ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มส่วนนำ)
ในทาง[[แคลดิสติกส์]] ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประวัติวิวัฒนาการ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นสมาชิกเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ของเคลด[[ไซแนปซิดา]] เคลดนี้และ[[เซารอปซิดา]]รวมกันเป็นเคลด[[แอมนิโอตา]]ที่ใหญ่กว่า บรรพบุรุษไซแนปซิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็น[[เพลิโคซอร์]]จากเคลด[[สเฟนาโคดอนเทีย]] อันเป็นกลุ่มที่รวมถึง''[[ไดมีเทรอดอน]]''ที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เมื่อสิ้นสุด[[ยุคคาร์บอนิเฟอรัส]]ประมาณ 300 ล้านปีก่อน กลุ่มนี้เบนออกจากสาย[[เซารอปซิดา]]ที่นำไปสู่สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ปีกในปัจจุบัน สายนี้ตามกลุ่มสเตมสเฟนาโคดอนเทียได้แยกออกเป็นกลุ่มที่หลากหลายของไซแนปสิดที่ไม่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม (บางครั้งอ้างอิงอย่างผิด ๆ ว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานคล้ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม) ก่อนที่จะเกิดสัตว์กลุ่ม[[เธอแรปซิด]]ใน[[ยุคไซซูราเลียน|ยุคเพอร์เมียนตอนต้น]] อันดับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในปัจจุบันกำเนิดขึ้นใน[[ยุคพาลิโอจีน]]และ[[ยุคนีโอจีน|นีโอจีน]]แห่ง[[มหายุคซีโนโซอิก]] หลัง[[เหตุการณ์การสูญพันธุ์ยุคครีเทเชียส–พาลิโอจีน|การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ที่ไม่ใช่สัตว์ปีก]] และกลายเป็นกลุ่มสัตว์บกที่ครองพื้นที่มาตั้งแต่ 66 ล้านปีก่อนจนถึงปัจจุบัน
 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีรูปร่างพื้นฐานเป็น[[การเดินด้วยสี่เท้า|สัตว์สี่เท้า]] (Quadruped) และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมส่วนมากใช้ส่วนปลายทั้งสี่นี้ใน[[การเคลื่อนที่บนบก]] แต่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมบางชนิด ส่วนปลายดังกล่าวปรับตัวใช้[[สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทางทะเล|ในทะเล]] [[สัตว์บินและร่อน|บนอากาศ]] [[การเคลื่อนที่บนต้นไม้|บนต้นไม้]] [[ฟอสซอเรียล|ใต้ดิน]] หรือ[[การเดินด้วยสองเท้า|ด้วยสองขา]] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีขนาดตั้งแต่[[ค้างคาวคุณกิตติ]]ขนาด 30–40 มิลลิเมตร (1.2–1.6 นิ้ว) จนถึงวาฬสีน้ำเงินขนาด 30 เมตร (98 ฟุต) ซึ่งอาจเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีชีวิตมา ช่วงชีวิตสูงสุดแตกต่างกันไปตั้งแต่ 2 ปีของ[[หนูผี]]จนถึง 211 ปีของ[[วาฬหัวคันศร]] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทั้งหมดในปัจจุบันออกลูกเป็นตัว ยกเว้น[[โมโนทรีม]]ห้า[[สปีชีส์|ชนิด]]ที่ออกลูกเป็นไข่ กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่มีสปีชีส์มากที่สุด คือ [[พลาเซนทาเรีย]] ซึ่งมี[[รก]]ที่ทำหน้าที่เลี้ยงตัวอ่อนระหว่าง[[ระยะมีครรภ์|ที่อยู่ในครรภ์]]
 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมส่วนมาก[[การรับรู้ในสัตว์|ฉลาด]] โดยมีสมองขนาดใหญ่ มี[[การรับรู้ตนเอง]] และสามารถ[[การใช้อุปกรณ์ในสัตว์|ใช้อุปกรณ์]]ได้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสามารถสื่อสารและส่งเสียงได้ด้วยหลายวิธีการ รวมถึงการปล่อย[[คลื่นเสียงความถี่สูง]] [[อาณาเขต (สัตว์)|การสร้างอาณาเขตด้วยการปล่อยกลิ่นตัว]] [[การส่งสัญญาณเตือน]] [[การร้องเพลง]] และ[[การกำหนดวัตถุที่ตั้งด้วยเสียงสะท้อนในสัตว์|การกำหนดวัตถุที่ตั้งด้วยเสียงสะท้อน]] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสามารถจัดระเบียบตัวเองให้เป็น[[สังคมฟิซชัน–ฟิวชัน]], [[ฮาเร็ม (สัตววิทยา)|ฮาเร็ม]] และ[[ลำดับขั้น]] แต่ก็สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวและครองอาณาเขต สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมส่วนมาก[[การมีตัวเมียหลายตัว|มีตัวเมียหลายตัว]] แต่บางชนิดอาจ[[การมีคู่ผสมพันธุ์ตัวเดียว|มีคู่เพียงตัวเดียวทั้งชีวิต]] หรือ[[การมีตัวผู้หลายตัว|มีตัวผู้หลายตัว]]
4,211

การแก้ไข