ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| name = โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
| native_name =
| latin_name = Raiprachasamasai Phaimathayom Rachadabhisek School
| logo =
| logo_size =
| logo_alt =
| seal_image =
| seal_size =
| seal_alt =
| image =
| image_size =
| alt =
| caption =
| motto = <!-- หรือ | mottoes = -->
| motto_translation =
| address =
| location =
| countryregion =
| coordinatescity = <!-- {{Coord|LAT|LON|display=inline,title}} -->
| other_namecounty = <!-- หรือ | other_names = -->
| former_namestate = <!-- หรือ | former_names = -->
| province =
| postcode =
| zipcode =
| country =
| country1 =
| coordinates =
| coordinates_footnotes =
| pushpin_map =
| pushpin_image =
| pushpin_mapsize =
| pushpin_map_alt =
| pushpin_map_caption =
| pushpin_label =
| pushpin_label_position =
| other_name =
| former_name =
| schooltype =
| fundingtype =
| type =
| religious_affiliation =
| establisheddenomination = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=yes}} -->
| founderpatron = <!-- หรือ | founders = -->
| established =
| founded =
| opened =
| founder =
| status =
| closed =
| locale =
| sister_school =
| school_board =
| district =
| us_nces_district_id =
| authority = <!-- หรือ | educational_authority = หรือ | local_authority = -->
| local_authority =
| oversight = <!-- ใช้ | oversight_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| educational_authority =
| category =
| oversight =
| trust =
| authorizer =
| superintendent =
| trustee =
| specialist =
| session =
| school_number =
| school_code =
| urn =
| MOE =
| ofsted =
| ceeb =
| us_nces_school_id =
| president =
| chair = <!-- ใช้ | chair_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| chairman = <!-- ใช้ | chairman_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| chairperson = <!-- ใช้ | chairperson_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| dean =
| administrator =
| rector =
| director =
| principal = <!-- ใช้ | principal_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| campus_director =
| headmistress =
| headmaster =
| head_of_school =
| head_teacher = <!-- หรือ | headteacher = -->
| executive_headteacher =
| acting_headteacher =
| head = <!-- ใช้ | head_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| r_head = <!-- ใช้ | r_head_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| officer_in_charge =
| chaplain =
| staff =
| faculty =
| teaching_staff =
| employees =
| key_people =
| grades = <!-- ใช้ | grades_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| years =
| years_taught = <!-- ใช้ | nursery_years_taught =, | primary_years_taught =, | secondary_years_taught = สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม -->
| gender = <!-- ใช้ | gender_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| age_range = <!-- หรือ | lower_age = และ | upper_age = -->
| lower_age = <!-- หรือ | age_range = -->
| upper_age = <!-- หรือ | age_range = -->
| enrollment = <!-- หรือ | enrolment = หรือ | students = หรือ | pupils = -->
| enrollment_as_of = <!-- หรือ | enrolment_as_of = หรือ | students_as_of = หรือ | pupils_as_of = -->
| capacity =
| sixth_form_students =
| grade_preK =
| gradeK =
| grade1 =
| grade2 =
| grade3 =
| grade4 =
| grade5 =
| grade6 =
| grade7 =
| grade8 =
| grade9 =
| grade10 =
| grade11 =
| grade12 =
| grade13 =
| other = <!-- ใช้ | other_grade_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| other_grade_label_1 =
| other_grade_enrollment_1=
| other_grade_label_2 =
| other_grade_enrollment_2=
| international_students =
| classes =
| average_class_size =
| ratio =
| system =
| classes_offered =
| medium_of_language =
| language =
| schedule_type =
| schedule =
| hours_in_day =
| classrooms =
| campuses =
| campus =
| campus_size =
| area =
| campus_type =
| houses =
| student_union = <!-- ใช้ | student_union_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| colors = <!-- หรือ | colours = -->
| school_colors = <!-- หรือ | school_colours = -->
| slogan =
| song =
| fight_song =
| athletics =
| athletics_conference =
| sports =
| mascot =
| mascot_image =
| nickname =
| teams = <!-- ใช้ | teams_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| team_name =
| rival = <!-- หรือ | rivals = -->
| accreditation = <!-- หรือ | accreditations = -->
| USNWR_ranking =
| national_ranking =
| test_name =
| test_average =
| bar_pass_rate =
| school_roll =
| decile =
| publication =
| newspaper =
| yearbook =
| products =
| endowment =
| budget =
| fees =
| tuition =
| annual_tuition =
| revenue =
| communities =
| feeder_schools =
| feeder_to =
| graduates =
| graduates_year =
| affiliation = <!-- หรือ | affiliations = -->
| alumni =
| alumni_name =
| nobel_laureates =
| information = <!-- กรุณาอย่าป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล -->
| website = <!-- {{URL|school.url}} หรือ {{URL|1=school.url}} ถ้ายูอาร์แอลนั้นมีเครื่องหมายเท่ากับ -->
| footnotes =
| picture =
| picture_caption =
| picture2 =
| picture_caption2 =
}}
 
189

การแก้ไข