ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย"

(→‎รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย: ขยายรูปให้เห็นใหญ่ขึ้น ของเก่ารูปเล็กเกินไป)
|- align="center" bgcolor = #ffdead
| 4
| [[ไฟล์:คุณชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีฝังศพ นายเล็ก - Flickr - Abhisit Vejjajiva.jpg|center|75x75px]]นาย [[ชวน หลีกภัย]]
| สมัยที่ 1: 23 กันยายน พ.ศ. 2535 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538<br>สมัยที่ 2: 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
| 6 ปี 20 วัน
|- align="center" bgcolor = #ffdead
| 5
| [[ไฟล์:Thaksin_crop.jpg|center|75x75px]] นาย[[ทักษิณ ชินวัตร]]
| สมัยที่ 1: 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2548<br>สมัยที่ 2: 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 - 19 กันยายน พ.ศ. 2549
| 5 ปี 222 วัน
|- align="center"
| 6
| [[ไฟล์:Phraya_Pahol.jpg|center|68x68px]]พัน พลเอก [[พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)]]
| สมัยที่ 1: 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476<br>สมัยที่ 2: 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 - 22 กันยายน พ.ศ. 2477<br>สมัยที่ 3: 22 กันยายน พ.ศ. 2477 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480<br>สมัยที่ 4: 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480<br>สมัยที่ 5: 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
| 5 ปี 178 วัน
|- align="center" bgcolor = #F0E68C
| 7
| [[ไฟล์:Vladimir Putin meeting Prayut Chan-o-cha (2016-05-19)-02 cropped1.jpg|center|57x57px]] พลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
| สมัยที่ 1: 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 <br> สมัยที่ 2: 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
| {{อายุปีและวัน|2014|8|24}}
|- align="center"
| 8
| [[ไฟล์:Salit_thanarat.jpg|center|71x71px]] จอมพล [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์]]
| สมัยที่ 1: 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
| 4 ปี 302 วัน
|- align="center" bgcolor = #ffdead
| 9
| [[ไฟล์:Yingluck Shinawatra 3771.JPG|center|65x65px]]นางสาว [[ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร]]
| สมัยที่ 1: 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
| 2 ปี 275 วัน
|- align="center" bgcolor = #ffdead
| 10
| [[ไฟล์:Abhisit royal.jpg|center|70x70px]] นาย[[อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ]]
| สมัยที่ 1: 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554
| 2 ปี 231 วัน
|- align="center"
| 11
| [[ไฟล์:Chatchai.jpg|center|60x60px]] พลเอก [[ชาติชาย ชุณหะวัณ]]
| สมัยที่ 1: 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533<br>สมัยที่ 2: 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
| 2 ปี 203 วัน
|- align="center"
| 12
| [[ไฟล์:Ksak.jpg|center|59x59px]] พลเอก [[เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]]
| สมัยที่ 1: 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522<br>สมัยที่ 2: 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
| 2 ปี 113 วัน
|- align="center"
| 13
| [[ไฟล์:ควง อภัยวงศ์ 2475.jpg|center|66x66px]] พันตรี [[ควง อภัยวงศ์]]
| สมัยที่ 1: 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488<br>สมัยที่ 2: 31 มกราคม พ.ศ. 2489 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2489<br>สมัยที่ 3: 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491<br>สมัยที่ 4: 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 - 8 เมษายน พ.ศ. 2491
| 1 ปี 232 วัน
|- align="center" bgcolor = #ffdead
| 14
| [[ไฟล์:Anand_Panyarachun.jpg|center|70x70px]]นาย [[อานันท์ ปันยารชุน]]
| สมัยที่ 1: 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 - 7 เมษายน พ.ศ. 2535<br>สมัยที่ 2: 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 - 23 กันยายน พ.ศ. 2535
| 1 ปี 141 วัน
|- align="center"
| 15
| [[ไฟล์:Banharn Silpa-archa (cropped).jpg|center|62x62px]]นาย [[บรรหาร ศิลปอาชา]]
| สมัยที่ 1: 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
| 1 ปี 135 วัน
|- align="center"
| 16
| [[ไฟล์:Sanya Dharmasakti.jpg|center|70x70px]]นาย [[สัญญา ธรรมศักดิ์]]
| สมัยที่ 1: 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
| 1 ปี 124 วัน
|- align="center" bgcolor = #ffdead
| 17
| [[ไฟล์:Surayud2011.jpg|center|63x63px]] พลเอก [[สุรยุทธ์ จุลานนท์]]
| สมัยที่ 1: 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 29 มกราคม พ.ศ. 2551
| 1 ปี 120 วัน
|- align="center"
| 18
| [[ไฟล์:Thai prime minister no.8.jpg|center|65x65px]] พลเรือตรี [[ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์]]
| สมัยที่ 1: 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490<br>สมัยที่ 2: 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
| 1 ปี 77 วัน
|- align="center"
| 19
| [[ไฟล์:คีกฤทธิ์ ปราโมช.jpg|center|59x59px]] พลตรี [[หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช]]
| สมัยที่ 1: 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 - 20 เมษายน พ.ศ. 2519
| 1 ปี 37 วัน
|- align="center" bgcolor = #ffdead
| 20
| [[ไฟล์:Thanin Kraivichien.jpg|center|60x60px]]นาย [[ธานินทร์ กรัยวิเชียร]]
| สมัยที่ 1: 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
| 1 ปี 12 วัน
|- align="center"
| 21
| [[ไฟล์:Phraya_Manopakorn_Nititada.jpg|center|67x67px]] [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)]]
| สมัยที่ 1: 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2475<br>สมัยที่ 2: 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476<br>สมัยที่ 3: 1 เมษายน พ.ศ. 2476 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476
| 358 วัน
|- align="center" bgcolor = #ffdead
| 22
| [[ไฟล์:Chavalit Yongchaiyudh 18 May 2018 01 cropped.jpg|center|71x71px]] พลเอก [[ชวลิต ยงใจยุทธ]]
| สมัยที่ 1: 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
| 349 วัน
|- align="center"
| 23
| [[ไฟล์:M.R.Seni pramoj.jpg|center|64x64px]] [[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช]]
| สมัยที่ 1: 17 กันยายน พ.ศ. 2488 - 31 มกราคม พ.ศ. 2489<br>สมัยที่ 2: 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2518<br>สมัยที่ 3: 20 เมษายน พ.ศ. 2519 - 23 กันยายน พ.ศ. 2519<br>สมัยที่ 4: 25 กันยายน พ.ศ. 2519 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
| 332 วัน
|- align="center"
| 24
| [[ไฟล์:Samak Sundaravej.JPG|center|65x65px]]นาย [[สมัคร สุนทรเวช]]
| สมัยที่ 1: 29 มกราคม พ.ศ. 2551 - 9 กันยายน พ.ศ. 2551
| 224 วัน
|- align="center"
| 25
| [[ไฟล์:Pridi Banomyong-portrait.jpg|center|71x71px]]นาย [[ปรีดี พนมยงค์]]
| สมัยที่ 1: 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2489<br>สมัยที่ 2: 7 มิถุนายน พ.ศ. 2489 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489<br>สมัยที่ 3: 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
| 152 วัน
|- align="center"
| 26
| [[ไฟล์:Pote sarasin2.jpg|center|72x72px]]นาย [[พจน์ สารสิน]]
| สมัยที่ 1: 21 กันยายน พ.ศ. 2500 - 1 มกราคม พ.ศ. 2501
| 102 วัน
|- align="center" bgcolor = #ffdead
| 27
| [[ไฟล์:Somchaiwong.jpg|center|62x62px]]นาย [[สมชาย วงศ์สวัสดิ์]]
| สมัยที่ 1: 18 กันยายน พ.ศ. 2551 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
| 75 วัน
|- align="center" bgcolor = #ffdead
| 28
| [[ไฟล์:สุจินดา คราประยูร1.jpg|center|69x69px]] พลเอก [[สุจินดา คราประยูร]]
| สมัยที่ 1: 7 เมษายน พ.ศ. 2535 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
| 47 วัน
|- align="center"
| 29
| [[ไฟล์:Tawee_Boonyaket.jpg|center|70x70px]]นาย [[ทวี บุณยเกตุ]]
| สมัยที่ 1: 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 - 17 กันยายน พ.ศ. 2488
| 17 วัน
1,641

การแก้ไข