ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|สมณศักดิ์=พระวิสุทธาธิบดี
|วันเกิด={{วันเกิด|2484|02|17}}
|วันบวช={{วันเกิด|2505|05|05}}
|พรรษา=54{{อายุ|2505|05|05}}
|อายุ={{อายุ|2484|02|17}}
|วัด=[[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]]
1,392

การแก้ไข