำนิ]]
| [[บุรีรัมย์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,458
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,392
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,217
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,091
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,825
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,709
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,477
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,386
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,270
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,027
| align="right" | 33,849
|-
| align="center" |231
| [[อำเภอปากคาด|ปากคาด]]
| [[บึงกาฬ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,427
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,373
| align="right" style="background-color:#f96;" | 35,203
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,256
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,126
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,994
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,674
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,273
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 33,973
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 33,842
| align="right" | 33,593
|-
| align="center" |232
| [[อำเภอโนนนารายณ์|โนนนารายณ์]]
| [[สุรินทร์]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 35,366
| align="right" style="background-color:#f96;" | 35,419
| align="right" style="background-color:#f96;" | 35,493
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,541
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,496
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,467
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,376
| align="right" style="background-color:#f96;" | 35,265
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,342
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,307
| align="right" | 35,256
|-
| align="center" |233
| [[อำเภอยางสีสุราช|ยางสีสุราช]]
| [[มหาสารคาม]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 35,297
| align="right" style="background-color:#f96;" | 35,334
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,339
| align="right" style="background-color:#f96;" | 35,330
| align="right" style="background-color:#f96;" | 35,333
| align="right" style="background-color:#f96;" | 35,339
| align="right" style="background-color:#f96;" | 35,391
| align="right" style="background-color:#f96;" | 35,435
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,463
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,444
| align="right" | 35,356
|-
| align="center" |234
| [[อำเภอป่าติ้ว|ป่าติ้ว]]
| [[ยโสธร]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 35,278
| align="right" style="background-color:#f96;" | 35,331
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,362
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,309
| align="right" style="background-color:#f96;" | 35,208
| align="right" style="background-color:#f96;" | 35,223
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,225
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,040
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,029
| align="right" style="background-color:#f96;" | 34,961
| align="right" | 35,052
|-
| align="center" |235
| [[อำเภอเขวาสินรินทร์|เขวาสินรินทร์]]
| [[สุรินทร์]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 34,965
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,020
| align="right" style="background-color:#f96;" | 34,980
| align="right" style="background-color:#f96;" | 35,030
| align="right" style="background-color:#f96;" | 35,092
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,189
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,186
| align="right" style="background-color:#f96;" | 35,081
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,165
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,151
| align="right" | 35,125
|-
| align="center" |236
| [[อำเภอเอราวัณ|เอราวัณ]]
| [[เลย]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,872
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,863
| align="right" style="background-color:#f96;" | 34,710
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,791
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,712
| align="right" style="background-color:#f96;" | 34,539
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,555
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,312
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,278
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,087
| align="right" | 34,080
|-
| align="center" |237
| [[อำเภอพระยืน|พระยืน]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 34,833
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,855
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,791
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,781
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,647
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,534
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,483
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,373
| align="right" style="background-color:#f96;" | 34,323
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,345
| align="right" | 34,196
|-
| align="center" |238
| [[อำเภอส่องดาว|ส่องดาว]]
| [[สกลนคร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,779
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,757
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,545
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,437
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,367
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,270
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,008
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 33,691
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 33,614
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 33,365
| align="right" | 33,207
|-
| align="center" |239
| [[อำเภอภูกระดึง|ภูกระดึง]]
| [[เลย]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,660
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,634
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,593
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,467
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,337
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,199
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,185
| align="right" style="background-color:#f96;" | 34,019
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,032
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 33,775
| align="right" | 33,722
|-
| align="center" |240
| [[อำเภอโคกศรีสุพรรณ|โคกศรีสุพรรณ]]
| [[สกลนคร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,463
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,401
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,370
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,262
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,209
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,131
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,040
| align="right" style="background-color:#f96;" | 33,958
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 33,978
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 33,892
| align="right" | 33,864
|-
|-
| align="center" |241
| [[อำเภอเขาวง|เขาวง]]
| [[กาฬสินธุ์]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 34,372
| align="right" style="background-color:#f96;" | 34,498
| align="right" style="background-color:#f96;" | 34,550
| align="right" style="background-color:#f96;" | 34,583
| align="right" style="background-color:#f96;" | 34,698
| align="right" style="background-color:#f96;" | 34,847
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 34,956
| align="right" style="background-color:#f96;" | 34,912
| align="right" style="background-color:#f96;" | 35,110
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 35,138
| align="right" | 35,035
|-
| align="center" |242
| [[อำเภอน้ำขุ่น|น้ำขุ่น]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 33,322
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 33,201
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 33,079
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,927
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,715
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,514
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,279
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,974
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,756
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,515
| align="right" | 31,196
|-
| align="center" |243
| [[อำเภอแคนดง|แคนดง]]
| [[บุรีรัมย์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 33,159
| align="right" style="background-color:#f96;" | 33,061
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 33,072
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 33,009
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,955
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,904
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,818
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,575
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,530
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,380
| align="right" | 32,302
|-
| align="center" |244
| [[อำเภอตาลสุม|ตาลสุม]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 33,130
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 33,118
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,917
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,692
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,559
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,403
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,205
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,003
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,931
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,670
| align="right" | 31,489
|-
| align="center" |245
| [[อำเภอกุดบาก|กุดบาก]]
| [[สกลนคร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 33,083
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 33,067
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,880
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,822
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,697
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,520
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,409
| align="right" style="background-color:#f96;" | 32,209
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,259
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,229
| align="right" | 32,166
|-
| align="center" |246
| [[อำเภอบ้านแฮด|บ้านแฮด]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 32,936
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 33,026
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,910
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,869
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,852
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,717
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,685
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,464
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,414
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,275
| align="right" | 32,212
|-
| align="center" |247
| [[อำเภอนาโพธิ์|นาโพธิ์]]
| [[บุรีรัมย์]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 32,831
| align="right" style="background-color:#f96;" | 32,969
| align="right" style="background-color:#f96;" | 32,987
| align="right" style="background-color:#f96;" | 33,027
| align="right" style="background-color:#f96;" | 33,080
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 33,175
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 33,108
| align="right" style="background-color:#f96;" | 33,095
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 33,187
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 33,136
| align="right" | 33,032
|-
| align="center" |248
| [[อำเภอลำทะเมนชัย|ลำทะเมนชัย]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 32,796
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,806
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,669
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,643
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,579
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,527
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,480
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,313
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,232
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,145
| align="right" | 31,993
|-
| align="center" |249
| [[อำเภอทุ่งฝน|ทุ่งฝน]]
| [[อุดรธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,164
| align="right" style="background-color:#f96;" | 32,080
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,133
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 32,090
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,976
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,878
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,793
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,667
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,627
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,557
| align="right" | 31,403
|-
| align="center" |250
| [[อำเภอบ้านด่าน|บ้านด่าน]]
| [[บุรีรัมย์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,386
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,286
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,174
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,053
| align="right" style="background-color:#f96;" | 30,908
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,931
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,802
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,735
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,729
| align="right" style="background-color:#f96;" | 30,597
| align="right" | 30,598
|-
| align="center" |251
| [[อำเภอลำดวน|ลำดวน]]
| [[สุรินทร์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,375
| align="right" style="background-color:#f96;" | 31,270
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,271
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,228
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,143
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,054
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,003
| align="right" style="background-color:#f96;" | 30,899
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,911
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,682
| align="right" | 30,409
|-
| align="center" |252
| [[อำเภอนาคู|นาคู]]
| [[กาฬสินธุ์]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 31,329
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,380
| align="right" style="background-color:#f96;" | 31,332
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,378
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,365
| align="right" style="background-color:#f96;" | 31,340
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,378
| align="right" style="background-color:#f96;" | 31,301
| align="right" style="background-color:#f96;" | 31,431
| align="right" style="background-color:#f96;" | 31,513
| align="right" | 31,515
|-
| align="center" |253
| [[อำเภอสว่างวีระวงศ์|สว่างวีระวงศ์]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,206
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,167
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,069
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,922
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,869
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,680
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,617
| align="right" style="background-color:#f96;" | 30,454
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,550
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,509
| align="right" | 30,398
|-
| align="center" |254
| [[อำเภอภักดีชุมพล|ภักดีชุมพล]]
| [[ชัยภูมิ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,154
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,124
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,028
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,938
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,753
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,626
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,472
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,203
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,135
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,998
| align="right" | 29,782
|-
| align="center" |255
| [[อำเภอทรายมูล|ทรายมูล]]
| [[ยโสธร]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 31,042
| align="right" style="background-color:#f96;" | 31,069
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,098
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,060
| align="right" style="background-color:#f96;" | 31,050
| align="right" style="background-color:#f96;" | 31,082
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,102
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,044
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 31,026
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,936
| align="right" | 30,924
|-
| align="center" |256
| [[อำเภอศรีเชียงใหม่|ศรีเชียงใหม่]]
| [[หนองคาย]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,905
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,901
| align="right" style="background-color:#f96;" | 30,853
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,960
| align="right" style="background-color:#f96;" | 30,687
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,691
| align="right" style="background-color:#f96;" | 30,579
| align="right" style="background-color:#f96;" | 30,599
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,749
| align="right" style="background-color:#f96;" | 30,735
| align="right" | 31,031
|-
| align="center" |257
| [[อำเภอไทยเจริญ|ไทยเจริญ]]
| [[ยโสธร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,599
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,591
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,529
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,486
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,397
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,357
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,342
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,274
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,193
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,061
| align="right" | 30,008
|-
| align="center" |258
| [[อำเภอห้วยผึ้ง|ห้วยผึ้ง]]
| [[กาฬสินธุ์]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 30,448
| align="right" style="background-color:#f96;" | 30,498
| align="right" style="background-color:#f96;" | 30,502
| align="right" style="background-color:#f96;" | 30,595
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,642
| align="right" style="background-color:#f96;" | 30,594
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,666
| align="right" style="background-color:#f96;" | 30,512
| align="right" style="background-color:#f96;" | 30,651
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 30,667
| align="right" | 30,608
|-
| align="center" |259
| [[อำเภอขามทะเลสอ|ขามทะเลสอ]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,967
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,919
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,771
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,678
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,527
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,404
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,284
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,926
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,822
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,642
| align="right" | 28,462
|-
| align="center" |260
| [[อำเภอแกดำ|แกดำ]]
| [[มหาสารคาม]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,872
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,847
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,826
| align="right" style="background-color:#f96;" | 29,802
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,810
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,810
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,763
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,658
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,617
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,565
| align="right" | 29,475
|-
| align="center" |261
| [[อำเภอแวงใหญ่|แวงใหญ่]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 29,566
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,612
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,574
| align="right" style="background-color:#f96;" | 29,572
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,599
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,554
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,537
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,434
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,314
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,314
| align="right" | 29,220
|-
| align="center" |262
| [[อำเภอสร้างคอม|สร้างคอม]]
| [[อุดรธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,230
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,142
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,069
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,947
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,819
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,799
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,764
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,716
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,697
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,565
| align="right" | 28,435
|-
| align="center" |263
| [[อำเภอทุ่งศรีอุดม|ทุ่งศรีอุดม]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,201
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 29,064
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,874
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,742
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,623
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,477
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,228
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,991
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,872
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,718
| align="right" | 27,491
|-
| align="center" |264
| [[อำเภอนายูง|นายูง]]
| [[อุดรธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,692
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,620
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,504
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,465
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,286
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,083
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,791
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,407
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,983
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,705
| align="right" | 26,559
|-
| align="center" |265
| [[อำเภอท่าลี่|ท่าลี่]]
| [[เลย]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 28,408
| align="right" style="background-color:#f96;" | 28,445
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,502
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,474
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,760
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,730
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,710
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,549
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,460
| align="right" style="background-color:#f96;" | 27,296
| align="right" | 27,346
|-
| align="center" |266
| [[อำเภอโนนดินแดง|โนนดินแดง]]
| [[บุรีรัมย์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,288
| align="right" style="background-color:#f96;" | 28,246
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,275
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,206
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,120
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,043
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,908
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,723
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,487
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,151
| align="right" | 26,925
|-
| align="center" |267
| [[อำเภอพนา|พนา]]
| [[อำนาจเจริญ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,208
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,205
| align="right" style="background-color:#f96;" | 28,121
| align="right" style="background-color:#f96;" | 28,169
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,186
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,127
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,090
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,075
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,001
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,997
| align="right" | 27,802
|-
| align="center" |268
| [[อำเภอโพนทราย|โพนทราย]]
| [[ร้อยเอ็ด]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,111
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,095
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,022
| align="right" style="background-color:#f96;" | 27,993
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,008
| align="right" style="background-color:#f96;" | 27,999
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,005
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,935
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,838
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,765
| align="right" | 27,658
|-
| align="center" |269
| [[อำเภอเมืองยาง|เมืองยาง]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 28,067
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,126
| align="right" style="background-color:#f96;" | 28,063
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,150
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,126
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,114
| align="right" style="background-color:#f96;" | 28,070
| align="right" style="background-color:#f96;" | 28,074
| align="right" style="background-color:#f96;" | 28,081
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 28,171
| align="right" | 28,158
|-
| align="center" |270
| [[อำเภอเหล่าเสือโก้ก|เหล่าเสือโก้ก]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,912
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,911
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,713
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,595
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,407
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,234
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,999
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,845
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,678
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,426
| align="right" | 26,171
|-
| align="center" |271
| [[อำเภอเชียงขวัญ|เชียงขวัญ]]
| [[ร้อยเอ็ด]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 27,604
| align="right" style="background-color:#f96;" | 27,646
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,697
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,627
| align="right" style="background-color:#f96;" | 27,621
| align="right" style="background-color:#f96;" | 27,767
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,802
| align="right" style="background-color:#f96;" | 27,778
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,933
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,889
| align="right" | 27,761
|-
| align="center" |272
| [[อำเภอหนองแสง|หนองแสง]]
| [[อุดรธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,482
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,443
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,337
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,224
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,160
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,014
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,954
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,723
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,628
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,477
| align="right" | 26,296
|-
| align="center" |273
| [[อำเภอดอนมดแดง|ดอนมดแดง]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,419
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,391
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,302
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,258
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,119
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,985
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,932
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,720
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,626
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,524
| align="right" | 26,407
|-
| align="center" |274
| [[อำเภอนาเยีย|นาเยีย]]
| [[อุบลราชธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,280
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,114
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,948
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,743
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,632
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,430
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,176
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,960
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,765
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,650
| align="right" | 25,464
|-
| align="center" |275
| [[อำเภอฆ้องชัย|ฆ้องชัย]]
| [[กาฬสินธุ์]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 26,979
| align="right" style="background-color:#f96;" | 27,004
| align="right" style="background-color:#f96;" | 27,130
| align="right" style="background-color:#f96;" | 27,156
| align="right" style="background-color:#f96;" | 27,183
| align="right" style="background-color:#f96;" | 27,246
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,288
| align="right" style="background-color:#f96;" | 27,199
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,225
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,168
| align="right" | 27,132
|-
| align="center" |276
| [[อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์|บ้านใหม่ไชยพจน์]]
| [[บุรีรัมย์]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 26,971
| align="right" style="background-color:#f96;" | 27,028
| align="right" style="background-color:#f96;" | 27,078
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,090
| align="right" style="background-color:#f96;" | 27,046
| align="right" style="background-color:#f96;" | 27,065
| align="right" style="background-color:#f96;" | 27,077
| align="right" style="background-color:#f96;" | 27,091
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,107
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 27,062
| align="right" | 26,975
|-
| align="center" |277
| [[อำเภอสระใคร|สระใคร]]
| [[หนองคาย]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,861
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,784
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,595
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,532
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,426
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,284
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,067
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,926
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,838
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,675
| align="right" | 25,559
|-
| align="center" |278
| [[อำเภอโนนศิลา|โนนศิลา]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,779
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,685
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,613
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,571
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,505
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,485
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,431
| align="right" style="background-color:#f96;" | 26,349
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,367
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,262
| align="right" | 26,131
|-
| align="center" |279
| [[อำเภอนาด้วง|นาด้วง]]
| [[เลย]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,559
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,433
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,406
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,402
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,160
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,087
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,057
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,832
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,744
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,686
| align="right" | 25,723
|-
| align="center" |280
| [[อำเภอดอนจาน|ดอนจาน]]
| [[กาฬสินธุ์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,142
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,118
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,979
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,856
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,888
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,784
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,823
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,738
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,743
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,696
| align="right" | 25,720
|-
| align="center" |281
| [[อำเภอเนินสง่า|เนินสง่า]]
| [[ชัยภูมิ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,043
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,033
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,979
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,030
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 26,009
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,942
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,872
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,743
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,648
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,563
| align="right" | 25,469
|-
| align="center" |282
| [[อำเภอสามชัย|สามชัย]]
| [[กาฬสินธุ์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,798
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,762
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,701
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,670
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,656
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,607
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,513
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,403
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,374
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,292
| align="right" | 25,622
|-
| align="center" |283
| [[อำเภอโนนแดง|โนนแดง]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,591
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,630
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,627
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,672
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,653
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,570
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,491
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,407
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,486
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,468
| align="right" | 25,500
|-
| align="center" |284
| [[อำเภอประจักษ์ศิลปาคม|ประจักษ์ศิลปาคม]]
| [[อุดรธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,590
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,510
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,423
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,332
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,209
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,178
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,085
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,012
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,955
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,955
| align="right" | 25,091
|-
| align="center" |285
| [[อำเภอโคกโพธิ์ไชย|โคกโพธิ์ไชย]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,569
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,562
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,578
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,594
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,510
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,487
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,551
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,476
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,461
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,465
| align="right" | 25,417
|-
| align="center" |286
| [[อำเภอค้อวัง|ค้อวัง]]
| [[ยโสธร]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,448
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,542
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,580
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,604
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,711
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,806
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,752
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,854
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,929
| align="right" style="background-color:#f96;" | 26,030
| align="right" | 26,137
|-
| align="center" |287
| [[อำเภอสังคม|สังคม]]
| [[หนองคาย]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,357
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,294
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,131
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,977
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,776
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,602
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,379
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,090
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,840
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,664
| align="right" | 23,552
|-
| align="center" |288
| [[อำเภอโนนสุวรรณ|โนนสุวรรณ]]
| [[บุรีรัมย์]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,243
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,203
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,123
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,087
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,974
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,780
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,607
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,436
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,248
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,083
| align="right" | 23,857
|-
| align="center" |289
| [[อำเภอหนองหิน|หนองหิน]]
| [[เลย]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,220
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,076
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,972
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,916
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,797
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,625
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,482
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,274
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,210
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,965
| align="right" | 23,796
|-
| align="center" |290
| [[อำเภอเทพารักษ์|เทพารักษ์]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,167
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,102
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 25,005
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,886
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,655
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,517
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,339
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,114
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,842
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,698
| align="right" | 23,569
|-
| align="center" |291
| [[อำเภอพิบูลย์รักษ์|พิบูลย์รักษ์]]
| [[อุดรธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,971
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,969
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,873
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,799
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,724
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,479
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,364
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,259
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,267
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,114
| align="right" | 24,122
|-
| align="center" |292
| [[อำเภอชื่นชม|ชื่นชม]]
| [[มหาสารคาม]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,960
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,945
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,963
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,997
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,954
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,943
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,973
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,931
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,877
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,802
| align="right" | 24,717
|-
| align="center" |293
| [[อำเภอภูหลวง|ภูหลวง]]
| [[เลย]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,953
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,875
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,743
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,679
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,524
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,357
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,218
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,943
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,745
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,569
| align="right" | 23,379
|-
| align="center" |294
| [[อำเภอบัวลาย|บัวลาย]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,553
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,585
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,612
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,655
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,794
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,730
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,712
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,686
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,769
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,709
| align="right" | 24,639
|-
| align="center" |295
| [[อำเภอหนองฮี|หนองฮี]]
| [[ร้อยเอ็ด]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,441
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,561
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,678
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,705
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,722
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,783
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,905
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,959
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,239
| align="right" style="background-color:#f96;" | 25,314
| align="right" | 25,350
|-
| align="center" |296
| [[อำเภอเต่างอย|เต่างอย]]
| [[สกลนคร]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,252
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,275
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,163
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,059
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,865
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,831
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,751
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,670
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,597
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,481
| align="right" | 23,395
|-
| align="center" |297
| [[อำเภอสีดา|สีดา]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,180
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,247
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,296
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,372
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,410
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,363
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,416
| align="right" style="background-color:#f96;" | 24,299
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,344
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,334
| align="right" | 24,192
|-
| align="center" |298
| [[อำเภอหนองนาคำ|หนองนาคำ]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,838
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,882
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,829
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,813
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,827
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,798
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,707
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,533
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,595
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,495
| align="right" | 23,430
|-
| align="center" |299
| [[อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ|โพธิ์ศรีสุวรรณ]]
| [[ศรีสะเกษ]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,826
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,896
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,972
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,954
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,945
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,911
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,926
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,882
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 24,000
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,898
| align="right" | 23,752
|-
| align="center" |300
| [[อำเภอซำสูง|ซำสูง]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,680
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,737
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,796
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,754
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,665
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,647
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,708
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,710
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,722
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,710
| align="right" | 23,647
|-
| align="center" |301
| [[อำเภอทุ่งเขาหลวง|ทุ่งเขาหลวง]]
| [[ร้อยเอ็ด]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,464
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,530
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,560
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,585
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,626
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,655
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,643
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,650
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,862
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,901
| align="right" | 23,975
|-
| align="center" |302
| [[อำเภอนาทม|นาทม]]
| [[นครพนม]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,459
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,335
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,239
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,126
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,098
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,032
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,871
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,671
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,518
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,375
| align="right" | 22,330
|-
| align="center" |303
| [[อำเภอภูผาม่าน|ภูผาม่าน]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,262
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,255
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,114
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,075
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,949
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,808
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,711
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,617
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,557
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,474
| align="right" | 22,391
|-
| align="center" |304
| [[อำเภอเมืองสรวง|เมืองสรวง]]
| [[ร้อยเอ็ด]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,193
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,178
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,190
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,163
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,103
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,143
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,197
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,259
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,384
| align="right" style="background-color:#f96;" | 23,413
| align="right" | 23,481
|-
| align="center" |305
| [[อำเภอเมยวดี|เมยวดี]]
| [[ร้อยเอ็ด]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,147
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,052
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 23,043
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,966
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,890
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,804
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,704
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,666
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,661
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,490
| align="right" | 22,471
|-
| align="center" |306
| [[อำเภอภูเรือ|ภูเรือ]]
| [[เลย]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,515
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,428
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,266
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,138
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 21,844
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 21,665
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 21,572
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 21,343
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 21,281
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 21,182
| align="right" | 21,051
|-
| align="center" |307
| [[อำเภอกู่แก้ว|กู่แก้ว]]
| [[อุดรธานี]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,216
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,183
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,117
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 22,024
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 21,978
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 21,892
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 21,813
| align="right" style="background-color:#f96;" | 21,737
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 21,898
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 21,816
| align="right" | 21,723
|-
| align="center" |308
| [[อำเภอบ้านเหลื่อม|บ้านเหลื่อม]]
| [[นครราชสีมา]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 21,163
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 21,191
| align="right" style="background-color:#f96;" | 21,170
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 21,190
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 21,099
| align="right" style="background-color:#f96;" | 21,017
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 21,025
| align="right" style="background-color:#f96;" | 20,979
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 21,592
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 21,480
| align="right" | 21,430
|-
| align="center" |309
| [[อำเภอหนองสูง|หนองสูง]]
| [[มุกดาหาร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 20,813
| align="right" style="background-color:#f96;" | 20,780
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 20,837
| align="right" style="background-color:#f96;" | 20,757
| align="right" style="background-color:#f96;" | 20,795
| align="right" style="background-color:#f96;" | 20,844
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 20,908
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 20,800
| align="right" style="background-color:#f96;" | 20,770
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 20,811
| align="right" | 20,785
|-
| align="center" |310
| [[อำเภอเปือยน้อย|เปือยน้อย]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 20,180
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 20,114
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 20,114
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 20,114
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 20,047
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 19,981
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 19,907
| align="right" style="background-color:#f96;" | 19,809
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 19,917
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 19,874
| align="right" | 19,837
|-
| align="center" |311
| [[อำเภอศิลาลาด|ศิลาลาด]]
| [[ศรีสะเกษ]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 20,110
| align="right" style="background-color:#f96;" | 20,205
| align="right" style="background-color:#f96;" | 20,254
| align="right" style="background-color:#f96;" | 20,307
| align="right" style="background-color:#f96;" | 20,315
| align="right" style="background-color:#f96;" | 20,395
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 20,448
| align="right" style="background-color:#f96;" | 20,395
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 20,462
| align="right" style="background-color:#f96;" | 20,428
| align="right" | 20,527
|-
| align="center" |312
| [[อำเภอเวียงเก่า|เวียงเก่า]]
| [[ขอนแก่น]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 19,954
| align="right" style="background-color:#f96;" | 19,959
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 19,982
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 19,976
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 19,971
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 19,926
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 19,837
| align="right" style="background-color:#f96;" | 19,775
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 19,939
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 19,896
| align="right" | 19,837
|-
| align="center" |313
| [[อำเภอหว้านใหญ่|หว้านใหญ่]]
| [[มุกดาหาร]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 19,673
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 19,553
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 19,422
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 19,314
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 19,173
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 19,069
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 18,954
| align="right" style="background-color:#f96;" | 18,866
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 18,867
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 18,733
| align="right" | 18,618
|-
| align="center" |314
| [[อำเภอเมืองจันทร์|เมืองจันทร์]]
| [[ศรีสะเกษ]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 18,030
| align="right" style="background-color:#f96;" | 18,031
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 18,036
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 17,999
| align="right" style="background-color:#f96;" | 17,999
| align="right" style="background-color:#f96;" | 18,010
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 18,019
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 18,018
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 18,014
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 17,967
| align="right" | 17,867
|-
| align="center" |315
| [[อำเภอร่องคำ|ร่องคำ]]
| [[กาฬสินธุ์]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 16,600
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 16,617
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 16,526
| align="right" style="background-color:#f96;" | 16,472
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 16,516
| align="right" style="background-color:#f96;" | 16,479
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 16,490
| align="right" style="background-color:#f96;" | 16,394
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 16,426
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 16,391
| align="right" | 16,336
|-
| align="center" |316
| [[อำเภอวังยาง|วังยาง]]
| [[นครพนม]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 15,471
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 15,432
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 15,361
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 15,283
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 15,229
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 15,187
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 15,071
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,998
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,949
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,909
| align="right" | 14,791
|-
| align="center" |317
| [[อำเภอซับใหญ่|ซับใหญ่]]
| [[ชัยภูมิ]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 15,423
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 15,350
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 15,274
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 15,114
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,980
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,835
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,611
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,440
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,193
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,058
| align="right" | 13,929
|-
| align="center" |318
| [[อำเภอโพธิ์ตาก|โพธิ์ตาก]]
| [[หนองคาย]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 15,316
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 15,341
| align="right" style="background-color:#f96;" | 15,338
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 15,358
| align="right" style="background-color:#f96;" | 15,303
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 15,359
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 15,234
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 15,119
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 15,006
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,939
| align="right" | 14,892
|-
| align="center" |319
| [[อำเภอนิคมน้ำอูน|นิคมน้ำอูน]]
| [[สกลนคร]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 14,797
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,930
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,822
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,774
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,727
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,641
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,624
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,434
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,292
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,191
| align="right" | 14,013
|-
| align="center" |320
| [[อำเภอบุ่งคล้า|บุ่งคล้า]]
| [[บึงกาฬ]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 14,000
| align="right" style="background-color:#f96;" | 14,027
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 14,029
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 13,920
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 13,782
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 13,624
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 13,433
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 13,231
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 13,037
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 12,958
| align="right" | 12,866
|-
| align="center" |321
| [[อำเภอนาแห้ว|นาแห้ว]]
| [[เลย]]
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,658
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,606
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,575
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,557
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,451
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,398
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,362
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,298
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,298
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 11,196
| align="right" | 11,116
|-
| align="center" |322
| [[อำเภอบึงบูรพ์|บึงบูรพ์]]
| [[ศรีสะเกษ]]
| align="right" style="background-color:#f96;" | 10,632
| align="right" style="background-color:#f96;" | 10,668
| align="right" style="background-color:#f96;" | 10,719
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 10,731
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 10,709
| align="right" style="background-color:#f96;" | 10,679
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 10,710
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 10,682
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 10,653
| align="right" style="background-color:#cfc;" | 10,571
| align="right" | 10,535
|- class="sortbottom"
| align="center" style="background:#cccccc;" |—
| align="center" style="background:#cccccc;" |—
| style="background:#cccccc;" |รวม
| align="right" style="background:#cccccc;" |
| align="right" style="background:#cccccc;" |
| align="right" style="background:#cccccc;" |
| align="right" style="background:#cccccc;" |
| align="right" style="background:#cccccc;" |
| align="right" style="background:#cccccc;" |
| align="right" style="background:#cccccc;" |
| align="right" style="background:#cccccc;" |
| align="right" style="background:#cccccc;" |
| align="right" style="background:#cccccc;" |
| align="right" style="background:#cccccc;" |
|}
 
6

การแก้ไข