ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บรรยากาศของโลก"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== องค์ประกอบ ==
บรรยากาศของโลกมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน ดังนี้<ref name="บรรยากาศ"/>
# [[แก๊ส]] อากาศกาศจัดเป็นแก๊ส ซึ่งแก๊สต่าง ๆ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของบรรยากาศ เป็น[[สารละลาย]]หรือ[[สารเนื้อเดียว]] มี[[ตัวทำละลาย]]คือ [[ไนโตรเจน|แก๊สไนโตรเจน]]ปริมาณร้อยละ 78.08 โดย[[ปริมาตร]] ส่วน[[ตัวละลาย]]คือ [[ออกซิเจน|แก๊สออกซิเจน]]ปริมาณร้อยละ 20.95, [[แก๊สอาร์กอน]]ปริมาณร้อยละ 0.93, [[แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์]]ปริมาณร้อยละ 0.03 และแก๊สอื่น ๆ ปริมาณร้อยละ 0.01 โดยปริมาตร
# [[ไอน้ำ]] เกิดจากการระเหยของน้ำจากแหล่งต่าง ๆ การระเหยของน้ำจะมีปริมาณขึ้นอยู่กับ อุณภูมิ พื้นที่ผิวหน้าและปริมาณไอน้ำในอากาศ
# [[อนุภาค]] เกิดจากอนุภาคที่เป็นของแข็ง ซึ่งอนุภาคในอากาศอาจแยกได้จากอนุภาคที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดโดยตรงและแพร่กระจายสู่บรรยากาศ
ผู้ใช้นิรนาม