ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนครราชสีมา"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  10 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| พื้นที่ = 20,493.964 [[ตารางกิโลเมตร|ตร.กม.]]<ref>ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน 2553.</ref>
| อันดับพื้นที่ = 1
| ประชากร = 2,646648,401927 คน<ref>[http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showProvinceData.php รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน
ประจำปี พ.ศ. 25612562]</ref>
| ปีสำรวจประชากร = 25612562
| อันดับประชากร = 2
| ความหนาแน่น = 129.1325 [[ตารางกิโลเมตร|ตร.กม.]]
| อันดับหนาแน่น = 37
| ผลิตภัณฑ์มวลรวม = 245,248 ล้านบาท<ref name=gov57>ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2557, [http://www.nesdb.go.th/Portals/0/eco_datas/account/gpp/2013/BookGPP2013.pdf].</ref> <small>(พ.ศ. 2557)</small>
5,098

การแก้ไข